Điều Kiện và Giới Hạn để sử dụng dịch vụ cá cược internet là gì?

Toàn bộ thông tin về Điều Kiện và Giới Hạn áp dụng đối với bạn được hiển thị trong quá trình đăng ký tài khoản và bạn sẽ đựơc yêu cầu đọc và chấp nhận Điều Kiện và Giới Hạn khi bạn đăng nhập lần đầu vào tài khoản SBOTOP của bạn. Bạn có thể xem Điều Kiện và Giới Hạn sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản SBOTOP của bạn bằng cách nhấp vào đường dẫn Điều Kiện & Giới Hạn ở gốc bên phải trên cùng của trang web.