Làm sao tôi có thể liên hệ với SBOTOP?

Bạn có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOTOP qua:
  TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP
Nhấp vào biểu tượng bên trái để được các nhân viên thân thiện của chúng tôi hỗ trợ ngay.
EMAIL
Để được hỗ trợ xa hơn hoặc bạn có các thắc mắc khác về các vấn đề chung, vui lòng liên hệ Nhóm Hỗ Trợ SBOTOP của chúng tôi qua  email .
TELEPON
Tiếng Indonesia: +6221 5085 1301  
Tiếng Việt: +8428 4458 1100
Tiếng Thái: +66 20321648
Số điện thoại tại Châu Âu: +44 2033188726
Châu Á: +63 2 3491 8089

Ấn Độ: +91 2271279166

WhatsApp
Tiếng Anh:  +63 916 488 2491
Tiếng Trung Quốc:  +63 916 488 2487
Tiếng Indonesia:  +63 916 488 2500

LINE
LINE ID dành cho vấn đề chung:  @903orbdo
LINE ID dành cho vấn đề Nạp Tiền:  @719qqrqe

*Chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Thái
.

Zalo
Liên hệ chúng tôi qua Zalo: +63 916 488 2615

*Zalo hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Việt.

Kakao Talk
Liên hệ chúng tôi qua KaKao Talk:  @sbotopkr

*Kakao Talk hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Hàn.

Viber
Liên hệ chúng tôi qua Viber: +63 916 488 2615

*Viber hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Miến Điện.

WeChat
Liên hệ chúng tôi qua WeChat ID:  shengfan1688

*WeChat hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Trung.

SKYPE  
Liên hệ chúng tôi tại địa chỉ skype của SBOTOP:  support@sbotop.com