ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်း စည်းမျဥ်းများ

ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်း စည်းမျဥ်းများ

ဤစည်းမျဥ်းများ၏ သက်ရောက်မှု

အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းများ (“ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်း စည်းမျဥ်းများ”)သည် www.sbotop.com ၏ "ဂိမ်းများ" နှင့် "ကလက်ဆစ် ဂိမ်းများ" ခလုတ်များမှတဆင့် ပေးစွမ်းသော နှင့်/သို့မဟုတ် www.sbotop.com ("ဝဘ်ဆိုက်") တွင် ရရှိနိုင်သော အော်ပရေတာ၏ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သော ဂိမ်းလောင်းကစား ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ("ဂိမ်းများ")ဆိုင်ရာ ကစားသမားများ၏ အသုံးပြုမှုများကို ထိန်းချုပ်သည်။ 

ဤဂိမ်းလောင်းကစားစည်းမျဉ်းများအတွက် ရည်ရွယ်၍ "ဂိမ်းများ" ဟူသော အသုံးအနှုန်းတွင် ဂိမ်းများနှင့် ကလက်ဆစ်ဂိမ်းများ ခလုတ်နှစ်ခုလုံးမှ ပေးဆောင်သော လောင်းကစားထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အော်ပရေတာ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး လောင်းကစားအကောင့်ကို မှတ်ပုံတင်ထားသူ သို့မဟုတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်  အော်ပရေတာမှ ပေးစွမ်းသော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သော ဂိမ်းလောင်းကစား ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး၌ အကျုံးဝင်သည်။ အထွေထွေစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများနှင့် ဤဂိမ်းလောင်းကစား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြား ကွဲလွဲမှုရှိပါက အထွေထွေစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို အမှန်အဖြစ် လက်ခံမည်။

အော်ပရေတာမှ လက်ခံသော ဂိမ်းများ ("ဂိမ်း အလောင်းအစားများ") တွင် အလောင်းအစားအားလုံးသည် ဤဂိမ်းများ လောင်းကစားစည်းမျဉ်းများ အရဖြစ်သည်။

ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်း စည်းမျဥ်းများ ဖော်ပြချက်တစ်လျှောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုစသော အသုံးအနှုန်းများသည် အော်ပရေတာကို ရည်ညွှန်းပြီး၊ အသုံးပြုသူ”၊ သင်၊ (သို့မဟုတ်) သင်၏စသော အသုံးအနှုန်းများသည် အသုံးပြုသူ(ကစားသမား)ကို ရည်ညွှန်းသည်။

အထွေထွေ ဂိမ်းစည်းမျဥ်းများ

ဤအထွေထွေဂိမ်းစည်းမျဥ်းများကို သတ်မှတ်ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီ၏ စည်းမျဥ်းများ (“သတ်မှတ်ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများ”)မှ ဖြည့်စွက်ထားခြင်း (ပါဝင်ရမည်ဟု ယူဆသည်)ဖြစ်သည်။ ဤတွင် အထွေထွေ ဂိမ်းစည်းမျဥ်းများနှင့် သတ်မှတ်ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများအကြား ကွဲလွဲချက်များရှိပါက အသစ်ဖြစ်သောစည်းမျဥ်းက သက်ရောက်မည။ အပိုဒ် (၁၆) တွင် သတ်မှတ်ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။  

၁။ စည်းမျဥ်းများ အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ 

ဤစည်းမျဥ်းများသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့မှ စတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်။

 

၂။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် အခြားဘာသာများအကြား ကွဲလွဲမှု

 

အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် အခြားဘာသာများဖြင့် ပြန်ဆိုထားသော ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများတွင် မည်သည့်ကွဲလွဲမှုမဆို ဖြစ်ပေါ်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို အမှန်အဖြစ် လက်ခံမည်။

 

၃။ စည်းမျဥ်းများအား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု

 

အကယ်၍ ဤဂိမ်းလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် အငြင်းပွားစရာများရှိလာပါက အော်ပရေတာ၏ ဘာသာပြန်မှုကို အမှန်အဖြစ် လက်ခံမည်။ 

 

၄။ လောင်းကစားသည့် နည်းလမ်း

 

အော်ပရေတာသည် အွန်လိုင်းမှပြုလုပ်သည့် ဂိမ်းလောင်းခြင်းကိုသာလျှင် လက်ခံမည်။ အခြားမည်သည့်နည်းဖြင့် (ဥပမာ- တယ်လီဖုန်းဖြင့် လောင်းခြင်း) လောင်းခြင်းကိုမျှ လက်မခံပါ။

 

၅။ ဂိမ်းအလောင်းအစားများ တရားဝင်မှု

 

အော်ပရေတာက အတည်ပြုအမှတ်စဥ် (“အလောင်းအစားအိုင်ဒီ” တစ်ခု) ထုတ်ပေးထားသည့် ဂိမ်းအလောင်းအစားကိုသာ လက်ခံသည့် အလောင်းအစားဟု သတ်မှတ်သည်။

 

၆။ အလောင်းအစား မှတ်တမ်း

 

အချိန်မရွေး သင်ပြုလုပ်ထားခဲ့သည့် အလောင်းအစားများကို ကြည့်လိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာဂိမ်းတွင်း ဖော်ပြထားသည့် မှတ်တမ်းတွင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်သည်။

 

၇။ ကျပန်းနံပါတ်ထုတ်လုပ်မှု

 

ဂိမ်းများသည် တရားမျှတမှုရှိစေရန် ရလဒ်များအားလုံးကို “RNG”ခေါ် ကျပန်း နံပါတ်ထုတ်ပေးသည့် ပရိုဂရမ်ဖြင့် ထုတ်သည်။ အော်ပရေတာ၏ ကျပန်း နံပါတ်ထုတ်ပေးသည့် ပရိုဂရမ်သည် တတိယပါတီ (Third-party) စမ်းသပ်ရေး ကုမ္ပဏီက စစ်ဆေးပြီး အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။

 

၈။ ဂိမ်းကစားနေစဉ် ကော်နက်ရှင် (အဆက်အသွယ်) ကျခြင်း 

 

“Draw” သည် ဂိမ်းတစ်ခုအတွက် ကျပန်းနံပါတ်ပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်သည့် ရလဒ်ကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂိမ်းများ တွင် “Draw On Demand” (လိုအပ်ချက်အရ Draw) နှင့် “Common Draw” (ဘုံ Draw) ဟူ၍ (၂) မျိုးရှိသည်။

 

Draw On Demand Games - ရလဒ်သည် ကစားသမားတစ်ယောက်စီအတွက် တစ်ခုဖြစ်သည့် ဂိမ်းဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- ပုံရိပ်ယောင်ဂိမ်းများ၊ စလော့စက်များ၊ ခဲခြစ်ကဒ်များ၊ ကီနို၊ ဗီဒီယိုပိုကာနှင့် တစ်ဦး-ကစား ရိုလတ်)

 

အဆင့်-တစ်ခု Draw On Demand ဂိမ်း (ဥပမာ- ခဲခြစ်ကဒ်) ကို ကစားနေစဉ် ကော်နက်ရှင် ပြတ်သွားလျှင် အဆိုပါ ဂိမ်းသည် သင့်အတွက် အလိုအလျောက်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။

 

အဆင့်များစွာ Draw On Demand ဂိမ်း (ဥပမာ- ဘောနပ်စ်အလှည့်ပါသည့် ဂိမ်းစက်) နှင့် သင့်ဂိမ်းသည် ဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုလျှင် ကစားနေစဉ် ကော်နက်ရှင်ပြတ်သွားပါက သင့်ဂိမ်း၏အသေးစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် လော့ဂ်အင်ပြန်ဝင်ပြီး ဆက်ကစားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကော်နက်ရှင်မပြတ်ခင် ဒုတိယအဆင့်သို့ မရောက်လျှင် အဆိုပါဂိမ်းသည် သင့်အတွက် အလိုအလျောက် ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။

 

Draw On Demand ဂိမ်းတွင်ကစားနေစဉ် ကော်နက်ရှင်ပြတ်သွားလျှင် လက်ရှိဂိမ်းကို ထိန်းသိမ်းထားမည်။ အခြားသော ဂိမ်းများအတွက် အော်တိုပလေးကို ကစားသမားက သုံးထားခဲ့လျှင် အဆိုပါဆိုင်းငံ့ထိန်းသိမ်းထားသောဂိမ်းကို ဖျက်သိမ်းမည်။ ဖျက်သိမ်းခံရသည် ဆိုင်းငံ့ဂိမ်းကစားသမား၏ အကောင့်မှ ငွေကို ယူမည်မဟုတ်ပါ။

 

Common Draw Games - ကစားသမားတစ်ဦးထက်ပိုသော ကစားသမားများက သတ်မှတ် ဂိမ်းရလဒ်တစ်ခုအပေါ်တွင် ကစားနိုင်ပြီး ကစားသမားအားလုံးအတွက် ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ (ဥပမာ- Toto Draw နှင့် ဘုံဝိုင်း ရိုလတ်)

 

Common Draw ဂိမ်းတွင် Draw ကို လော့ဂ်အင်မဝင်ထားလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကော်နက်ရှင်မပြတ်မီ အောင်မြင်စွာ လောင်းနိုင်လိုက်သော ဂိမ်းများတွက် အနိုင် (သို့မဟုတ်) အရှုံးကို သတ်မှတ်ပေးပြီး ငွေလျော်ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍အလောင်းအစားဂိမ်းများ အပြီးသတ်မလျော်မီ ကော်နက်ရှင်ပြန်ရလျှင် သင်၏ ကျန်နေခဲ့သော မလျော်သေးသည့် အလောင်းအစားများအားလုံးကို လောင်းကစားစလစ်တွင် မြင်နိုင်သည်။

 

Draw On Demand ဂိမ်းတွင် ဖြစ်စေ၊ Common Draw ဂိမ်းတွင် ဖြစ်စေ ကော်နက်ရှင် ပြတ်ခဲ့လျှင် သင်၏ အလောင်းအစားများအားလုံးကိုသင်၏ ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် မှတ်တမ်းတွင် ကော်နက်ရှင်ပြန်ရသည့်အချိန်၌ မြင်နိုင်သည်။

 

၉။ အမှန်တကယ်ကစားခြင်း

 

ငွေကြေးအစစ်ဖြင့် ဂိမ်းကစားရန် အထွေထွေစည်းမျဥ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ အသုံးပြုသူအမည်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုသုံးကာ သင့်အကောင့်ထဲ လော့ဂ်အင်ဝင်ရမည်။

 

၁၀။ လောင်းကြေးကန့်သတ်ချက်

 

လောင်းကြေးကန့်သတ်ချက် အသေးစိတ်ကို ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် အကူအညီဖိုင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် သတ်မှတ်ဂိမ်းလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများ (အောက်ပါ အပိုဒ် ၁၆) တွင် ကြည့်ပါ။

 

၁၁။ အများဆုံး အနိုင်ရပမာဏ

အလောင်းအစားတစ်ခုအတွက် အများဆုံး အနိုင်ရပမာဏမှာ လောင်းကြေးအပါအဝင်MMK 1,700,000ဖြစ်သည်။

၁၂။ အပျော်တမ်း ကစားခြင်း

 

ဂိမ်းများကို အပျော်တမ်းကစားလိုလျှင် Play for Fun ကို ရွေးပါ။ သင်သည် ငွေအတုဖြင့် ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ခြင်း ရှုံးခြင်းများအားလုံးသည်လည်း အတုအယောင်သာဖြစ်သည်။

 

၁၃။ ပျက်ပြယ်အလောင်းအစား

 

ဂိမ်းပွဲစဉ်များတွင် ပျက်လေ့မရှိသော်လည်း ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားဟု ကြေငြာခဲ့လျှင် သင်၏ မူရင်းလောင်းကြေးငွေ ကို ပြန်အမ်းမည်။

 

ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ကစားခြင်းများနှင့်လောင်းကြေးများ ပျက်ပြယ်ခြင်းမည္သည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မည်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက် ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ (သို့မဟုတ်) ကော်နက်ရှင်တို့ ချွတ်ယွင်းခဲ့လျှင် လောင်းကစားဂိမ်းများအားလုံးကို ပျက်ပြယ်အဖြစ်ကြေငြာပြီး မည်သည့် ရလဒ်မှ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လောင်းကစားဂိမ်းများကို အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားအဖြစ် ကြေငြာပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

- အလောင်းအစားနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမမှန်ကန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မမှန်ကန်ခြင်း၊
- လောင်းကစားသမားသည် လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်း၊ ညှိနှိုင်း၍ လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ငွေမဲမှ ငွေဖြူသို့ပြောင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားတရားမဝင်သော လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးထဲမှတစ်ခုခုဖြစ်သည်ဟု သံသယရှိခြင်း၊
- လောင်းကစားသမားသည် အသက်(၁၈) နှစ် အောက် (သို့မဟုတ်) လောင်းကစားရန် နိုင်ငံမှသတ်မှတ်ထားသော တရားဝင် အသက် မပြည့်ဟု ယုံကြည်ခြင်း၊
- အလောင်းအစားလက်ခံရာတွင် သတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်နေခြင်း၊
- လောင်းကြေးပမာဏကို လောင်းကစားသမား၏ အကောင့်မှမတတ်နိုင်ခြင်း၊
- အမှားအယွင်းတစ်ခုခု (လူ သို့မဟုတ် အခြား) (သို့မဟုတ်) စနစ်ပျက်စီးမှုကြောင့် မှားယွင်းသော အလေးသာမှုများကို သုံးမိခြင်း၊
- နည်းပညာဆိုင်ရာအမှာများဖြစ်သည့် ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ နှောင့်နှေး ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ DOS attack၊ (သို့မဟုတ်) အချက်အလက် ပျက်စီးခြင်း (သို့မဟုတ်)
- နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုက အလွန်အမင်း (သို့မဟုတ်) ပုံမှန်မဟုတ်သော နိုင်သူများအဖြစ် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊

အလောင်းအစားတစ်ခုသည် လူ့အမှား (သို့မဟုတ်) တစ်စုံတစ်ရာအမှားကြောင့် မမှန်မကန် ရလဒ် ထွက်ခဲ့လျှင်၊ အဆိုပါ လျော်ကြေးကို တရားမဝင်ဟု သတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည်။ လောင်းကစားသမား အကောင့်တွင် မလုံလောက်သောငွေ ကို ခွင့်ပြုပြီး အသုံးပြုသူကိုမူ လိုအပ်သည့် ပမာဏကို အော်ပရေတာထံမှ ရယူနိုင်သည်။

၁၄။ ဂိမ်းများ အသုံးပြုမှု

 

ဂိမ်းများကို ကိုယ်ပိုင် ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သာ အသုံးပြုမှုရမည်။ ဂိမ်းနှင့် ဆက်စက်နေသော (ဥပမာ ပုံ၊စာ၊ စသည်ဖြင့်) အပါအဝင် မည်သည့်အရာကိုမျှ စီးပွားရေး (သို့မဟုတ်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလို့ငှာ အသုံးပြုခြင်းကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပြီး၊ အော်ပရေတာ (မည်သည့်တရားဝင် ဥပဒေကို မုလိုက်နာအောင် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ ) ထံတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးရှိသည်။

 

၁၅။ မကျေနပ်မှုအပေါ် တိုင်ကြားချက်များ

 

မည်သည့်ဂိမ်းတွင်မဆို လောင်းကစားခြင်း၏ ရလဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်ရှိပါက အချိန်အသေးစိတ်များအပါအဝင် တိုင်ကြားချက်ကို အပြည့်အစုံဖော်ပြပြီး  အီးမေးလ်လိပ်စာမှတစ်ဆင့် ၇၂ နာရီအတွင်း စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်သင့်သည်။ အော်ပရေတာသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်စနစ်များမှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ တိုင်ကြားချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ တိုင်ကြားချက်နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ရရှိထားသော သက်သေအထောက်အထားအားလုံးဖြင့် အကျိုးအကြောင်းသင့်စွာ လုပ်ဆောင်သော အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ နောက်ဆုံးအတည်ဖြစ်သည်ကို သဘောတူရမည်။ 

 

၁၆။ တာဝန်ရှိမှု

 

ဂိမ်းကစားသမားအနေဖြင့် ဂိမ်းများ၏ဆော့ဖ်ဝဲ ပြုလုပ်သူကိုဆန့်ကျင်ပြီး မည်သည့်ကိစ္စ၊ အကြောင်းအရင်း သို့မဟုတ် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍မဆို မည်သည့်ရပိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကိုမျှတဖက်တွင်သက်ညှာ ဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

 

ဂိမ်းကစားသမားအနေဖြင့် အော်ပရေတာကိုဆန့်ကျင်ပြီး သင်(သို့မဟုတ်)သင့်အကောင့်၏မည်သည့်တတိယပါတီ(Third-party)၊ အခြားကစားသူများ (သို့မဟုတ်) အခြားမည်သည့်နည်းပညာမှားယွင်းမှု ချွတ်ယွင်းမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ရပိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကိုမျှှ (သို့သော် အပိုဒ် (၁၂)တွင် ဖော်ပြထားသည်မှအပ) သက်ညှာ ဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

 

အော်ပရေတာသည် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် သုံးလိုသော အသုံးပြုသူနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့် လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို လုပ်ဆောင်သွားရာတွင် အဆိုပါ သီးသန့်လောင်းကစားခြင်းအတွက် အခြားအော်ပရေတာဖြင့် လောင်းကစားခြင်းအတွက် (သို့မဟုတ်) သီးသန့်လောင်းကစားသူသည် အော်ပရေတာနှင့် အခြားအကောင့်တစ်ခုသုံးကာ ဆက်လောင်းကစား၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မည်သည့်တာဝန်မျှယူမည်မဟုတ်ပါ။

 

၁၇။ ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် လောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများ

ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် လောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အောက်ပါလင့်ခ်များအတိုင်း သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

  • ဂိမ်းများ

ကဒ်ခြစ်ကဒ်များ

ဟိုင်-လို

၁၈။ ဤစည်းမျဥ်းများအား ပြောင်းလဲခြင်း

 

အော်ပရေတာသည် အထက်ဖော်ပြပါ မည်သည့်စည်းမျဥ်းများ (ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် လောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းများအပါအဝင်) ကိုမဆို အထွေထွေစည်းမျဥ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

 

၁၉။ မှတ်ချက်

အော်ပရေတာသည် အထွေထွေစည်းမျဥ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဤစည်းမျဉ်းများကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။