ฉันจะคำนวณยอดจ่ายสูงสุดของบิลเดิมพันเมื่อใช้ค่าออดซ์มาเลย์ติดลบอย่างไร?

ค่าออดซ์มาเลย์แบบติดลบจะแสดงจำนวนที่ต้องใช้วางเดิมพันเพื่อที่จะชนะในแต่ละบิล ไม่ใช่จำนวนที่คาดว่าจะชนะ
Negative Malay Odds
ตัวอย่าง หากเลือกค่าออดซ์มาเลย์ติดลบ -0.95 และกรอกจำนวนเงินทุน $10 ในบิลเดิมพัน จำนวนนี้คือจำนวนที่คาดว่าจะชนะ ไม่ใช่จำนวนเงินทุน หากต้องการชนะ $10 จะต้องจ่าย $9.5 กรุณาดูตารางด้านล่าง:

ค่าออดซ์มาเลย์ติดลบ -0.95
จำนวนเงินในบิลเดิมพัน
(จำนวนที่คาดว่าจะชนะ)
$10
จำนวนที่จะต้องจ่าย
(จำนวนเงินทุน)
$9.5 =($10*0.95)
ยอดจ่ายสูงสุดของบิลเดิมพันนี้ $19.5 (=$10+$9.5)
ในกรณีนี้ หากบิลเดิมพันชนะ จะได้รับเงิน $19.5 ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมยอดชนะและเงินทุนแล้ว ในทางกลับกนั หากบิลนี้แพ้ จะเสีย $9.5

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของค่าออดซ์ได้ที่ มีออดซ์แบบใดบ้างใน SBOTOP สปอร์ตบุ๊ค?