เมื่อลืมชื่อเข้าระบบหรือรหัสผ่านควรทำอย่างไร?

ถ้าท่านลืมชื่อเข้าระบบหรือรหัสผ่าน ท่านสามารถกู้คืนชื่อเข้าระบบหรือสร้างรหัสผ่านใหม่ได้ ในหน้าความช่วยเหลือด้านบัญชี

ถ้าท่านลืมชื่อเข้าระบบ กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่ www.sbotop.com และคลิกที่ปุ่ม [?] ซึ่งอยู่ข้างๆ ช่องรหัสผ่านเพื่อเปิดหน้าขอความช่วยเหลือด้านบัญชี
 2. เลือกปุ่ม ลืมชื่อเข้าระบบ
 3. ใส่ที่อยู่อีเมลของท่านและรหัสภาพตามที่แสดงในรูป และคลิก ต่อไป เพื่อดำเนินการต่อ
 4. เลือกคำถามลับที่ท่านได้เลือกไว้เมื่อลงทะเบียน
 5. ใส่คำตอบที่ถูกต้องตรงกับคำถามลับและคลิก ส่งข้อมูล เพื่อดำเนินการต่อ ชื่อเข้าระบบของท่านจะแสดงในหน้าถัดไป

  ท่านจะต้องใส่คำตอบให้ถูกต้องภายในความพยายาม 5 ครั้ง ถ้าท่านใส่ไม่ถูกต้องภายใน 5ครั้ง บัญชีของท่านจะถูกระงับชั่วคราวเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ถ้าท่านลืมรหัสผ่าน กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่ www.sbotop.com และคลิกที่ปุ่ม [?] ซึ่งอยู่ข้างๆ ช่องรหัสผ่านเพื่อเปิดหน้าขอความช่วยเหลือด้านบัญชี
 2. เลือกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
 3. ใส่ชื่อเข้าระบบและรหัสภาพตามที่แสดงในรูปและคลิก ต่อไป เพื่อดำเนินการต่อ
 4. เลือกคำถามลับที่ท่านได้เลือกไว้เมื่อลงทะเบียน
 5. ใส่คำตอบที่ถูกต้องตรงกับคำถามลับและคลิก ส่งข้อมูล เพื่อดำเนินการต่อ

  ท่านจะต้องใส่คำตอบให้ถูกต้องภายในความพยายาม 5 ครั้ง ถ้าท่านใส่ไม่ถูกต้องภายใน 5 ครั้ง บัญชีของท่านจะถูกระงับชั่วคราวเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

 6. รหัสผ่านใหม่ซึ่งระบบตั้งให้โดยอัตโนมัติจะถูกส่งไปที่อีเมลของท่าน
 7. เปิดอีเมลแจ้งข้อความจากที่อยู่อีเมลของท่านและใช้รหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าบัญชี

  จะมีข้อความเตือนให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อท่านเข้าระบบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของท่าน