အကောင့်ဖွင့်လျှင်ဖွင့်ခြင်း ငွေပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသလား။

မလိုအပ်ပါ။ သင့် အကောင့်ဖွင့်လျှင်ဖွင့်ခြင်း ငွေပေးသွင်းရန် မလိုပါ။ သင့် အကောင့်ကို သက်ဝင်အသုံးပြုနိုင်ရန် အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပြီးပါက ဘဏ္ဍာငွေသွင်းခြင်းအလုပ်ကို ကျော်သွားရန် (သို့မဟုတ်) ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရန် သင် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သင်၏ SBOTOP အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်၍ သင် ဘဏ္ဍာငွေသွင်းရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင် အပေါ်မီနူးရှိ တလက်လက် အချက်ပြနေသော Deposit now bar ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ငွေသွင်းနိုင်ပါသည်။

သင့် အကောင့်ကို ဖျက်ပစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေသွင်းခြင်းကို သင့်အကောင့် သက်ဝင်အသုံးပြုနိုင်သည့်နေ့မှ ရက်(၃၀)အတွင်း အပြီးပြုလုပ်သင့်သည်။

Clicky