ฉันจะเปลี่ยนชนิดของออดซ์ได้อย่างไร?

ท่านสามารถเลือกชนิดของออดซ์ที่จะใช้ในหน้าตลาดการพนันได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าและเลือกชนิดของออดซ์ที่ต้องการ หากท่านต้องการเปลี่ยนค่าออดซ์ กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ท่านสามารถเปลี่ยนประเภทของออดซ์สำหรับการวางพนันในตลาดเฉพาะที่ท่านต้องการได้ โดยการเลือกประเภทออดซ์ที่ต้องการซึ่งแสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้า

odds settings

ท่านสามารถเปลี่ยนชนิดของออดซ์เป็น เอเชียนแฮนดีแคพ, คู่/คี่ และ สูงกว่า/ต่ำกว่า เท่านั้น สำหรับทุกตลาดท่านสามารถใช้ออดซ์แบบยุโรปได้อย่างเดียวเท่านั้น