ฉันลงชื่อเข้าบัญชีไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

หากท่านลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าท่านได้ทำการยืนยันการเข้าใช้บริการ ก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านใส่ชื่อเข้าระบบและรหัสผ่านที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ตอนที่ท่านลงทะเบียนเปิดบัญชี

  ช่องใส่รหัสผ่านมีความไวต่อตัวอักษรใหญ่เล็ก กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านไม่ได้กดปุ่มแค้ปล็อก (cap lock) ค้างไว้

 3. หากท่านลืมชื่อเข้าระบบหรือรหัสผ่าน คลิกที่ปุ่ม [?] ซึ่งอยู่ข้างๆ ช่องรหัสผ่านเพื่อเปิดหน้าขอความช่วยเหลือด้านบัญชี เพื่อกู้คืนชื่อเข้าระบบหรือสร้างรหัสผ่านใหม่

หากท่านประสบปัญหาการลงชื่อเข้าใช้บัญชี SBOTOP กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านใส่ชื่อเข้าระบบและรหัสผ่านที่ถูกต้อง

  ช่องใส่รหัสผ่านมีความไวต่อตัวอักษรใหญ่เล็ก กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านไม่ได้บังเอิญกดปุ่มแค้ปล็อก (cap lock) ค้างไว้

 2. หากมีการแก้ไขรหัสผ่านแล้วท่านลืมรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกที่ปุ่ม [?] ซึ่งอยู่ข้างๆ ช่องรหัสผ่านเพื่อเปิดหน้าขอความช่วยเหลือด้านบัญชี เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
 3. หากท่านได้ตั้งค่าถอนตัวไว้ ท่านจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้จนกระทั่งถึงเวลาการตั้งค่าหมดอายุลง
 4. หากท่านพยายามใส่ชื่อเข้าระบบหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะระงับบัญชีของท่านชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOTOP ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือ
 5. ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย หรือปัญหาทางเทคนิคบัญชี SBOTOP ของท่านอาจถูกระงับชั่วคราว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOTOP ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือ