အားကစား လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း

အားကစား လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအကျုံးဝင်မှု

အောက်ပါ လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် အော်ပရေတာ/ပလက်ဖောင်း ပံ့ပိုးသူ ( "အော်ပရေတာ") မှ www.sbotop.com သို့မတဟုတ် ကြိုးမဲ့အက်ပလီကေးရှင်း wap.sbotop.com သို့မဟုတ် mobile.sbotop.com တို့တွင် ကမ်းလှမ်းထားသည့် အားကစားထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့် အသုံးပြုသူများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အော်ပရေတာမှ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းထားသည့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုနှင့်လောင်းကြေးပေးသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အသုံးပြုရန် အော်ပရေတာနှင့်အကောင့်ဖွင့်သူ သို့မဟုတ် လောင်းကစားအကောင့်ကိုင်ဆောင်ထားသည့် (အသုံးပြုသူ)များအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အော်ပရေတာ၏ အထွေထွေစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အထွေထွေစည်းမျဥ်းနှင့်စည်းကမ်း နှင့် ဤအလောင်းအစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း အကြားမကိုက်ညီသည့် ကွဲပြားခြားနားမှုရှိလျှင် အထွေထွေစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသာ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤအလောင်းအစားစည်းမျဥ်းစည်းများတွင်, သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကမ်းလှမ်းနေသည့် အထွေထွေစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွင်သိထားသည့်အတိုင်း " ကျွန်တော်တို့"," ငါတို့", "ကျွန်ုပ်တို့" က အော်ပရေတာကိုရည်ညွန်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ " ဝဘ်ဆိုက်" ကိုရည်ညွန်းသည့် မည်သည့်အကိုးအကားများမဆို WAP လည်းပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။


(က) လောင်းကစားနည်းများ

1. 1X2

1.1 အိမ်ရှင်အသင်း နိုင်မည်, သရေကျမည် သို့မဟုတ် အဝေးအသင်း နိုင်မည် အစရှိသည်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီး အလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်သည်။

1.2 အလောင်းအစားများကို အချိန်ပိုနှင့် ပင်နတီ (ရှိခဲ့လျှင်)မပါဝင်သည့် ပုံမှန်ကစားပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင် အလျော်စားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

2. အာရှဟန်းဒီးကပ် (Asian Handicap / Spread)

2.1 အာရှဟန်းဒီးကပ်သည် ပွဲမစတင်မီ အသင်းနှစ်သင်း စာရင်းသွင်းသူကဟန်းဒီးကပ်အကျောပေးသည့် လောင်းကစားနည်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ဘောလုံးပွဲကိုအသုံးပြုရလျှင်, စာရင်းသွင်းသူသည် အနိုင်ရနိုင်ခြေများသည့်အသင်းအား ဂိုးပြတ်ပေးကာ အနိုင်ရနိုင်ခြေနည်းသည့်အသင်းအား ဂိုးရမှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟန်းဒီးကပ် အကျောပေးအမှတ်ကို ဂိုးများ, သို့မဟုတ် ဂိုးရမှတ်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ လောင်းသူများအနေနှင့် အလောင်းအစားတစ်ခုကိုအနိုင်ရရန် အသင်းတစ်သင်းကိုကျောထောက်‌နောက်ခံအားပေးပြီးလောင်းမည့်အစား ပေးထားသည့် ဟန်းဒီးကပ်အကျောပေးအမှတ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရန် လောင်းရမည်ဖြစ်သည်။

3. ဂိုးအတိအကျခန့်မှန်း - ပထမပိုင်း & ပွဲချိန်ပြည့်

3.1 ပထမပိုင်း ဂိုးအတိအကျခန့်မှန်းခြင်းအတွက်

(က) လောင်းကစားပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့် ကစားပွဲတစ်ပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခု၏ ပထမပိုင်းကစားပြီးစီးသွားသည့် ရလဒ် သို့မဟုတ် ဂိုးအရေအတွက် အတိအကျကိုခန့်မှန်းပြီး အလောင်းအစားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ပထပိုင်းပွဲကစားချိန်မပြီးမြှောက်မီ ပွဲရပ်ဆိုင်းရန်, ဆိုင်းငရန် သို့မဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းရန် အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် အထွေထွေအားကစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအမှတ် 13 သက်ရောက်မှုရှိမည်။
(ဂ) အလောင်းအစားများသည် နာကျင်အချိန်ပို နှင့် ရပ်တန့်ချိန်အတွက်ထပ်ပေါင်းထားသည့် အချိန်များအပါအဝင် ကစားပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခု၏ ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန် ရလဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး အလျှော်အစားအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

3.2 ပွဲချိန်ပြည့် ဂိုးအတိအကျခန့်မှန်းခြင်းအတွက်

(က) လောင်းကစားပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့် ကစားပွဲတစ်ပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခုပြီးဆုံးလျှင်ရမည့် ရလဒ် သို့မဟုတ် ဂိုးအရေအတွက် အတိအကျကိုခန့်မှန်းပြီး အလောင်းအစားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ကစားပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခုမပြီးဆုံးမီ ပွဲရပ်ဆိုင်းရန်, ဆိုင်းငရန် သို့မဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းရန် အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် အထွေထွေအားကစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအမှတ် 13 သက်ရောက်မှုရှိမည်။
(ဂ) အလောင်းအစားများသည် နာကျင်အချိန်ပို နှင့် ရပ်တန့်ချိန်အတွက်ထပ်ပေါင်းထားသည့် အချိန်များအပါအဝင် ကစားပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခုပြီးဆုံးချိန်နောက်ဆုံး ရလဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး အလျှော်အစားအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။.

4. နှစ်ကွက်လောင်းခြင်း

4.1 နှစ်ကွက်လောင်းခြင်းသည် လောင်းမည့်ကစားသမားများအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ရလဒ်သုံးမျိုးထဲမှ နှစ်မျိုးကိုအောက်ပါရွေးချယ်စရာများအတိုင်းရွေးချယ်ပြီး လောင်းနိုင်သည်ကလွဲပြီး သာမန် 1X2 လောင်းကစားနည်းနှင့်ပုံစံတူသည်။ အိမ်ရှင်အသင်းနိုင်မည် သို့မဟုတ် အဝေးအသင်းနိုင်မည်, သရေ သို့မဟုတ် အဝေးအသင်းနိုင်မည် သို့မဟုတ် သရေ သို့မဟုတ် အိမ်ရှင် အသင်းနိုင်မည် ။

4.2 ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ရလဒ်နှစ်ခုထဲမှတစ်ခုမှန်လျှင်, နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

4.3 အကယ်၍ ကစားပွဲတစ်ခုပုံမှန်ကစားကွင်းတွင် ကစားပါက အလောင်းအစားအတွက် ဝဘ်ဆိုက်တွင်ပထမဆုံးဖော်ပြထားသည့် အသင်းက အိမ်ရှင်အသင်းအဖြစ်မှတ်ယူသည်။

5. ပထမဆုံးစတင်သူ

ဂိမ်း/ကစားပွဲ/ပွဲစဥ် စတင်မည့် အသင်းသို့မဟုတ် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်သူ ကိုခန့်မှန်းပြီးလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။

6. ပထမပိုင်း/ပွဲချိန်ပြည့်

သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲတစ်ပွဲ၏ ပထမပိုင်း နှင့် ပွဲချိန်ပြည့် ရလဒ်များအပေါ်လောင်းကစားခြင်း ( အကယ်၍ ကစားပွဲတစ်ပွဲသည် အားကစားလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွင် တိကျစွာဖော်ပြထားမရှိသည့် အချိန် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြင့်ကစားပါက အလောင်းအစားသည် ပျက်ပြယ် မည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားစေလိုသည်)။

7. မောင်းလောင်းခြင်း

မောင်းလောင်းကစားခြင်းသည် အလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်အတွက် စာရင်းသွင်းသူက ကမ်းလှမ်းထားသည့် မတူညီသည့် ဂိမ်းများ သို့မဟုတ် ကစားပွဲများတွင် ပွဲတစ်ခုထက်ပိုပြီးရွေးချယ်ပေါင်းစပ်ထားသည့် အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တူညီသည့် ပွဲစဥ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ကစားပွဲတစ်ပွဲထဲတွင် မတူညီစွာရွေးချယ်ထားသည့်အလောင်းအစားများ ရလဒ်တစ်ခုကအခြားတစ်ခုအားသက်ရောက်မှုရှိစေသည့် မောင်းလောင်းကစားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

8. ငွေလိုင်း/ဒဲ့လောင်းခြင်း

ငွေလိုင်း/ဒဲ့လောင်းခြင်းသည် ကစားပွဲတစ်ပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခု အတွင်း ယှဥ်ပြိုင်သူနှစ်ဘက်အပေါ်တွင် လောင်းသည့် လောင်းကစားခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပွဲစဥ်၏ရလဒ်သရေ ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပေါက်ကြေး 1.00 တွင် ပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။

9. နောက်ဂိုး

9.1 ပုံမှန်ကစားချိန်အတွင်း နောက်ဂိုးသွင်းယူမည့် အသင်းကိုခန့်မှန်းခြင်း။

9.2 ကိုယ်ပိုင်ဂိုးများကို အသင်း၏ရဂိုးအနေဖြင့် ဂိုးရမှတ်ထည့်တွက်ပေးသည်။

9.3 အကယ်၍ ရလဒ်အတည်တကျအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိမီ ကစားပွဲရွေ့ဆိုင်းလိုက်ရလျှင် အလောင်းအစားများကို ပြန်လည် အမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

10. စုံ/မ

အလောင်းအစားများသည် ကစားပွဲတစ်ခု သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်စီးရီးတစ်ခု၏ စုစုပေါင်း ရမှတ်များ/ဂိုးများပေါင်းခြင်း ( မကိန်း သို့မဟုတ် စုံကိန်းရရှိသည့်) တို့တွင် မူတည်ပြီး အလျှော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ 0-0 ရလဒ်ကို စုံကိန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

11. အတိအကျခန့်မှန်း

11.1 အတိအကျခန့်မှန်း လောင်းကစားနည်းတွင် အောက်ပါအတိုင်းပါဝင်သည်

(က) ပြိုင်ပွဲ, ယှဥ်ပြိုင်မှု,လိဂ်, ပြိုင်ပွဲ, သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခု၏ အနိုင်ရသူ ("အားကစားပွဲစဥ်") ( သို့မဟုတ် မည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု)၊ သို့မဟုတ်
(ခ) အော်ပရေတာမှ ဆုံးဖြတ်ရမည့် တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသည့်အနေအထား သို့မဟုတ် အကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်း လောင်းနိုင်ရန်စီစဥ်ထားသည့် အသင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် သီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူပါဝင်သည့် အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခု ( သို့မဟုတ် မည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု)၊ သို့မဟုတ်
(ဂ) အော်ပရေတာမှ ဆုံးဖြတ်ရမည့် တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသည့်အနေအထား သို့မဟုတ် အကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်း လောင်းနိုင်ရန်စီစဥ်ထားသည့် နှစ်သင်း သို့မဟုတ် နှစ်သင်းထက်ပိုသည့် သီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူပါဝင်သည့် အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခု ( သို့မဟုတ် မည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု)၊ သို့မဟုတ်
အားကစားပွဲစဥ်မစတင်မီ သို့မဟုတ် အားကစားပွဲစဥ်၏မည်သည့်အနေအထား ( သို့မဟုတ် မည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု) မျိုးတွင်မဆို ရလဒ်များအဆုံးအဖြတ်ပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးသည့်အချိန်များတွင် ဆိုလိုသည်။

11.2 အောက်ပါများသည် အော်ပရေတာမှလက်ခံသည့် အတိကျခန့်မှန်းခြင်းအလောင်းအစား ဉပမာအချို့ဖြစ်သည်။

(က) နောက်ဆုံးရလဒ်
အားကစားပွဲစဥ်ကို အနိုင်ရရန် အသင်း သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူ တွင်လောင်းခြင်း

(ခ) ဒေသတွင်းအကောင်းဆုံးတင်ဆက်သူ

(i) အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခုတွင် မည်သည့်အသင်း သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့် ယှဥ်ပြိုင်သူသည် ဒေသတွင်းအကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်မည့် ( သို့မဟုတ် မည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု)တို့တွင်လောင်းခြင်း ( ဥပမာ - ထိပ်တန်းအာဖရိကန်အသင်း, ထိပ်တန်းအာဆီယံအသင်း, ထိပ်တန်းဥရောပအသင်း, ထိပ်တန်း မြှောက်နှင့်အလယ်ပိုင်းအမေရိကန်အသင်း နှင့် ထိပ်တန်းတောင်းပိုင်းအမေရိကန်အသင်း, စသည်များစွာ)တို့တွင်လောင်းခြင်း
(ii) အကယ်၍ တစ်သင်းထက်ပိုသည့်အသင်းများ သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူများသည် အားကစားပွဲစဥ်အကျော့၏ တူညီအကျော့မှ သို့မဟုတ် တူညီသည့်ဒေသတခုမှ အသင်းအားလုံး သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူများအားလုံး သည်အုပ်စုအဆင့် သို့မဟုတ် မူလကနဦးအကျော့တွင်ထွက်သွားရပါက, dead heat rules သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။

(ဂ) အုပ်စု သို့မဟုတ် ကွန့်ဖရင့်အနိုင်ရသူ
အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခု၏ ပမဏာမအကျော့တွင် ထိပ်ဆုံးမှအပြီးသတ်ရန် သို့မဟုတ် အုပ်စုသို့မဟုတ် ကွန့်ဖရင့်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာရန် အသင်း သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူများတွင်လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။

(ဃ) ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းသူ
အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခု သို့မဟုတ် မည်သည့်အဆင့်၏ ပြီးဆုံးချိန်တွင် ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူနိုင်သည့် အသင်း သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူများတွင် လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။

(င) တိကျသည့်အနေအထား နှင့် ထိပ်တန်းအုပ်စု အပြီးသတ်သူ
အသင်း သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူ (သို့မဟုတ် မည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု)တို့မှ အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခုကိုအပြီးသတ်ရန်လောင်းသည်။

(က) အနိုင်ရသူထက်ပိုပြီးအခြားတိကျသည့်အနေအထားဖြင့်အပြီးသတ်ခြင်း ( ဥပမာ- ဒုတိယနေရာ, တတိယနေရာ, ဆီမီးဖိုင်နယ်စာရင်းဝင် စသည်များစွာ) တို့တွင်လောင်းသည် သို့မဟုတ်
(ခ) အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခုတွင် အသင်းသို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူများ၏ တိကျသည့်အနေအထားထည့်မတွက်ပဲ သတ်မှတ်ထားသည့်အနေအထားအတွင်းဖြစ်သည့် ( ဥပမာ- ထိပ်ဆုံး 2 သင်း, 5 သင်း,10 သင်း,စသည်များ) တွင်လောင်းခြင်း။

(စ) နေရာခန့်မှန်းခြင်း

နှစ်သင်း သို့မဟုတ် နှစ်သင်းထက်ပိုသည့်အသင်းများ သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူများ အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခုကိုအပြီးသတ်ရန် နေရာခန့်မှန်းခြင်း (သို့မဟုတ် မည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု)

(က) ဒဲ့ခန့်မှန်းခြင်း - အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခုအပြီးသတ်ချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အနေအထားအတွင်းဖြစ်သည့် ( ဥပမာ- ထိပ်တန်း 2 သင်း, 5 သင်း, 10 သင်း, စသည်များစွာ) တို့၏မှန်ကန်သည့်အနေအထားတို့ကိုခန့်မှန်းလောင်းခြင်း (အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခု၏ အုပ်စု သို့မဟုတ် ကွန့်ဖရင့်အဆင့်အပါအဝင် အခြားမည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု) သို့မဟုတ်
(ခ) နှစ်ထပ်ကွမ်းခန့်မှန်းခြင်း - တိကျသည့်အနေအထားထည့်မတွက်ပဲ (အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခု၏ အုပ်စု သို့မဟုတ် ကွန့်ဖရင့်အဆင့်အပါအဝင် အခြားမည်သည့်ဖြစ်‌ခြေရှိသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရှု့ထောင့်တစ်ခု) ၏ သတ်မှတ်ထားသည့်အနေအထားအတွင်းဖြစ်သည့် ( ဥပမာ- ထိပ်တန်း 2 သင်း, 5 သင်း, 10 သင်း, စသည်များစွာ)တို့တွင်လောင်းခြင်း

11.3 ပွဲမစတင်မီ သို့မဟုတ် အားကစားပွဲ၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို ထိုအလောင်းအစားအမျိုးအစားအတွက် ရလဒ်များကို မဆုံးဖြတ်ရသေးမီတွင် အတိကျခန့်မှန်းအလောင်းအစားအတွက် ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။

11.4 အတိကျခန့်မှန်းစျေးကွက်တွင်လောင်းခြင်းအတွက် စတင်သူမဟုတ်သူများတွင် ပြန်အမ်းခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။

(က) စတင်သူမဟုတ်သူ သူဆိုသည်မှာ အသင်းတစ်သင်း သို့မဟုတ် သီးခြားသီးသန့် ယှဥ်ပြိုင်သူ သို့မဟုတ် အားကစားပွဲစဥ်တွင် ၎င်း၏ အသင်း သို့မဟုတ် သူ/သူမ ၏ အမည်ဖိုင်နယ်စာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး စတင်ခြင်းမရှိသည့် အသင်းတစ်သင်း/ကစားသမားတစ်ဦးကိုဆိုလိုသည် ( ဥပမာ- ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းသူများ)။
(ခ) အကယ်၍ အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခုတွင် စတင်ခြင်းမတိုင်မီ အသင်းတစ်သင်း, သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူ သို့မဟုတ် ကစားသမားတစ်ယောက်ထွက်သွားရသည် သို့မဟုတ် ပင်စင် သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းမရှိလျှင်, ၎င်းအသင်း, သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူ သို့မဟုတ် ကစားသမားတွင်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။( သို့မဟုတ်လျှင် သက်ဆိုင်သည့်အားကစားလောင်းခြင်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းဆုံးဖြတ်မည်)။
(ဂ) အကယ်၍ အထက်ပါဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း အနိုင်ရနိုင်ခြေများသည့်အသင်းတစ်သင်း, သီးခြားသီးသန့်ယှဥ်ပြိုင်သူ သို့မဟုတ် ကစားသမားပါဝင်ခဲ့လျှင်, ထိုအချက်က အားကစားပွဲစဥ်တစ်ခု၏ပေါက်ကြေးနှင့် ၎င်း၏ ပေးလျှော်မည်ပမာဏတို့တွင် ယေဘုယျအားဖြင့်သက်ရောက်မှုရသက်ရောက်မှုရှိလျှင် ထိုအားကစားပွဲစဥ်၏ အတိကျခန့်မှန်းခြင်းစျေးကွက်တွင်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများအားလုံး လျော်ညီစွာပြန်အမ်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

11.5 Dead Heat Rule က အတိကျခန့်မှန်းလောင်းကစားခြင်းစျေးကွက်အားလုံးတွင် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

12. ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

အလောင်းအစားများသည် ကစားပွဲတစ်ခု သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်စီးရီးတစ်ခု၏ ရရှိသည့်စုစုပေါင်း ရမှတ်များ/ဂိုးများပေါင်းခြင်း ( အော်ပရေတာမှတ် သတ်မှတ်ထားသည့် ညွန်းနံပါတ်ရဲ့ အထက် သို့မဟုတ် အောက်) တို့တွင် မူတည်ပြီး အလျှော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။

13. ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်း

13.1 ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဂိမ်းကစားပွဲတစ်ခု၏တစ်ပိုင်းချင်းစီအလိုက်လောင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည် ( ဥပမာ - ကွာတား,တစ်ဝက်,ကာလများ,အစုံလိုက်,အချီလိုက် သို့မဟုတ် အစရှိသည်)။

13.2 ကာလအပိုင်းအခြားများတွင် အလောင်းအစားပြုလုပ်ပါက အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန်အတွက် ထိုအပိုင်းသည် ပြီးမြှောက်မှရမည်ဖြစ်သည်။

13.3 ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်းအတွက် ရလဒ်ဂိုးများ/ရမှတ်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အခြားသီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက အချိန်ပိုကစားချိန်များမပါဝင်ပါ။

13.4 တိကျသတ်မှတ်ထားသည့် အားကစားလောင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအရ, ဒုတိယပိုင်းတွင်လောင်းသည့် ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်းအတွက် ရလဒ်ဂိုးများ/ရမှတ်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အချိန်ပိုပါထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်ဖြစ်သည်။

 

(ခ) အထွေထွေအားကစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ

အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်အားကစားစည်းမျဥ်းစည်းများများတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက,အောက်ပါအထွေထွေ အားကစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ သက်ရောက်မှုရှိမည်။

1. ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအကျုံးဝင်မှု 

အော်ပရေတာမှလက်ခံသည့် အလောင်းအစားတိုင်းသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီဖြစ်သည်။

2. အင်္ဂလိပ် နှင့် အခြားဘာသာစကားများ၏ မကိုက်ညီခြင်းများ

ဝဘ်ဆိုက်တွင် အသုံးပြုသည့် အင်္ဂလိပ် နှင့် အခြားဘာသာစကားကိုက်ညီခြင်းမရှိပဲ ကွဲလွဲမှုရှိနေသည့် ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သည်သာလျှင်အတည်ဖြစ်သည်။

3. စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းကို ဘာသာပြန်ခြင်း

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၏ ဘာသာပြန်ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရှိပါက အော်ပရေတာ၏ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသာလျှင် အတည်ဖြစ်သည်။

4. လောင်းကစားသည့်ပုံစံ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝဘ်ဆိုက်, WAP သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ကြိုတင်စီစဥ်ပြီး လောင်းသည့် အလောင်းအစားများကိုသာလျှင် လက်ခံသည်။

5. ပွဲစဥ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ပွဲစဥ်အသေးစိတ်များဖြစ်သည့် ( နေ့ရက်, ကစားသည့်ကွင်း, စတင်ကစားမည့်အချိန်, အချိန်ပြစက်, အနီကဒ်များ, ကစားသမားများ နှင့် အသင်းများ နှင့်ပတ်သက်သည့် စာရင်းဇယားသတင်းအချက်အလက်များနှင့် သတင်းများ) ဝဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသော ( တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့်စင်တာ နှင့် SBOtv တွင်ဖော်ပြသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပါအဝင်) အချက်အလက်များသည် အထွေထွေ သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အလောင်းအစားပြုလုပ်မည့် ကစားသမားများအနေနှင့် အလောင်းအစားမပြုလုပ်ခင် ဖော်ပြထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိမရှိ သေချာစွာစစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ အော်ပရေတာအနေနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပြသသည့် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့နိုင်သည့် ပွဲစဥ်အချက်အလက်များ၏ မည်သည့် အချက်အလက်များ၏ မှားယွင်းမှု, အမှားများ, အချိန်ကွာဟမှု သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်အသေးစိတ်အချက်အလက်ချန်လှပ်ထားမှု ရှိပါက တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

6. အများဆုံးလောင်းနိုင်မှု

အလောင်းအစားတစ်ခုချင်းစီ၏ အများဆုံးလောင်းနိုင်မှုပမာဏက သတ်မှတ်ထားသည့် အလောင်းအစားနည်းတစ်ခုချင်းစီအရသာဖြစ်ပြီး အော်ပရေတာမှကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။

7. ကစားမည့်ကွင်းပြောင်းခြင်း

7.1 ကစားမည့်ကွင်းပြောင်းလဲမှုရှိမည်ဆိုလျှင် ( အိမ်ရှင်အသင်း က အဝေးအသင်းတွင်ကစားလျှင် သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်), လက်ခံထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

7.2 ကစားပွဲတစ်ပွဲက သာမှန်ကစားကွင်းတွင်ကစားမည်ဟု စီစဥ်ထားပြီး သာမန်မဟုတ်သည့် ကစားကွင်းတွင်ကစားပါက ( သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်) လက်ခံထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး နဂိုလက်ခံသည့်အတိုင်းဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။

8. စောလျှင်စွာစတင်ခြင်း

စီစဥ်ထားသည့် ပွဲများမစတင်မီ လောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးအကျုံးဝင်သည်။ စီစဥ်ထားသည့် ပွဲများစတင်ပြီးနောက် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများသည် အလောင်းအစားက တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်လောင်းခြင်း ("တိုက်ရိုက်") အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့်မဟုတ်ပါက လက်ခံထားသည့်အလောင်းအစားများအကုန်ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

9. ပေါက်ကြေးအတက်အကျများ

9.1 အော်ပရေတာ၏ ပေါက်ကြေးများသည် အချိန်နှင့်အမျှအတက်အကျပြောင်းလဲနေပါသည်။ အလောင်းအစားပြုလုပ်မည့် ကစားသမားရွေးချယ်သည့်ပေါက်ကြေးသည် အော်ပရေတာမှ ထိုအလောင်းအစားကိုလက်ခံပြီးမှသာလျှင် ထိုပေါက်ကြေးအတည်အဖြင့်သတ်မှတ်သည်။

9.2 အလောင်းအစားတင်ခြင်းနှင့် အော်ပရေတာမှလက်ခံခြင်းကြားတွင် အလောင်းအစားပြုလုပ်သူကစားသမားအား ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပေါက်ကြေးများသို့ ပြောင်းသွားပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပေါက်ကြေးနှင့်သာ လောင်းသူလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။

10. ပေါက်ကြေးအမျိုးအစားများ

အော်ပရေသည် အလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်အတွက်အောက်ကြေးများကမ်းလှမ်းထားသည်

(က) ဥရောပကြေး
(ခ) မလေးကြေး
(ဂ) အင်ဒိုကြေး
(ဃ) ဟောင်ကောင်ကြေး

ထပ်မံပြီး အမျိုးအမျိုးသောကမ်းလှမ်းထားသည့် ကြေးများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ဧည့်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနကို ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ကျူတိုရီရယ်တွင် သွားရောက်လေ့လာပါ။

11. 72 နာရီစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း

 ကျွန်ုပ်တို့တင်ထားသည့်ရလဒ်များသည် 72 နာရီပြီးနောက် အတည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်ကာလနောက်ပိုင်းမှ ပြုလုပ်သည့်မည်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုမဆို ပြန်လည်ဖြေကြားဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။

12. ပွဲစဥ်ပယ်ဖျက်ခြင်း

ပွဲစဥ်တစ်ပွဲက စတင်ခြင်းမတိုင်မီ မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စ ကြောင့်မဆိုပယ်ဖျက်ခြင်းရှိပါက, ထိုပွဲစဥ်တွင်လောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပေါက်ကြေးကို 1.00 တွင်သတ်မှတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

13. ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း, ဆိုင်းငခြင်း သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်ပြီးမြှောက်မှုမရှိခြင်း ( 12 နာရီစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း )

ပွဲစဥ်တစ်ပွဲ က ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငခြင်း ဖြစ်ပြီး, စတင်ကစားချိန်မှ(အခြားနည်းဖြင့် သီးသန့်ဖော်ပြထားသည့် အားကစားစည်းမျဥ်းမရှိလျှင်) 12 နာရီအတွင်းပြန်လည်ကစားခြင်းမရှိလျှင် လက်ခံလောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပြန်လည်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် အမှန်တကယ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပွားခြင်း မတိုင်မီ အဆုံးအဖြတ်ပေးထားသည့်အလောင်းအစားများမပါဝင်ပါ။ ထို့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်, ထို့သို့သောအလောင်းအစားများက တရားဝင်ဖြစ်မည်။

14. စျေးကွက်များဆိုင်းငထားခြင်း

အော်ပရေတာအနေနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အလောင်းအစားများလက်မခံခြင်း သို့မဟုတ် စျေးကွက်ကိုခေတ္တဆိုင်းငခြင်းများပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ စျေးကွက်ခေတ္တဆိုင်းငခြင်းဖြစ်ပေါ်နေစဥ် ထိုစျေးကွက်တွင်လောင်းရန်တင်ထားသည့် အော်ပရေတာမှလက်ခံထားခြင်းမရှိသေးသည့် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ငြင်းပယ်အလောင်းအစားများအဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာအနေနှင့်လည်း မည်သည့်စျေးကွက်တွင်မဆို လောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

15. အမှား သို့မဟုတ် မှားယွင်းမှုကြောင့်အလောင်းအစားများကိုပယ်ဖျက်ခြင်း

အကယ်၍ ပါဝင်သူမမှန်ကန်မှုရှိခြင်း (သို့မဟုတ် ယှဥ်ပြိုင်သည့်အသင်းတစ်သင်း၏ ပါဝင်ကစားသူမှန်ကန်မှုမရှိခြင်း) သို့မဟုတ် မည်သည့်ပွဲစဥ်မဆို ပေါက်ကြေး/စျေးနှုန်းမှန်ကန်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အော်ပရေတာမှ ပေါက်ကြေး/စျေးနှုန်း ထုတ်ရန်အတွက်မှန်ကန်တိကျမှုမရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်ကို ကိုးကားမိခြင်း သို့မဟုတ် ရလဒ်မှန်ကန်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ကစားနေသည့်ပွဲစဥ်("တိုက်ရိုက်") အလောင်းအစားများအတွက် မှားယွင်းသည့်အချက်လက်များထည့်မိခြင်း သို့မဟုတ် အလောင်းအစားများ မှားယွင်းစွာလက်ခံမိခြင်း, ထိုဖြစ်စဥ်မျိုးရှိပါက အော်ပရေတာအနေနှင့် ထိုပွဲစဥ်တွင်လောင်းထားသည့် အလောင်းအစား သို့မဟုတ် အလောင်းအစားများအားလုံး သို့မဟုတ် ထိုသို့သောပါဝင်သူများကို ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

16. ပျက်ပြယ်သွားသည့်အလောင်းအစားကြောင့် လောင်းကြေးများကိုပြန်အမ်းခြင်း

ပျက်ပြယ်အဖြင့် ကြေငြာထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးသည် မူလလောင်းထားသည့် လောင်းကြေးပမာဏအားလုံးကိုပြန်လည်အမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

17. ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အ‌လောင်းအစားများ

အော်ပရေတာအနေနှင့် (ဝဘ်ဆိုက်အပါအဝင်)၎င်း၏သာမန်အလောင်းအစားလုပ်ငန်းစဥ်များအား ထိခိုက်စေခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်ခြင်း, ဟက်ခြင်း, တိုက်ခိုက်ခြင်း, ချုပ်ချယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း ပြုလုပ်သည်ဟု သံသယရှိသည့် မည်သည့်အသုံးပြုသူကစားသမားများကိုမဆို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ ငြင်းပယ်ခြင်း, သို့မဟုတ် ဆိင်းငခြင်းပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဝဘ်ဆိုက်တွင် လူမဟုတ်သည့် ကွန်ပျူတာဉာဏ်ရည်တု သို့မဟုတ် "ဘော့တ်" များအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ အော်ပရေတာအနေနှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုရန် လူမဟုတ်သည့် ကွန်ပျူတာဉဏ်ရည်တုများအသုံးပြုခြင်း စိစစ်‌တိုင်းတာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာ၏သာမန်အလောင်းအစားလုပ်ငန်းစဥ်များအား ထိခိုက်စေခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်ခြင်း, ဟက်ခြင်း, တိုက်ခိုက်ခြင်း, ချုပ်ချယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာဉာဏ်ရည်တုကို အမှန်တကယ်အသုံးပြုခြင်းရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါက ၎င်းအသုံးပြုများ၏အကောင့်များကို ပယ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလောင်းအစားများကိုပယ်ဖျက်ခြင်း သို့ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပြီး အော်ပရေတာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်လုံးဝမူတည်မည်ဖြစ်သည်။

18. မပြီးမြှောက်သည့်မောင်းအလောင်းအစားများ

မောင်းစျေးကွက်တွင်လောင်းထားသည့် ပွဲစဥ်တစ်ပွဲ သို့မဟုတ် ဂိမ်းတစ်ပွဲက ပျက်ပြယ်သွားခဲ့လျှင်, အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် စတင်ခြင်းမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြီးမြှောက်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်ပါက, ထို ပယ်ဖျက်ခြင်း/စတင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်ပွဲစဥ်များအတွက် ပယ်ဖျက်မှာဖြစ်သည်။ သို့ပေမဲ့ကျန်ရှိသည့်ပွဲစဥ်များအတွက် ပြနလည်တွက်ချက်ထားသည့်ပေါက်ကြေးနှင့်အတည် ဆက်လက်ရပ်တည်အကျူံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။

19. အလောင်းအစားများ၏အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း

19.1 ပွဲစဥ်တစ်ခု၏ အနိုင်ရသူ/အသင်းကို ပွဲစဥ်ပြီးဆုံးချိန်ရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး အဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲစဥ်တစ်ခု၏ အနိုင်ရသူအတွက် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အလောင်းအစားများအားလုံးအတွက် အလျော်အစားများသည်, လောင်းကြေးအမျိုးအစားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အလောင်းအစားအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အခြေခံ၍ ပွဲအပြီးတွင် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာရလဒ်အားလုံးကို စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုပြီးနောက် အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာသည် ပွဲအပြီးတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိနိုင်သည်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ရလဒ်အားလုံးကို စစ်ဆေးရန်နှင့် အတည်ပြုရန် ၎င်း၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုများကို အသုံးပြုရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရလဒ်များကို စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုပြီး တင်လိုက်သည်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ကန့်ကွက်မှု၊ အယူခံဝင်မှု သို့မဟုတ် မှောက်လှန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လောင်းကြေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

19.2 တိကျစွာဖော်ပြထားသည့် အားကစားလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း, အားကစားလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် အထွေထွေအားကစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် ဖော်ပြထားစေကာမူ, အော်ပရေတာသည် မည်သည့်အလောင်းအစား သို့မဟုတ် အလောင်းအစားများက (၎င်းတို့၏) လောင်းသည့်အမျိုးအစားများ နှင့် ထိုအလောင်းအစားများနှင့်ဆက်စပ်သည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း, မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို, နှင့် အချိန်နှင့်အမျှ မည်သည့်ဂိမ်း/ပွဲစဥ်/ ထိုသို့သော အလောင်းအစား သို့မဟုတ် အလောင်းအစားများကို အော်ပရေတာမှ ခြွင်းချက်မရှိ ဆုံးဖြတ်သည့်အခါတွင် ခြွင်းချက်မရှိ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွ့င်ရှိသည်။

19.3 အထက်ပါ အမှတ် 19.1 နှင့်/သို့မဟုတ် 19.2 တွင်ဖော်ပြချက်အရ မှားယွင်းစွာ အဆုံးဖြတ်ပေးမိပြီး အလောင်းအစားများ နှင့်/သို့မဟုတ် လျော်ပေးထားသည့်အလောင်းအစားများ အတွက်အော်ပရေတာ၏ အခွင့်အ‌ရေးများကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ မမှန်မကန်ဆုံးဖြတ်မိလိုက်သည့်အလောင်းအစားများ နှင့်/သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့် သက်ရောက်မှုရှိသည့်အလောင်းအစားများသည် အော်ပရေတာ၏ တည်ဆဲစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့်အခြေအနေများနှင့်အညီဖြစ်သည်။

20. DEAD HEAT စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း

အကယ်၍ အနိုင်ရသူနှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုရှိခဲ့လျှင်, ပေးလျှော်မည့် ကြေးများ(လောင်းကြေးကိုနှုတ်ပြီး) သည် အနိုင်ရသူအရေအတွက်နှင့် စားရမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်အမ်းသည့်လောင်းကြေးပမာဏနှင့်အညီ လျော်ညီစွာဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

21. စိတ်ကူးယှဥ်ပွဲများ

21.1 စိတ်ကူးယှဥ်ပွဲအလောင်းအစားများတွင် ပုံရိပ်ယောင်အသင်းနှစ်သင်းပါဝင်သည်။ စိတ်ကူးယှဥ်ပွဲ ရလဒ်များကို အသင်းနှစ်သင်း၏ကစားသည့်ပွဲမှ သွင်းယူနိုင်သည့် ဂိုးများ/ရမှတ်များ ပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်သည်။ အကယ်၍ရှိခဲ့လျင်, ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် အများဆုံး ဂိုးအရေအတွက်/ရမှတ် ရရှိသည့်အသင်းသည် အနိုင်ရသည့်အသင်းဖြစ်သည်။

21.2 စိတ်ကူးယဉ်ပွဲတစ်ခုတွင် တွဲထားသည့်အသင်းများသည် တစ်ပွဲတည်းတွင် အခြားပွဲများထက် နောက်ကျနိုင်သော်လည်း ပွဲစဉ်နှစ်ခုစလုံးကို လောင်းကြေးအတွက် တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ဆက်တိုက်ကစားရမည် (ဆိုလိုသည်မှာ ရွှေ့ဆိုင်းထားသော၊ ပြန်လည်စီစဉ်ထားသော သို့မဟုတ် စွန့်လွှတ်သည့်ပွဲများမရှိ)၊ ထိုမှသာလျှင် အလောင်းအစားများတရားဝင်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။

21.3 အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းအမှတ် 19.2 အရ၊ တွဲထားသောအသင်းများ၏ ပွဲစဉ်များကို ရွှေ့ဆိုင်းရန်၊ ပြန်လည်စီစဉ်ထားရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းပါက၊ အဆိုပါအသင်းများပါဝင်သော စိတ်ကူးယဉ်ပွဲစဥ်များအားလုံးကို ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

21.4 ပွဲများ၏နေရာ (အိမ်ကွင်း သို့မဟုတ် အဝေးကွင်း) ကို ဤစိတ်ကူးယဉ်ပွဲစဥ်များတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

21.5 အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကလွဲပြီး စိတ်ကူးယဉ်ပွဲစဥ်ကစားခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည် စိတ်ကူးယဉ်ပွဲအတွက် လောင်းကြေးများဖွင့်ပေးသည့် အားကစားနည်းများ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။

22. တရားဝင်ရလဒ်နှင့်ကွဲလွဲနေသည့် ရလဒ်များ

22.1 တရားဝင်ကစားပွဲရလဒ်များနှင့် အော်ပရေတာ၏ဝဘ်ဆိုက်တွင်ရလဒ်များကွဲလွဲသည့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိပါက, ရလဒ်/ရမှတ်ကိုအတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဥ်များပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ထိုသို့သောအလောင်းအစားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် နှင့်/သို့မဟုတ် အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပြုထားမှုကို ခေတ္တယာယီဆိုင်းငခြင်း သို့မဟုတ် အမည်ပြုခြင်းပြုလုပ်သည့်ကာလလိုအပ်ချက်အရ အများဆုံး 72 နာရီခန့်ဆိုင်းငပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

22.2 ကစားပွဲ/ပွဲစဥ် ၏ ဗီဒီယိုမှတ်များများကို အကိုးအကားပြုလုပ်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကို‌ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ၏ ရလဒ်/ရမှတ်အမှန် အတွက်အဆုံးအဖြတ်ပြုလုပ်ခြင်းက တရားဝင်ပွဲရလဒ်ကိုလွမ်းမိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။

22.3 ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများရနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင်, မှန်ကန်သည့်ရမှတ်/ရလဒ်အား အားကစားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်တွင် တင်ထားသည့်ရမှတ်/ရလဒ်များကို အကိုးအကားပြု၍ဖြစ်စေ, တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်တွင်တင်ထားသောရလဒ်များက ထင်ရှားစွာမှားယွင်းခြင်းမရှိပါက, ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် အော်ပရေတာသည် ရလဒ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် ၎င်း၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုအသုံးချရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် အော်ပရေတာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။

23. ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်")တွင်လောင်းကစားခြင်း

23.1 ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") ပွဲတွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများသည် အော်ပရေတာမှ တိုက်ရိုက်လောင်းကြေးစျေးကွက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသည် အဆိုပါ အားကစားများအတွက်သာရရှိနိုင်ပြီး၊ "တိုက်ရိုက်" သို့မဟုတ် " တိုက်ရိုက်လောင်းခြင်းများ" ဟု အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားသည့် ပွဲစဥ်များ နှင့် ဝဘ်ဆိုက်ရှိအထူးဖိုင်တစ်ခုတွင် " တိုက်ရိုက်" ဟူသောပုံစံမျိုးဖြစ်ပြသထားပါသည်။

23.2 ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") ပွဲတွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများသည် လက်ရှိပွဲစဥ် သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်အတွင်း အော်ပရေတာမှ အသုံးပြုသူကစားသမားများအား အဆိုပါပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တွင် လောင်းကြေးပိတ်သည့်အချိန်အထိ အလောင်းအစာားပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။

23.3 ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") ပွဲ အာရှဟန်းဒီးကပ်တွင်လောင်းခြင်းသည်, ဝဘ်ဆိုက်တွင် အမှတ်ပေးစနစ်နှစ်မျိုးဖော်ပြထားပါသည်။

(က) လက်ရှိရမှတ်များ/ဂိုးများ သို့မဟုတ် ရလဒ်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ပြသည့်နေရာ ( "A အမှတ်ပေးမှုပုံစံ") ဖြစ်သည်။ အလောင်းအစားတစ်ခုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းက ပွဲပြီးဆုံးပြီးချိန်ရမှတ်/ဂိုး ရလဒ်(ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင်)များဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည် သို့မဟုတ် ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်း ( လောင်းသည့်အလောင်းအစားပုံစံသဘောတရားပေါ်မူတည်၍), အလောင်းအစားပြုလုပ်ချိန် နှင့် လက်ခံချိန်တွင် ရရှိထားသည့် လက်ရှိရမှတ်/ဂိုးများကို နှုတ်ယူပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
(ခ) လက်ရှိရမှတ်များ/ဂိုးများ သို့မဟုတ် ရလဒ်များကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပဲနှင့် 0-0 ရလဒ်ပဲပြသထားပါက သို့မဟုတ် ရလဒ်များမပြထားပါ ( "B အမှတ်ပေးပုံစံ") ဖြစ်သည်။ အလောင်းအစားတစ်ခုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းက ပွဲပြီးဆုံးပြီးချိန်ရမှတ်/ဂိုး ရလဒ်(ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင်)များဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည် သို့မဟုတ် ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်း ( လောင်းသည့်အလောင်းအစားပုံစံသဘောတရားပေါ်မူတည်၍) ဆုံးဖြတ်သည်။ အသုံးပြုသူကစားသမားများအနေဖြင့် အလောင်းအစားတစ်ခုမပြုလုပ်မီ ပွဲ၏ရလဒ်များကိုအတည်ပြုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။

23.4 အားကစားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်အတွက် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့် စျေးကွက်များကမ်းလှမ်းခြင်းများသည် အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်တွင်သာ လုံးဝမူတည်ပါသည်။ အော်ပရေတာအနေနှင့် အလောင်းအစားပြုလုပ်လို့မရခြင်း သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်ထားသည့် ရမှတ်များ/ဂိုးများ မှန်ကန်မှုမရှိခြင်း စသည့်မည်သည့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မဆို အသိမှတ်ပြုမည် သို့မဟုတ် တာဝန်ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ပွဲပြီးချိန်တွင် ပြသသည့် ရမှတ်များ/ဂိုးများ သို့မဟုတ် ရလဒ်များသည် တရားဝင်ဖြစ်မည်။

23.5 အချိန်တိုင်းအတွက် အလောင်းအစားတစ်ခုမပြုလုပ်ခင် ရမှတ်များ/ဂိုးများ အခြေအနေများ သတိပြုရန် နှင့် အတည်ပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုသူကစားသမားများအနေတာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုအသိပေးလိုပါသည်။

23.6 တိကျစွာဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသည့် အားကစားလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက, ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") ပွဲစဥ်များ၏ အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝဘ်ဆိုက်တွင်‌ဖော်ပြထားသည့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ, စာရင်းဇယားများ သို့မဟုတ် ပြုပြုနိုင်သည့်စာသားများ (ဥပမာ- ရလဒ်များ/ဂိုးများ, အချိန်ပြစက်များ သို့မဟုတ် ရလဒ်များ) သည် အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး အလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်အတွက် မှီခိုကိုးကားခြင်းမပြုသင့်ကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။

23.7 အကြိုစျေးကွက်တွင်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများအတွက်, ပွဲစဥ်၏အနိုင်ရသူကို သက်ဆိုင်ရာပွဲစဥ်၏ ပွဲပြီးဆုံးချိန်ရလဒ်များပေါ်မူတည်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကန့်ကွက်ထားသော၊ အယူခံဝင်သည့် သို့မဟုတ် မှောက်လှန်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လောင်းကြေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသိမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ပဲ ရလဒ်များ၏ နောက်ဆက်တွဲပြောင်းလဲမှုများသည် လောင်းကြေး၏ရလဒ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။

23.8 အော်ပရေတာအနေနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ စျေးကွက်တစ်ခုကိုဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အလောင်းအစားများကိုလက်မခံခြင်းများ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ စျေးကွက်တစ်ခုကို ဆိုင်းငထားသည့်အချိန် ထိုစျေးကွက်တွင် လောင်းကြေးတင်ထားပြီး အော်ပရေတာမှလက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ရသေးသည့် အလောင်းအစားများသည် အော်ပရေတာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး လက်ခံရန်ငြင်းပယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက် စျေးကွက်ဆိုင်းငခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်သိမ်းခြင်းမတိုင်မီ လက်ခံထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးက တရားဝင်ရပ်တည်ပြီး တိုက်ရိုက်စျေးကွက် ပိတ်သိမ်းပြီးနောက်တွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးအားလုံး အားကစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

23.9 ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") ပွဲတွင် လောင်းခြင်းအ‌ခြေအနေများတွင်

(က) လောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားသည့်အနေအထားတွင်ထားလိမ့်မည်

(i) အော်ပရေတာအနေနှင့် ပွဲစဥ်အတွင်းဂိုးရရှိနိုင်ချေမြင့်မားသည့်အချိန်/အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု ထင်မြင်သည့်အချိန်။ သို့မဟုတ်
(ii) ပွဲစဥ်အတွင်း ဂိုးရရှိနိုင်ချေမြင့်မားသည့်အချိန်/အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အချိန်နှင့်မတိုင်မီကာလအတွင်း

(ခ) အထက်ပါစည်းမျဥ်းဥပဒေ (ခ)23.9(က) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများကို အော်ပရေတာမှလက်ခံမည်/ ငြင်းပယ်မည်ဟုမဆုံးဖြတ်မည်အချိန်အထိအလောင်းအစားများကို "ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်း"အဖြင့်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ဂိုးရရှိနိုင်ချေမြင့်မားသည့်အချိန်/အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် အချိန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်

(i) ထောင့်ကန်ဘောကန်ခြင်း
(ii) ပစ်ဒဏ်ဘောကန်ခြင်း
(iii) ပြိုင်ဘက်အသင်း၏ပစ်ဒဏ်ဘောကန်သည့်ဧရိယာနှင့်နီးသောနေရာအတွင်းတွင်တစ်ဘက်အသင်းကဖရီးကစ်ကန်နိုင်သည့်အနေအထားဖြင့်ချီတက်နေသည့်အချိန်များတွင်
(iv) ပြိုင်ဘက်အသင်း၏ပစ်ဒဏ်ဘောကန်သည့်ဧရိယာနှင့်နီးသောနေရာအတွင်းတွင်တစ်ဘက်အသင်းကလက်ပစ်ဘောရသည့်အနေအထားအချိန်များတွင်
(v) မည်သည့်အချိန်အတွင်းဖြစ်စေကာမှုအသင်းတစ်သင်းကဂိုးရရှိနိုင်သည့်အနေအထားဖြင့်ကစားနေသည့်အချိန်များတွင်၊ သို့မဟုတ်
(vi) အော်ပရေတာသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်နှင့်လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

(င) အမြန်စျေးကွက်တွင်‌လောင်းထားသည့်အလောင်းကစားများအား "ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်း"အနေအထားမထားရှိဘဲထိုအလောင်းအစားများကိုလက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါစည်းမျဥ်းဥပဒေ (ခ)23.9 (က) မှ (c) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသက်ရောက်ခြင်းမရှိပါ။

23.10 အာရှဟန်းဒီးကပ် နှင့် ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက် စျေးကွက်တွင်လောင်းသည့် လက်ခံရန်စောင့်ဆိုင်းအနေအထားမျိုး ( စုစုပေါင်း ကဒ်ရရှိမှု, စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောရရှိမှု, စုစုပေါင်းလူကျွံဘောရရှိမှု, စုစုပေါင်းလူစားထိုးမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခုလုံး၏ ရလဒ်များနှင့်သက်ရောက်မှုမရှိသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး မှအပ) တွင်ရှိသည့် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် အောက်ပါများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါက ပယ်ဖျက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

(က) ဂိုးရရှိသွားသည်, သို့မဟုတ်
(ခ) ကစားသမားတစ်ယောက် အထုတ်ခံရသည်

23.11 အခြားလောင်းကစားအမျိုးအစားများဖြစ်သည့် စုစုပေါင်းအနီအဝါကဒ်ရရှိမှု, စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောရရှိမှု, စုစုပေါင်းလူကျွံဘောရရှိမှု, စုစုပေါင်းလူစားထိုးမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်တစ်ခုလုံး၏ ရလဒ်များနှင့်သက်ရောက်မှုမရှိသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးသည် အော်ပရတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး လက်ခံမှုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

23.12 အော်ပရေတာအနေသည် မည်သည့်ဂိုး သို့မဟုတ် မည်သည့်ရမှတ်ကိုမဆို သွင်းယူသည့်အချိန်ကို ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်လိဂ်/ကလပ် ဝဘ်ဆိုက်, မီဒီယာဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် " live score" ဝဘ််ဆိုက်တို့တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဂိုး(များ) သို့မဟုတ် ရမှတ်(များ) ရရှိချိန်အကိုးအကားများသည် လမ်းညွန်မှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်ပြီး အော်ပရေတာ၏ ဂိုးရရှိချိန်အဆုံးအဖြတ်ပြုလုပ်ခြင်း ပေါ်သက်ရောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

23.13 အော်ပရေတာသည် တိုက်ရိုက်ပွဲစဥ်တွင် ပြုလုပ်သည့် အလောင်းအစားတစ်ခုက ရလဒ်ရရှိပြီးသည့်အချိန်မှ လောင်းသည် သို့မဟုတ် "တိုက်ရိုက်" ထုတ်လွှင့်မှုရုပ်မြင်သံကြားနောက်ကျမှုကြောင့် အလောင်းအစားပြုလုပ်သူက မှန်ကန်မှုမရှိသည့်စျေးနှုန်းများ/ပေါက်ကြေးများနှင့် လောင်းကြေးတင်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရလျှင် (အော်ပရေတာ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ရန်) ဟုတ် ယုံကြည် လျှင် သို့မဟုတ် သံသယရှိနိုင်သည့် အကြောင်းပြချက်များရှိလျှင်, အော်ပရေတာက ထိုသို့သောအ‌လောင်းအစားများကို မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များကိုမဆို ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲနှင့် ပယ်ဖျက်အလောင်းအစားများအဖြင့်သတ်မှတ်လိမ့် မည်ဖြစ်သည်။

23.14 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်သည့် ဝဘ်ဆိုက်ကျခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်စနစ်ချို့ယွင်းခြင်းများအပါအဝင် , နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ရလဒ်များ, ပေါက်ကြေးများ, နှင့် ဟန်းဒီးကပ်များ ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်အတွက် အော်ပရေများကိုဝင်ရောက်ခြင်းမှတားဆီးခြင်း ဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင် အော်ပရေတာအနေနှင့် ထိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်နေစဥ်တွင် တင်သည့် စောင့်ဆိုင်းအနေအထားဖြစ်နေသည့် အလောင်းအစားများအားလုံး ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

23.15 တိုက်ရိုက်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရလဒ်စုံစမ်းစစ်ဆေး အကဲဖြတ်သည့် အထွေထွေစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ကစားပွဲတွင် အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီး, ပွဲစဥ်အား ရွေ့ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်ပေါ်ပါက, ထို ရွှေ့ဆိုင်းထားသော သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ထားသည့် ပွဲစဥ်တွင် လက်ခံယူထားသည့် အ‌လောင်းအစားများအားလုံးသည် ထိုပွဲစဥ်က စတင်ချိန်မှစတင်ပြီး 12 နာရီအတွင်းပြန်လည် ကစားခြင်းမရှိလျှင် ( အားကစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွင် ထွေထွေထူးထူးဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်) ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် အမှန်တကယ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပွားခြင်း မတိုင်မီ အဆုံးအဖြတ်ပေးထားသည့်အလောင်းအစားများမပါဝင်ပါ။ ထို့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်, ထို့သို့သောအလောင်းအစားများက တရားဝင်ဖြစ်မည်။

23.16 ကစားနေစဥ် (တိုက်ရိုက်) ပွဲတွင် လောင်းသည့် မောင်းလောင်းခြင်း။ တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်တွင်လောင်းသည့် မောင်းလောင်းခြင်းတစ်ခုသည် ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစဥ်များက တိုက်ရိုက်ကစားနေသည့်ပွဲ သို့မဟုတ် အကြိုစျေးကွက်ပွဲစဥ်များ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး တိုက်ရိုက်ကစားပွဲစဥ်တစ်ခုပါဝင်ရမည်။ တိုက်ရိုက်ကစားစဥ်လောင်းသည့် မောင်းလောင်းခြင်းတွင် ရွေးချယ်မှုများသည်လည်း မတူညီသည့် ပွဲစဥ်များအနည်းဆုံး 3 ပွဲနှင့်အထက် ပွဲများရွေးချယ်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ရမည်။ တိုက်ရိုက်ကစားစဥ်လောင်းသည့် မောင်းလောင်းခြင်းအတည်ဖြစ်ရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲများအားလုံးလက်ခံမှရမည်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုခုထဲတွင်မှ ပွဲတစ်ပွဲလက်ခံရန်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါက မောင်းပွဲစဥ်တစ်ခုလုံး ငြင်းပယ်အဖြစ်သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။

24. ငွေထုတ်ယူခြင်း

24.1 ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်သည် အလောင်းအစားရလဒ်မဆုံးဖြတ်မီ ကစားသူများလောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများကို ဖြေရှင်းပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည်ငွေထုတ်မည့်ပမာဏနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငွေထုတ်ယူမည့်ပမာဏသည် အော်ပရေတာလက်ခံသည့်အချိန်မူပေါ်တည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

24.2 ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်သည် တိုက်ရိုက် (Live) နှင့် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော (Non Live) နှစ်မျိုးစလုံး၏ ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစဉ်နှင့်စျေးကွက်မှာသာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အော်ပရေတာသည် ငွေထုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည့်သည့် အားကစား သို့မဟုတ် ပွဲစဉ် တွင်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

24.3 အော်ပရေတာသည် ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များကို လက်ခံရန် ကြန့်ကြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အော်ပရေတာမှလက်ခံမှသာလျှင် ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုအောင်မြင်သည်။ ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များကိုလက်ခံခြင်းမပြုမီ ပွဲစဉ်၊ စျေးနှုန်း၊ ကြေးများပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုများ ပယ်ပျက်နိုင်သည်။ ကစားသူများတောင်းဆိုသောငွေထုတ်ယူမှုကိုလက်ခံခြင်းသည် အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်လုံး၀မှုတည်သည်။ အော်ပရေတာအနေဖြင့်လည်းငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းပယ်နိုင်သကဲ့သို့ ပယ်ဖျက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

24.4 ငွေထုတ်ယူမှုကိုလက်ခံသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ပေးသည့်အလောင်းအစားများ၏တန်ဖိုးသည် အော်ပရေတာ၏အပိုဆုကြေး သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် "ပိုမိုးရှင်း" ငွေကြေးစျေးကွက်မြင့်တင်ရေးတွင်မဆို အလောင်းအစားအတွက်လည်ပတ်ရမည့်ကြိမ်ရေ/အဆ လိုအပ်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

24.5 အော်ပရေတာသည် ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်ကို မည်သည့်ပွဲစဉ်နှင့်စျေးကွက်တွင်မဆို ရပ်ဆိုင်းရန် နှင့် အားလုံးကိုဖယ်ရှားရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ အော်ပရေတာက ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်ကိုဖယ်ရှားရပ်ဆိုင်းလိုက် လျှင်မည်သည့်ပွဲစဉ် သို့မဟုတ် အားကစားစျေးကွက်တွင်လောင်းထားသော အလောင်းအစားများသည် နဂိုမူလလောင်းထားသည့်အတိုင်းတည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်ကိုဖယ်ရှား၊ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သောကြောင့် နဂိုမူလလောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

24.6 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ငွေထုတ်ယူသည့်စနစ် မရရှိနိုင်သောအခြေနေတွင် အော်ပရေတာအနေနှင့် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ အလောင်းအစားများ နဂိုမူလလောင်းထားသည့်အတိုင်း နှင့် လက်ခံထားသည့်အတိုင်း တည်ရှိရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။

24.7 ငွေထုတ်ယူသည့်စနစ် အခွင့်အရေးရှိသောနေရာတွင် အော်ပရေတာအနေနှင့် လက်ခံခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် အထူးဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာရှိသည်။ အကယ်လို့ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုထားသောနေရာတွင် အော်ပရေတာက ပွဲစဉ်တစ်ခု၏ရလဒ်ကိုသိနိုင်သောအခြေအနေတွင် အော်ပရေတာအနေဖြင့်အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(က) လက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ထားသော ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။
(ခ) လက်ခံထားသော ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များကို ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) ငွေထုတ်ယူခြင်းမှရသောငွေနှင့်လောင်းထားသော နဂိုမူလအလောင်းအစားများကိုပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

24.8 မည့်သည့်သီးသန့်ကစားသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းလိုက်ကစားသူများက ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်ကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် မသမာမှုအသုံးပြုမှု ရှိနေကြောင်း အော်ပရေတာက ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်နှင့်ယုံကြည်မှုရှိလျှင် အော်ပရေတာအနေနှင့်ငွေထုတ်ယူသည့်စနစ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

24.9 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း

(a) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း ရွေးချယ်ခွင့်သည် ကစားသမားအား လောင်းကြေးရလဒ်ကို မဆုံးဖြတ်မီတွင် ပြုလုပ်ထားရှိခဲ့သော အလောင်းအစား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အနှိုင်အရှုံးတွက်မှုအတွက် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း ပမာဏကို ၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်းရွေးချယ်မှုကို အော်ပရေတာက လက်ခံသည့်အခါပေါ်မူတည်၍ ပမာဏအပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
(b) ဤစည်းမျည်း 24.9 တွင် အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက၊ စည်းမျဉ်း 24 သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း ရွေးချယ်မှု တွင် သက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
(c) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း ရွေးချယ်မှုကို သတ်မှတ်ထားသည့် အားကစားနှင့် စျေးကွက်အမျိုးအစားများမှ တစ်ပွဲတည်းလောင်း အလောင်းအစားတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။
(d) အရည်အချင်းပြည့်မီသော တစ်ပွဲတည်းလောင်း အလောင်းအစားသည် အများဆုံး (၅) ကြိမ်အထိသာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူနိုင်သည်။
(e) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း တောင်းဆိုမှု၏ အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးသည် ရွေးချယ်ထားသော အလောင်းအစားတစ်ခုတည်း၏ အနည်းဆုံး လောင်းကြေးတန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသည်။
(f) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း တောင်းဆိုမှု၏ တန်ဖိုးသည် ဒဿမများမပါသည့် ကိန်းပြည့်ဂဏန်းတစ်ခုသို့ အလိုအလျောက် ပြောင်းသွားပါမည်။
(g) ဘောက်ချာ အလောင်းအစားများအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြိုယူခြင်း ရွေးချယ်ခွင့်ကို မရရှိနိုင်ပါ။

 

တိကျသော အားကစားလောင်းခြင်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ

• အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် အားကစားတစ်ခုချင်းစီတွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအတွက် သက်ဆိုင်သည့် အားကစားအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီနှင့် အော်ပရေတာ၏ အားကစားလောင်းကစားခြင်းထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုသည့် အသုံးပြုသူကစားများက၏ အသုံးပြုမှုများကိုထိန်းချုပ်သည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်တကွ အထွေထွေစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ သက်ရောက်မှုရှိသည်။

1. AMERICAN FOOTBALL အမေရိကန်ဘောလုံး

1.1 အောက်ပါစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအမှတ် 1.2 တွင်ဖော်ပြချက်အရ, အလောင်းအစားတစ်ခုအတွက် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် အချိန်ပိုကစားခြင်းတွင်ရသည့် ရလဒ်များအပါအဝင် (အကယ်လို့ရှိခဲ့လျှင်) ပွဲပြီးဆုံးချိန်ဖိုင်နယ်ရလဒ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။

1.2 အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန်အတွက်, အကယ်၍ အလောင်းအစားများအတွက် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရသေးလျှင် ( ဥပမာ-ကာလအပိုင်းအခြားတွင်လောင်းကစားခြင်း) ကျန်ရှိသောဂိမ်း၏အချိန်မတန်မီပြီးဆုံးသောအခါတွင် အနည်းဆုံးစီစဥ်ထားသည့် ပွဲကစားချိန် 5 မိနစ်သို့မဟုတ် ထက်နည်းသည့်အချိန်ကျန်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

1.3 NCAAF အတွက်, ဝဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် " အိမ်ကွင်း" " အဝေးကွင်း" နေရာသည် အကိုးအကားတစ်ခုအတွက်သာဖြစ်သည်။

1.4 အောက်ပါများက အမေရိကန်ဘောလုံးပွဲအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ပထမဆုံးရမှတ်ရရန်
( က ) အလောင်းအစားသည် ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမရမှတ်ရသည့် အသင်းအပေါ်အခြေခံ၍ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
( ခ ) ပထမရမှတ်ရရှိပြီးနောက် ပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းပါက အလောင်းအစားများအားလုံး တရားဝင်ဖြစ်သည်။
(iii) နောက်ဆုံးရမှတ်ရရန်
( က ) အလောင်းအစားသည် ပြိုင်ပွဲတွင် နောက်ဆုံးရမှတ်ရသည့် အသင်းအပေါ်အခြေခံ၍ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
( ခ ) ပြိုင်ပွဲဖျက်သိမ်းသွားပါက နောက်ဆုံးရမှတ်ရရန်စျေးကွက်တွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။
(iv) ငွေလိုင်း
(v) စုံ/မ
(vi) အတိအကျခန့်မှန်း
(vii) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်
(viii) ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်း
( က ) အပိုင်းကာလများတွင်လောင်းခြင်း
(1) ပထမပိုင်းလောင်းခြင်းတွင်, အလောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် ပထမကွာတားနှင့်ဒုတိယကွာတား ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(2) ဒုတိယပိုင်းလောင်းခြင်းတွင်, အ‌လောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် တတိယကွာတားနှင့် စတုတ္တကွာတား ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပိုင်းလောင်းခြင်းသည် (အကယ်၍ရှိခဲ့လျှင်) အချိန်ပိုကစားချိန်တွင် ရသည့်ရလဒ်များ/ဂိုးများလည်းပါဝင်သည်။
( ခ ) ကွားတားများတွင်လောင်းခြင်း
(1) အလောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် ကွာတားတစ်ခုချင်းစီ၏ ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(2) စတုတ္တကွာတားလောင်းခြင်းတွင်, အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အချိန်ပိုချိန်တွင်ရရှိသည့် ဂိုး သို့မဟုတ် ရမှတ်များ ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။

( ခ ) တိုက်ရိုက်ကစားစဥ်(တိုက်ရိုက်) လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

(ဂ) အမှတ်ပေးစနစ်
A အမှတ်ပေးစနစ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။2. ARCHERY မြှားပစ်ခြင်း

2.1 အောက်ပါများသည် မြှားပစ်ခြင်းတွင်ကမ်းလှမ်းသည့် လောင်းကစားနည်းအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။

( က ) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

( i ) ဒဲ့လောင်းခြင်း
(က) အကယ်၍ အနည်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ကသာ ပါဝင်ခြင်းမရှိလျှင်, ဒဲ့လောင်းသည့် အလောင်းအစားများပယ်ဖျက်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။
(ခ) အလောင်းအစားများသည် သီးခြားသီးသန့်အချီတွင် ပိုကောင်းသည့်ရမှတ်ရသည့် ယှဥ်ပြိုင်သူ/အသင်း ကိုရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။
က.1 အဆင့်တင်ခြင်းအချီတွင်, အကယ်၍ရမှတ်တူနေလျှင်, ပိုကောင်းသည့်အဆင့် ( အတည်ပြုခြင်း) ရသည့် ယှဥ်ပြိုင်သူ/အသင်းသည် နိုင်ရသူ/အသင်းအဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
ခ.2 ရှုံးထွက်ခြင်း နှင့် ဖိုင်နယ်အချီတွင် သရေရလဒ်များကိုထည့်တွက်သည်။

(ii) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း3. ATHLETICS ပြေးခုန်ပစ်

3.1 အောက်ပါများသည် ပြေးခုန်ပစ်အားကစားတွင် ကမ်းလှမ်းသည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) ဒဲ့လောင်းခြင်း
(က) ဒဲ့လောင်းခြင်းတွင် အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ဖို့အတွက် တွဲထားသည့် ယှဥ်ပြိုင်သူသည် ယှဥ်ပြိုင်မှုကိုစတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
(ခ) ဒဲ့‌လောင်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးအနေအထားနှင့်ပြီးဆုံးသည့် ယှဥ်ပြိုင်သူကိုရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ဂ) အကယ်၍ တွဲဖက်ထားသည့် ယှဥ်ပြိုင်သူနှစ်ယောက်ထဲမှတစ်ယောက်သာလျှင် ဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းနိုင်လျှင်, ဖိုင်နယ်တက်ရောက်သည့် သူသည်ဖိုင်နယ်တွင် ၎င်းယှဥ်ပြိုင်သူကိုမည်ကဲ့သို့ပင်ထားသည်ဖြစ်စေ အနိုင်ရသည့် ယှဥ်ပြိုင်သူအဖြစ်မှတ်ယူရလိမ့်မည်။
(ဃ) ယှဥ်ပြိုင်သူနှစ်ဦးစလုံး ဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လျှင်, အရည်ချင်းစစ်အဆင့်တွင် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြင့်ပြီးဆုံးသူက အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။ အကယ်၍ နှစ်ဦးစလုံးက တူညီသော သို့မဟုတ် ကွဲပြားသောယှဥ်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါစေ တူညီသည့်အချိန်ရှိနေလျှင် အလောင်းအစားကိုသရေအဖြင့်မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
(င) အကယ်၍ ယှဥ်ပြိုင်သူနှစ်ဦးစလုံးက မတူညီသည့်ပွဲစဥ်အချီများတွင် အရည်အချင်းစစ်မအောင်မြင်ပါက, နောက်အဆင့်အတက်နိုင်ဆုံးသော ယှဥ်ပြိုင်သူသာ အနိုင်ရသူဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
(စ) အကယ်၍ ယှဥ်ပြိုင်သူနှစ်ဦးစလုံးက တူညီသည့်ပွဲစဥ်အချီတွင် ယှဥ်ပြိုင်မှုကို ပြီးမြှောက်ခြင်းမရှိပါက, သအရေအဖြင့်မှတ်ယူတွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။
(ဆ) အကယ်၍ ယှဥ်ပြိုင်သူနှစ်ဦးစလုံးက ဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်လျှင်, အနိုင်ရသူက ထိုအပွဲစဥ်အချီ/ပြိုင်ပွဲတွင် အကောင်းဆုံးအနေအထားနှင့်ပြီးဆုံးသည့် သူသာလျှင်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း

(ခ) ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်း
(i) ဒဲ့လောင်းခြင်း
(ii) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း

(ဂ) အမှတ်ပေးစနစ်
B အမှတ်ပေးစနစ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

 

4. AUSSIE RULES FOOTBALL သြစီစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဘောလုံး 

4.1 အလောင်းအစားများအတည်ဖြစ်စေရန်အတွက် ရလဒ်များဆုံးဖြတ်ပေးထားပြီးသည့် တိကျသည့်အ‌လောင်းအစားများ (ကာလပိုင်းခြားတွင်လောင်းခြင်း) နှင့် ကစားရန်စီစဥ်ထားသည့် ရာသီအကြိုပွဲစဥ်များမှအပ ကစားပွဲအချိန်လျော့ခြင်းအတွက် အနည်းဆုံး မိနစ် 80 ကစားရမည်ဖြစ်သည်။.

4.2 အခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက, အလောင်းအစားအလျော်အစားဆုံးဖြတ်ခြင်းက အချိန်ပိုကစားခြင်းအပါအဝင် (အကယ်၍ရှိခဲ့လျှင်) တရားဝင်နောက်ဆုံးရလဒ်ပေါ်မူတည်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

4.3 အကယ်၍ သြစီစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဘောလုံးပွဲသည် မူလစတင်ချိန်မှစတင်ပြီး နာရီပေါင်း (48) နာရီ ရွှေ့ဆိုင်းသွားခဲ့လျှင်, ထိုပွဲစဥ်တွင်လောင်းထားသည့် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများပြန်အမ်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

4.4 အောက်ပါများသည် သြစီစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဘောလုံးတွင် ကမ်းလှမ်းသည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ပထမဆုံးရမှတ်ရရန်
( က ) အလောင်းအစားသည် ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမရမှတ်ရသည့် အသင်းအပေါ်အခြေခံ၍ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
( ခ ) ပထမရမှတ်ရရှိပြီးနောက် ပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းပါက အလောင်းအစားများအားလုံး တရားဝင်ဖြစ်သည်။

(iii) နောက်ဆုံးရမှတ်ရရန်
( က ) အလောင်းအစားသည် ပြိုင်ပွဲတွင် နောက်ဆုံးရမှတ်ရသည့် အသင်းအပေါ်အခြေခံ၍ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
( ခ ) ပြိုင်ပွဲဖျက်သိမ်းသွားပါက နောက်ဆုံးရမှတ်ရရန်စျေးကွက်တွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။
(iv) မ/စုံ
(v) အတိအကျခန့်မှန်း
အကယ်၍ Brownlow ဆုတံဆိပ်ကိုအနိုင်ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကစားသမားတစ်ဦးထက်ပိုပြီး ရမှတ်တူများရှိပါက, အလောင်းအစားအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းတွင် dead heat စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(vi) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

(vii) ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်း
( က ) အပိုင်းကာလများတွင်လောင်းခြင်း
(1) ပထမပိုင်းလောင်းခြင်းတွင်, အလောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် ပထမကွာတားနှင့်ဒုတိယကွာတား ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(2) ဒုတိယပိုင်းလောင်းခြင်းတွင်, အ‌လောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် တတိယကွာတားနှင့် စတုတ္တကွာတား ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပိုင်းလောင်းခြင်းသည် (အကယ်၍ရှိခဲ့လျှင်) အချိန်ပိုကစားချိန်တွင် ရသည့်ရလဒ်များ/ဂိုးများလည်းပါဝင်သည်။
( ခ ) ကွားတားများတွင်လောင်းခြင်း
(1) အလောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် ကွာတားတစ်ခုချင်းစီ၏ ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(2) စတုတ္တကွာတားလောင်းခြင်းတွင်, အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အချိန်ပိုချိန်တွင်ရရှိသည့် ဂိုး သို့မဟုတ် ရမှတ်များ ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။5. BADMINTON ကြက်တောင်

5.1 ကစားသမားတစ်ဦးက ရပ်နားလိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အရည်အရည်းပြည့်မီခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ပွဲပြီးမြှောက်ခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်မည်။

5.2 အောက်ပါများက ကြက်တောင်အတွက်ကမ်းလှမ်းထားသည့် လောင်းကစားနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်

(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(က) ရမှတ်များဟန်းဒီးကပ်
(ခ) အပိုင်းများဟန်းဒီးကပ်
(ii) မ/စုံ
(က) ကစားပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ်များ၏ မကိန်းသို့မဟုတ် စုံကိန်းများ နှင့်ပတ်သက်သည့်အ‌လောင်းအစားများဖြစ်သည်။
(iii) အတိအကျခန့်မှန်း
(iv) အပေါ်/အောက်
(က) ကစားပွဲတွင် ရရှိသည့်စုစုပေါင်းရမှတ်များက အော်ပရေတာမှတ်သတ်မှတ်ထားသည့် နံပါတ်ဂဏန်းထက် များသည် သို့မဟုတ် နည်းသည် နှင့် ပတ်သက်သည့်အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(ခ) ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်

(ဂ) အမှတ်ပေးစနစ်
B အမှတ်ပေးစနစ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

 

 

6. BANDY ဘန်ဒီ

6.1 အကယ်၍ ဘန်ဒီလောင်းကစားခြင်း စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွင် သီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်, အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပုံမှန်ကစားချိန် ( ဒိုင်လူကြီးမှထပ်ပေါင်းပေးထားသည့် မည်သည့်ရပ်နားအချိန်ပို အပါအဝင်) သို့မပေမဲ့ အချိန်ပို နှင့် ပင်နတီကန်သွင်းချိန် များပါဝင်မှုမရှိ, တွင်အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။

6.2 အကယ်၍ ပွဲစဥ်တစ်ပွဲက စီစဥ်ထားသည့် သာမှန်ကစားချိန်အတွင်း ပြီး‌မြှောက်ခြင်းမရှိပါက [ ပုံမန်ကစားချိန်ဆိုသည်မှာ တရားဝင်အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ရပ်နားချိန်အပါအဝင် ကစားရန်စီစဥ်ထားသည့် စုစုပေါင်းအချိန်ကိုရည်ညွန်းသည်] အော်ပရေတာမှ ထိုပွဲစဥ်ကို ပြီးမြှောက်ခြင်းမရှိသည့် ပွဲစဥ်အဖြင့် အလျော်အစားအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် ရလဒ်ကို ချွင်းချက်မရှိဆုံးဖြတ်ထားသည့် စျေးကွက်များ အားလုံးသာကို ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အခြားအားလုံးသော စျေးကွက်များအတွက်, အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများပြန်လည်အမ်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာက ထိုကဲ့သို့သော ပွဲစဥ်များကို လောင်းကစားစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း အဆုံးအဖြတ်‌ပေးဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး အော်ပရေတာ၏ဆုံးဖြတ်ချက် သည်သာအတည်ဖြစ်မည်။

6.3 အကယ်၍ ကစားသည့်ပုံစံက မည်သည့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မဆို 2x45 မိနစ် မှ 3x30 မိနစ် သို့ပြောင်းသွားခဲ့လျှင် ပထမပိုင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယပိုင်းစျေးကွက်တွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများကလွဲပြီး ကျန်သည့်အလောင်းအစားများအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။

6.4 ဝဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် " အိမ်ကွင်း" သို့မဟုတ် " အဝေးကွင်း" နေရာများသည် အကိုးအကားပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

6.5 အောက်ပါများက ဘန်ဒီအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့်အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ပထမဆုံးရမှတ်ရရန်
(က) အလောင်းအစားများသည် ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံးရမှတ်ရမည့်အသင်းအပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
(ခ) အကယ်၍ ပြိုင်ပွဲသည် ပထမရမှတ်ရပြီးနောက်မှ ရပ်ဆိုင်းသွားလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်။
(iii) ကာလပိုင်းများတွင်လောင်းခြင်း
အကယ်၍ ကစားပွဲသည် 2x45 မိနစ်မှ 3x30 မိနစ်သို့ ပြောင်းသွားခဲ့လျှင် ပထမပိုင်း ဒုတိယပိုင်းများဖြစ်သည့် ကာလပိုင်းများတွင်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။
(iv) မ/စုံ
(v) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း
(vi) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

(ခ) တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်")တွင်လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

(ဂ) အမှတ်ပေးစနစ်
A အမှတ်ပေးစနစ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

 

 

7. BASEBALL ဘေ့စ်ဘော

7.1 ပွဲရလဒ်များသည် inning အပို (ရှိခဲ့ပါက) အပါအဝင် ပွဲပြီးဆုံးချိန် တရားဝင်ရလဒ်ပေါ် အခြေခံမည်။
7.2 

(a) အကယ်၍ ပွဲစဥ်တစ်ခုသည် ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တရားဝင်စီစဥ်ထားသည့် စတင်ချိန်မှစ၍ 24 နာရီအတွင်း ပြန်လည်ကစားခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားအားလုံးများသည် " လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိ" အဖြစ်မှတ်ယူပြီး အလောင်းအစားများအားလုံး ပြန်လည်အမ်း/ပျက်ပြယ် မည်ဖြစ်သည်။
(b) ဘေ့စ်ဘောပစ်သူများ စာရင်းတွင်မပါဝင်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် အသင်းတစ်သင်းစီအတွက် မည်သူကပဲ ဘောလုံးပစ်သူဖြစ်ပါစေ အလောင်းအစားများအားလုံး တရားဝင်/လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိသည် အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
(c) အကယ်၍ အောက်ပါဖော်ပြချက်များမဟုတ်ပါက 2-Way စျေးကွက်များတွင် ပြန်ပေး သို့မဟုတ် သရေ စည်းမျဥ်းများ အသုံးပြုသည်။ တစ်ပွဲချင်းလောင်းခြင်းတွင် လောင်းကြေးကို ပြန်ပေးပြီး ပွဲများ/မောင်းလောင်းခြင်းတွင် ‌ရွေးချယ်ထားမှုကို ပွဲမစတင်ဟုယူဆမည်။

7.3 နိုင်ငံတကာဘေ့စ်ဘောစည်းမျဥ်းများ :
ပြိုင်ဘက်အသင်း အနည်းဆုံး inning 7 ခု ရိုက်ပြီးချိန်တွင် အခြားအသင်းက 10 မှတ်ဖြတ် သို့မဟုတ် အထက်ဖြင့် ဦးဆောင်နေပါက သို့မဟုတ် ပြိုင်ဘက်အသင်း အနည်းဆုံး inning 5 ခု ရိုက်ပြီးချိန်တွင် အခြားအသင်းက 15 မှတ်ဖြတ် သို့မဟုတ် အထက်ဖြင့် ဦးဆောင်နေပါက ပွဲစဥ်ပြီးစီးမည်။ ထိုအခြေအနေတွင် အလောင်းအစားများအားလုံးကို တရားဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။


7.4 ဂျပန်ဘေ့စ်ဘောစည်းမျဥ်းများ :
အကယ်၍ innings 12 ခုအပြီး ပွဲစဥ်တစ်ခုအား သရေဟုကြေငြာပါက အလောင်းအစားများအားလုံးကို တရားဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဂျပန်ဘေ့စ်ဘောစည်းမျဥ်းများသည် ဂျပန်ဘေ့စ်ဘောလိဂ်များအတွက်သာ သက်ရောက်သည်။

7.5 အကယ်၍ ပြိုင်ပွဲနေရာ ပြောင်းလဲပါက အိမ်ရှင်အသင်းကိုဆက်လက်သတ်မှတ်ထားရှိပါက တင်ပြီးသားအလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်မည်။ အကယ်၍ အိမ်ရှင်အသင်းနှင့် အဝေးအသင်းတို့အား ပြောင်းပြန်ဖော်ပြထားပါက မူလဖော်ပြထားချက်ပေါ်မူတည်၍ လက်ခံထားသောအလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။

7.6 အောက်ပါအလောင်းအစားများအား တိုက်ရိုက်မဟုတ်သောနှင့် ပွဲစဥ်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") စျေးကွက်များတွင် ဖွင့်လှစ်သည် :

(a) ပွဲစဥ်၊ အသင်းနှင့် ကစားသမားတွင် လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) မန်းနီးလိုင်း
(iii) အတိအကျခန့်မှန်း
(iv) ပေါ်/အောက်

(v) အကြိုပွဲများတွင် လောင်းခြင်း/လိုင်းများ
(က) အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် အကြိုပွဲများတွင်လောင်းခြင်းသည် အချိန်ပိုကစားချိန်များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
(ခ) Mercy စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မှုရှိလျှင်, အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ထိုစဥ်တွင်ရရှိသည့် အမှတ်များအပေါ်တွင် တရားဝင်အတည်ဖြစ်မည်။
(ဂ) 3/5/7 ကစားချိန် စုစုပေါင်း - စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုးကားချက်များသည် စုစုပေါင်းကိုးကားဖော်ပြချက်ထက်ကျော်လွန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့လျှင် အလောင်းအစားများသည် 3/5/7 ပွဲကစားချိန်အပြည့် ပြီးချိန်ဆုံးတွင် ရရှိသည့် ရမှတ်များအပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်, အလောင်းအစားများအားလုံးအောက်ပါအတိုင်း အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည် - စုစုပေါင်းကိုးကားဖော်ပြချက်ထက် ရမှတ်ကျော်လွန်ရသည့် အလောင်းအစားများကို အနိုင်အဖြစ် အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းကိုးကားဖော်ပြချက် အောက်ရမှတ်ရသည့် အလောင်းအစားများသည် အရှုံးအဖြစ် အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(ဃ) 3/5/7 ကစားချိန်လိုင်းများ - အလောင်းအစားများသည် ကစားပွဲ၏ ပထမ 3/5/7 ကစားချိန်ပြီးဆုံးချိန်တွင် အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာပွဲကစားချိန်၏ ပွဲလည်ပိုင်းတွင် ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက ရှေ့ရောက်နေလျှင် ( မည်သည့်ရမှတ်လိုင်းများသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ), သို့မဟုတ် ထိုကစားပွဲချိန်တွင် ( မည်သည့်ရမှတ်လိုင်းများသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ) ရမှတ်များရှေ့ရောက်နေလျှင်, ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ဒုတိယဘောလုံးသည့်အသင်းက အနိုင်ရသူအဖြစ် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

(vi) အသိမှတ်ပြုကစားသမားအပါအဝင် အကြိုပွဲများ
(က) Mercy စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မှုရှိလျှင်, အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ထိုစဥ်တွင်ရရှိသည့် အမှတ်များအပေါ်တွင် တရားဝင်အတည်ဖြစ်မည်။
(ခ) အခြားနည်းဖြင့် တိကျစွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် အချိန်ပိုကစားချိန်များထည့်တွက်သည်။
(ဂ) ပထမကစားချိန်များအားလုံး - အလောင်းအစားများအတွက် အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်မပြုလုပ်ရသေးလျှင် အလောင်းအစားများလုပ်ဆောင်မှုရှိစေရန်အတွက် ပထမကစားချိန် ပြီးဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။
(ဃ) ကစားပွဲစုစုပေါင်း စုံ/မ - အကယ်၍ ရလဒ်စုစုပေါင်း သုညဖြစ်ပါက အလောင်းအစားများအတွက် စုံအဖြစ်တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(င) အသင်းစုစုပေါင်း စုံ/မ - အကယ်၍ အသင်းရလဒ် သုညဖြစ်ပါက အလောင်းအစားများအတွက် စုံအဖြစ်တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(စ) အနိုင်ရအနားသတ် - ပွဲစဥ် 8 ½ ကစားချိန် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။ MLB အတွက် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ခြင်း အချိန်ပိုကစားချိန်ပါဝင်ပြီး MLB မဟုတ်သည့် ပွဲစဥ်များတွင် ကစားပွဲရလဒ်သရေဖြစ်ပါက ရလဒ်သရေ ရွေးချယ်ခွင့်ရနိုင်သည်။ အကယ်၍ MLB ကစားပွဲသည် ပွဲပြီးဆုံးချိန်/ဆိုင်းငံ့ချိန်တွင် သရေရလဒ်ဖြင့်ပြီးဆုံးပါက အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။
(ဆ) X ကစားချိန်ပြီးနောက် ဦးဆောင်ခြင်း - အလောင်းအစားများသည် ပထမ X ကစားချိန် ပြီးမြှောက်ပြီးနောက် အလောင်းအစားအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်။ သက်ဆိုင်ရာပွဲကစားချိန်၏ ပွဲလည်ပိုင်းတွင် ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက ရှေ့ရောက်နေလျှင် ( မည်သည့်ရမှတ်လိုင်းများသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ), သို့မဟုတ် ထိုကစားပွဲချိန်တွင် ( မည်သည့်ရမှတ်လိုင်းများသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ) ရမှတ်များရှေ့ရောက်နေလျှင်, ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက အနိုင်ရသူအဖြစ် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

(vii) နှစ်ထပ်ကွမ်းပွဲစဥ်
(က) အကယ်၍ တူညီသည့်အသင်းနှစ်သင်းပါဝင်သည့် ကစားပွဲစဥ်နှစ်ပွဲကို တစ်ရက်တည်းတွင်ကစားခဲ့လျှင်, ပြီးနောက် ပေါက်ကြေးများက ကစားပွဲတစ်ခုတည်းအတွက်သာ ကမ်းလှမ်းပေးထားလျှင် စတင်ချိန်မှစပြီး ရလဒ်ကိုပထမကစားပွဲတွင်သာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

(viii) အကြိုပွဲငွေလိုင်း
(က) 4½ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။

(ix) အကြိုပွဲ ရမှတ်လိုင်း/အခြားရွေးချယ်စရာ ဟန်းဒီးကပ်
(က) 4½ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။

(x) အကြိုပွဲ စုစုပေါင်းများ/အခြားရွေးချယ်စရာစုစုပေါင်းများ
(က) ကစားပွဲစုစုပေါင်းက ကျော်လွန်သွားပြီးသည့်ဖြစ်စဥ်မျိုးမှလွဲပြီး 4½ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်, ( အကယ်၍ ကစားပွဲစုစုပေါင်းက ဖော်ပြကိုးကားထားသည့် စုစုပေါင်းထက်ကျော်လွန်သွားပြီးပါက ဂိုးပေါ်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများက အနိုင်အဖြစ်အဆုံးအဖြတ်ပေးပြီး ဂိုးအောက်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများက အရှုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

(xi) အသင်းစုစုပေါင်းများ
(က) အသင်းစုစုပေါင်းက ကျော်လွန်သွားပြီးသည့်ဖြစ်စဥ်မျိုးမှလွဲပြီး 4½ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်, ( အကယ်၍ အသင်းစုစုပေါင်းက ဖော်ပြကိုးကားထားသည့် စုစုပေါင်းထက်ကျော်လွန်သွားပြီးပါက ဂိုးပေါ်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများက အနိုင်အဖြစ်အဆုံးအဖြတ်ပေးပြီး ဂိုးအောက်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများက အရှုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

(xii) အချိန်ပိုကစားချိန်သို့သွားရန်
(က) အလောင်းအစားများဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် 9 ချီမြှောက် ကစားချိန်အဆုံးသတ်သည်အထိ ပြီးမြှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ 9 ချီမြှောက်ကစားချိန်ပြီးနောက် ရလဒ်သရေဖြစ်ပေါ်နေလျှင်, ကစားပွဲပြီးမြှောက်ခြင်း/ဆိုင်းငံ့ခြင်းကြောင့် အချိန်ပိုကစားချိန် ထပ်မကစားသော်ငှားလည်း ဤစျေးကွက်သည် Yes (ကစားခဲ့သည်) အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

(xiii) ကစားချိန်ပွဲကိုအနိုင်ရရန်(လက်ရှိပွဲ/နောက်ပွဲ)
(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ပွဲကစားချိန်တွင် ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက ကစားပွဲ ပြီးဆုံးချိန်/ဆိုင်းငံ့ချိန်တွင် နိုင်နေခြင်းမဟုတ်လျှင် သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားချိန်၏ ထိပ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းများပြီးဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။

(xiv) ကစားချိန်ရမှတ်လိုင်း (အခြားရွေးချယ်စရာများအပါအဝင်)
(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ကစားချိန်တွင် ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက ရမှတ်လိုင်းကိုရထားပြီးသွားပြီး ကျော်လွန်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သည့် အခြေအနေမဟုတ်လျှင် အလောင်းအစားများလုပ်ဆောင်မှုရှိစေရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားချိန်၏ ထိပ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းများပြီးဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။

(xv) ကစားချိန်စုစုပေါင်း (အခြားရွေးချယ်စရာများအပါအဝင်)
(က) အလောင်းအစားများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် စုစုပေါင်းဖော်ပြထားသည့်ကိုးကားချက်များက ပွဲပြီးဆုံးချိန်/ဆိုင်းငံ့ချိန်တွင် ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသေးလျှင် သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားချိန်၏ ထိပ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းပြီးဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။

(xvi) ကစားချိန်တွင်ရသည့် ရမှတ်(လက်ရှိပွဲ/နောက်ပွဲ)
(က) အလောင်းအစားများအတွက် အလျော်အစားရလဒ်ဆုံးဖြတ်ရသေးပါက သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားချိန်၏ ထိပ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းပြီးမြှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။

(xvii) X ကစားချိန်ပြီးနောက် ဦးဆောင်သူ
(က) ကစားပွဲပြီးဆုံးချိန်/ဆိုင်းငံ့ချိန်တွင် ဒုတိတယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက ဦးဆောင်နေပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းအနိုင်ရယူရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါက အလောင်းအစားများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားချိန်၏ ထိပ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းများပြီးမြှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ Mercy စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း သက်ရောက်မှုရှိသည့်ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင် မည်သည့်မပြီးမြှောက်သည့် ကစားချိန်ဦးဆောင်သူစျေးကွက်မဆို ကစားပွဲအနိုင်ရသူက အနိုင်အဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

(xviii) စျေးကွက်များ/အသင်းစုစုပေါင်းများ/စုစုပေါင်းရိုက်ချက်များ ရောက်ရန်
(က) အလောင်းအစား၏ အလျော်အစားအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းမပြီးသေးပါက , သို့မဟုတ် အကယ်၍ ကစားပွဲ၏သဘာဝနိဂုံးက အလောင်းအစားများ၏ရလဒ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလျှင် 8½ ကစားချိန်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ အတိအကျအားဖြင့်, MLB ဆောင်းဦးလေ့ကျင့်သည့် ကစားပွဲစဥ်များအတွက် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် သဘာဝနိဂုံးစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင် ကစားချိန် 9 ကြိမ်အပေါ်တွင်သာအခြေခံမည်ဖြစ်ပြီသည်။
(ခ) အကယ်၍ သရေကျသည့်ကစားပွဲက ပြီးဆုံးသွားသည် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့သွားပြီး သဘာဝအတိုင်းနိဂုံးပြီးဆုံးသွားသည့်ကစားပွဲက အနိုင်ရသူလိုအပ်လျှင်, ဒါဆိုလျှင် သက်ဆိုင်သော ဖော်ပြကိုးကားထားသည့် ရောက်ရန်စျေးကွက်များ ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ- MLB ကစားပွဲပြီးဆုံးသွားလျှင်, သို့မဟုတ် ကစားချိန် 10 ချီပြီးနောက် ရလဒ် 3-3 တွင် ဆိုင်းငံ့သွားလျှင်, 4 သို့ရောက်ရန်စျေးကွက်တွင် လောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။ 5/6/7 သို့ရောက်ရန် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများသည်လည်း ထိုအတိုင်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

(xix) အနိုင်ရအနားသတ်
(က) 8½ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ MLB အတွက် အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်က အချိန်ပိုကစားချိန်များပါဝင်ပြီး MLB မဟုတ်သည့်ပွဲစဥ်များအတွက် ကစားပွဲသရေဖြင့်ပြီးဆုံးသည့်ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် ထိုသရေရလဒ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်ဟုတ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ MLB ပွဲစဥ်တစ်ပွဲက ကစားပွဲပြီးဆုံးချိန်/ဆိုင်းငံ့ချိန်တွင် ရလဒ်သရေဖြစ်ပါက အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

(xx) တိုက်ရိုက်နေစဥ်လောင်းခြင်း (တိုက်ရိုက်ပွဲ)
(က) Mercy စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မှုရှိလျှင် အလောင်းအစားများသည် ထိုအချိန်တွင်ရရှိသည့် ရလဒ်များအတိုင်း ရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။
(ခ) ငွေလိုင်း, ရမှတ်လိုင်း/အခြားရွေးချယ်စရာ ဟန်းဒီးကပ်, စုစုပေါင်းများ/အခြားရွေးချယ်စရာစုစုပေါင်းများ
(၁) 8½ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(၂) ကစားပွဲတစ်ပွဲသည် စျေးနှုန်းများအရ ပြီးမြှောက်အောင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကစားပွဲတစ်ပွဲ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပ်မျိုးနှင့်ကြုံသည့် ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင်, စျေးနှုန်းများမှလွဲပြီး အလောင်းအစားများအားလုံးက ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး, ထူးထူးခြားခြားဆုံးဖြတ်ပေးသည့်ရလဒ်က ထိုပွဲစဥ်ရပ်တန့်ချိန်တွင် ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ဘောလုံးဖမ်းခြင်းပြောင်းလဲမှုရှိသော်လည်း အတည်ဖြစ်သည့် အလောင်းအစားများအားလုံးက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
(ဃ) အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် အချိန်ပိုကစားချိန်များထည့်တွက်မည်။

(xxi) "8.5" ကစားချိန်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း ရမှတ်လိုင်းလောင်းကစားခြင်း
(က) အလောင်းအစားများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကစားပွဲသည် အနည်းဆုံး 9 ချီကစားချိန် ( သို့မဟုတ် အကယ်၍ ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက ရှေ့ရောက်နေလျှင် ကစားချိန် 8½ ချီ) အထိကစားရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမှု, Mercy စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဟုတ်ခေါ်သည့်ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင်, အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ထိုအချိန်တွင်ရသည့် ရမှတ်အတိုင်း အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်သားရမည်မှာ ဆိုင်းငံ့ခြင်းခံရသည့် ကစားပွဲများက ထပ်မံသယ်ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ပါ ( MLB ရှုံးထွက်ပွဲစဥ်များမှလွဲပြီး - သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းကိုကြည့်ပါ)။

(xxii) "6.5 ကစားချိန်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း" ရမှတ်လိုင်းလောင်းကစားခြင်း ( 7 ချီကစားချိန်ပွဲများအတွက်)
(က) အလောင်းအစားများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကစားပွဲသည် အနည်းဆုံး 7 ချီကစားချိန် ( သို့မဟုတ် အကယ်၍ ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက ရှေ့ရောက်နေလျှင် ကစားချိန် 6½ ချီ) အထိကစားရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမှု, Mercy စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဟုတ်ခေါ်သည့်ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင်, အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ထိုအချိန်တွင်ရသည့် ရမှတ်အတိုင်း အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်သားရမည်မှာ ဆိုင်းငံ့ခြင်းခံရသည့် ကစားပွဲများက ထပ်မံသယ်ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ပါ။

(xxiii) "4.5 ကစားချိန်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း" ငွေလိုင်းနှင့်စုစုပေါင်းလိုင်း
(က) အလောင်းအစားများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကစားပွဲသည် အနည်းဆုံး 5 ချီကစားချိန် ( သို့မဟုတ် အကယ်၍ ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက ရှေ့ရောက်နေလျှင် ကစားချိန် 4½ ချီ) အထိကစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအမှတ်ထိကစားပွဲရောက်ရှိပြီးနောက် ပိုင်း အကယ်၍ ကစားပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့သွားလျှင်, အနိုင်ရသူကို နောက်ဆုံးပြီးမြှောက်သည့် ကစားချိန်ပြီးနောက် ရရှိသည့်ရမှတ်အရ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ( ဒုတိယဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းက သရေရလဒ်ဖြစ်ပေါ်စေသည် သို့မဟုတ် ကစားချိန်၏တစ်ဝက်တွင်အောက်မှ ဦးဆောင်နေလျှင်, ထိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် ကစားပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင်ရရှိသည့် ရမှတ်အရ အနိုင်ရသူကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်)။ မှတ်သားရမည်မှာ ဆိုင်းငံ့ခြင်းခံရသည့် ကစားပွဲများက ထပ်မံသယ်ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ပါ ( MLB ရှုံးထွက်ပွဲစဥ်များမှလွဲပြီး - သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းကိုကြည့်ပါ)။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမှု, Mercy စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဟုခေါ်သည့်ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ထိုစဥ်တွင်ရရှိသည့်ရမှတ်အတိုင်းရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။

7.7 အမှတ်တွက်စနစ်
အမှတ်တွက်စနစ် B သုံးသည်။

 

8. BASKETBALL ဘတ်စကက်ဘော

8.1 ကစားပွဲ ရပ်နားရန် ကြေငြာသောအခါ အလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်ရန်အတွက် စီစဥ်သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားချိန်၏ 5 မိနစ်သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသည့် အချိန်ကျန်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ကစားပွဲရပ်နားရန်ကြေငြာချိန်မတိုင်မီ ရလဒ်ထွက်ပြီးသွားသည့် အလောင်းအစားများမှလွဲ၍ ဖြစ်သည်။

8.2 အခြားနည်းဖြင့် သီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် အလျော်အစားသည် အချိန်ပို (အကယ်၍ရှိခဲ့လျှင်) အပါအဝင် တရားဝင်နောက်ဆုံးရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေး ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ 'သရေ' ရလဒ်ရွေးချယ်ခွင့် ပါဝင်သော ပုံမှန်ကစားချိန်အတွက် စျေးကွက်များကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့လျှင် အချိန်ပို(များ)ကို ထည့်တွက်မည်မဟုတ်ပါ။

8.3

(a) NCAAB အတွက် အကယ်၍ ပြိုင်ပွဲနေရာပြောင်းလဲပါက အိမ်ရှင်အသင်းကို ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားရှိလျှင် တင်ပြီးသားအလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်မည်။ ထိုသတ်မှတ်ပွဲစဥ်၏ အိမ်ရှင်နှင့် အဝေးအသင်းတို့ ပွဲစဥ်အား အဝေးအသင်းကွင်းတွင်ကစားပါသော်လည်း အိမ်ရှင်အသင်းကို တရားဝင်ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားရှိလျှင် အလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်မည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။ အခြားနည်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် ဖျက်သိမ်း၊ ရွေ့ဆိုင်း၊ ပျက်ပြယ်လိုက်သော ပွဲစဥ်များကို မူလသတ်မှတ်စတင်ချိန်မှ 24 နာရီအတွင်း ပြန်လည်စတင်ခြင်းမရှိပါက ထိုပွဲစဥ်များမှ NCAAB အလောင်းအစားများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။
(b) e-ဘတ်စကက်ဘောအတွက် ဝဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် " အိမ်ကွင်း" " အဝေးကွင်း" နေရာသည် အကိုးအကားတစ်ခုအတွက်သာဖြစ်သည်။
(c) အားကစားရှိ 3x3 သို့မဟုတ် Street ball ကစားပွဲပုံစံအတွက် အလျော်အစားသည် တရားဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခြင်း စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း (21 မှတ် ပထမဆုံးရသောအသင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချိန် 10 မိနစ်ကာလအဆုံး၌ အမြင့်ဆုံးအမှတ် ရသောအသင်းကို အနိုင်ရသူဟု သတ်မှတ်ယူသည်) အပေါ် အခြေခံမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်၏ သရေရလဒ်သည် ကန့်သတ်မဲ့အချိန်ပိုကာလကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အချိန်ပိုတွင် နှစ်မှတ်ပထမဆုံးရသည့် အသင်းက အနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။


8.4 အောက်ပါများသည် ဘတ်စကက်ဘောအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့်လောင်းကစားနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ပထမဆုံးရမှတ်ရရန်
(က) အလောင်းအစားများသည် ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံးရမှတ်ရမည့်အသင်းအပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
(ခ) အကယ်၍ ပြိုင်ပွဲသည် ပထမရမှတ်ရပြီးနောက်မှ ရပ်ဆိုင်းသွားလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်။
(iii) ကွာတားတစ်ခုချင်းစီ၏ အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရအသင်း
(က) ကစားပွဲ၏ အချိန်ပိုကစားချိန်မပါဝင်ဘဲ ကွားတာတစ်ခုချင်းစီတွင် အမြင့်ဆုံးရမှတ်/အမှတ်ရသည့် အသင်းများပေါ်တွင် လောင်းကစားပြုခြင်းဖြစ်သည်။
(iv) နောက်ဆုံးရမှတ်ရရန်
( က ) အလောင်းအစားသည် ပြိုင်ပွဲတွင် နောက်ဆုံးရမှတ်ရသည့် အသင်းအပေါ်အခြေခံ၍ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
( ခ ) ပြိုင်ပွဲဖျက်သိမ်းသွားပါက နောက်ဆုံးရမှတ်ရရန်စျေးကွက်တွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။
(v) စုံ/မ
(vi) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း
(vii) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်
(viii) ကာလအပိုင်းအခြားများတွင်လောင်းခြင်း
( က ) အပိုင်းကာလများတွင်လောင်းခြင်း
(1) ပထမပိုင်းလောင်းခြင်းတွင်, အလောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် ပထမကွာတားနှင့်ဒုတိယကွာတား ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(2) ဒုတိယပိုင်းလောင်းခြင်းတွင်, အ‌လောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် တတိယကွာတားနှင့် စတုတ္တကွာတား ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပိုင်းလောင်းခြင်းသည် (အကယ်၍ရှိခဲ့လျှင်) အချိန်ပိုကစားချိန်တွင် ရသည့်ရလဒ်များ/ဂိုးများလည်းပါဝင်သည်။
( ခ ) ကွားတားများတွင်လောင်းခြင်း
(1) အလောင်းအစားများသည် အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် ကွာတားတစ်ခုချင်းစီ၏ ပြီးဆုံးချိန်တွင် စုစုပေါင်းရသည့်ရမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(2) စတုတ္တကွာတားလောင်းခြင်းတွင်, အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အချိန်ပိုချိန်တွင်ရရှိသည့် ဂိုး သို့မဟုတ် ရမှတ်များ ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(ix) 20 မှတ်သို့ရောက်ရန်
(က) ကစားပွဲတွင် ပထမဆုံး 20 မှတ်ရမည့်အသင်းပေါ်တွင် လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
(x) စုစုပေါင်းရမှတ်/ပြန်တက်လည်သည့်အမှတ်များ/ရမှတ်ရအောင်ဖန်တီးပေးခြင်းများ/ဘောလုံးလုခြင်းများ/ရိုက်ချက်များကိုကာကွယ်ခြင်းများ/ ကစားသမားအလိုက် 3 မှတ်ညွန်ပြချက်များ
(က) အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းသည် ထိုသက်ဆိုင်ရာပွဲစဥ်၏ ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်း ၏ စာရင်းဇယားများ အပေါ်အခြေခံသည်။
(ခ) စတင်ခြင်းမပြုသူများတွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများပြန်အမ်းလိမ့်မည် ( ဥပမာ- ကစားပွဲ၏မည်သည့် အပိုင်းတွင်မှ ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် ကစားသမားများ)
(ဂ) ကစားပွဲတွင် ပါဝင်ပြီး ရမှတ်လုံးဝရယူနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကစားသမားများတွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများက, ပြန်တက်လည်ခြင်း သို့မဟုတ် ရမှတ်ရအောင်ဖန်တီးပေးခြင်း တို့သည် ရမှတ်မရှိအဖြင့် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။

( ခ ) တိုက်ရိုက်ကစားစဥ်(တိုက်ရိုက်) လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ပွဲရလဒ်
(iii) ပွဲစဥ်အနိုင်ရမည့်အသင်း
(iv) စုံ/မ
(v) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း
(vi) ပေါ်/အောက်
(vii) ကာလပိုင်းခြား လောင်းခြင်း
(viii) အသင်း စုစုပေါင်းအမှတ်များ


(ဂ) အမှတ်ပေးစနစ်
B အမှတ်ပေးစနစ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းဆိုက်တွင် ပြသသည့်တိုက်ရိုက်ရမှတ်များထုတ်လွှင့်မှုသည် အကိုးအကားရည်ရွယ်ချက် အတွက်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ အလောင်းအစားများ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းသည် B အမှတ်ပေးစနစ်ဖြစ် ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

8.5 e-Basketball e-ဘတ်စကက်ဘော လောင်းကစားခြင်း 

(က) ဤစည်းမျဥ်းအမှတ် 8.5 တွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက စည်းမျဥ်းအမှတ် 8 သည် e-ဘတ်စကက်ဘော လောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
(ခ) e-ဘတ်စကက်ဘော ပွဲများသည် အသင်းပုံစံနှင့် ပွဲကစားခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန် ကွန်ပျူတာ ဉာဏ်ရည်တု၊ စက်ဖြင့်သင်ယူခြင်း နှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ ဘတ်စကက်ဘောပွဲ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများအပေါ် အခြေခံထားပြီး ပြုလုပ်ထားသည့် သရုပ်သကန်များသာ ဖြစ်သည်။
(ဂ) အခြားသီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်, ပွဲတစ်ပွဲချင်းကို တစ်ပိုင်းလျှင် 12 မိနစ်စီဖြင့် 4 ပိုင်းခွဲကာ 48 မိနစ် ကစားသည်။
(ဃ) e-ဘတ်စကတ်ဘော ပွဲစဥ်ရလဒ်များ၊ ရမှတ်များနှင့် အခြားအလောင်းအစားဆုံးဖြတ်သည့် အချက်အလက်များသည် ဆော့ဝဲမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင် အသင်း သို့မဟုတ် လိဂ်ဝဘ်ဆိုက်များအပါအဝင် အခြားမည်သည့်အရင်းအမြစ်များမှ မရနိုင်ပါ။
(င) e-ဘတ်စကက်ဘောပွဲများသည် ထုတ်လွှင့်သည့်ပွဲများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို လောင်းကစားပြုလုပ်သည့် လောင်းကစားပွဲများဟု သတ်မှတ်သည်။ ထိုပွဲများတွင် လောင်းကစားသမားတစ်ဦးထက်ပိုပြီး လောင်းကစားနိုင်ပြီး ထိုပွဲ၏ရလဒ်သည် လောင်းကစားပြုလုပ်သူအားလုံး၏ အလောင်းအစားရလဒ်ပင် ဖြစ်သည်။
(စ) ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှု ချို့ယွင်းချက်များအပါအဝင် မည်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုမျိုးကြောင့်မဆို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း မပြီးမြောက်ဘဲ အလောင်းအစား ပေးချေမှုများကို ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့် အခြေအနေမျိူး မရှိလျှင် အလောင်းအစားများကို မပြီးစီးသည့်အတိုင်း အော်ပရေတာမှ ပေးချေရမည်။ အခြားစျေးကွက်များအားလုံးနှင့် မသက်ဆိုင်သော မည်သည့်ညွှန်ပြချက်ရလဒ်များအတွက် လောင်းကြေးများကို ပျက်ပြယ်စေမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ကစားသမားထံ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာသည် ဤစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အဆိုပါပွဲများကို ဖြေရှင်းပြီး အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ရမည်။

(ဆ) အော်ပရေတာသည် e-ဘတ်စကက်ဘော အလောင်းအစားများကို ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားများအဖြင့်ကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍

(i) အလောင်းအစား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကိုသာရရှိလျှင်
(ii) အော်ပရေတာသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦး ( သို့ ) တစ်ဦးထက်ပိုသူများက လိမ်လည်မှု၊ ပူးပေါင်းမှု, ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ်
(iii) ပွဲမစတင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မပြီးဆုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) ရလဒ်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ ပေါ်ပေါက်လျှင်
(iv) မည်သည့်လောင်းကစား ကန့်သတ်ချက်ထက်မဆို ကျော်လွန်၍ လောင်းကြေးလက်ခံထားလျှင်
(v) အသုံးပြုသူ၏အကောင့်တွင် လောင်းကြေးပမာဏကို မရရှိနိုင်လျှင်
(vi) အမှားတစ်ခု ( လူ သို့မဟုတ် အခြား) သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းမှုများကြောင့် မမှန်ကန်သည့် ပေါက်ကြေးများကို အသုံးပြုခဲ့လျှင်
(vii) ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းမှုများ၊ ကြားဖြတ်နှောင့်နှေးခြင်းများ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ငြယ်ပယ်ခြင်း ( သို့မဟုတ် ) အချက်အလက်လိမ်လည်မှု စသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင်၊ သို့မဟုတ်
(viii) နည်းပညာပိုင်းဆိုရာချို့ယွင်းချက်မှ အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် မမှန်မကန် အနိုင်ပေးထားလျှင်

(ဇ) အမှား ( လူ သို့မဟုတ် အခြား) ကြောင့် သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းခြင်းများကြောင့် အလောင်းအစားအားမမှန်မကန်ပေးလျော်ပြီးပါက ပေးလျော်မှုကို တရားဝင်မဝင်ဟုတ်သတ်မှတ်ကာ ရလဒ်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် လောင်းကစားသူ၏ အကောင့်တွင် ငွေမလုံလောက်ပါက လောင်းကစားသူသည် လိုအပ်သောပမာဏကို အော်ပရေတာသို့ ပြန်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

 

 

9. BEACH SOCCER ကမ်းခြေဘောလုံး 

9.1 အခြားနည်းဖြင့်သီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်, အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပွဲချိန်ပြည့် 3x12 ကစားချိန် ပြီးဆုံးသွားလျှင် အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
9.2 အောက်ပါများသည် ကမ်းခြေဘောလုံးအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့်လောင်းကစားနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) မ/စုံ
(iii) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

(ခ) ကစားနေစဥ် ("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

(ဂ) အမှတ်ပေးစနစ်
A အမှတ်ပေးစနစ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

 

10. BEACH VOLLEYBALL ကမ်းခြေဘော်လီဘော

10.1 ကမ်းခြေဘော်လီဘောလောင်းကစားခြင်းတွင် 12 နာရီ စည်းမျဥ်း မသက်ရောက်ပါ။

10.2 ဤသည်မှာ ကမ်းခြေဘော်လီဘောအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော လောင်းကစားခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(A) အမှတ်ဟန်းဒီးကပ်
(B) ပွဲငယ်ဟန်းဒီးကပ်
(ii) မန်းနီးလိုင်း
(iii) မ/စုံ
(iv) အတိအကျခန့်မှန်း
(v) ပေါ်/အောက်
(vi) ကာလအပိုင်းအခြား လောင်းကစားခြင်း
(vii) အမှတ် လောင်းကစားခြင်း

(b) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") လောင်းကစားခြင်း

10.3 အတိအကျခန့်မှန်း လောင်းကစားခြင်းသည် အားလုံးပြိုင်ဆိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ရှိပါက စင်မြင့်ပေါ်နေရာရမှုပေါ်မူတည်ပြီး အလောင်းအစားများဤ နိုင်ရှုံးကို ဆုံးဖြတ်မည်။ နောက်ဆက်တွဲ အရည်အချင်းမပြည့်မီမှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် အယူခံဝင်မှုများသည် အလောင်းအစားများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။

(a) ပွဲကျင်းပသည့်နေရာ (အားကစားကွင်း) ပြောင်းလဲပါကလည်း အလောင်းအစားအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်။
(b) အတွဲလိုက်မှ ကြေငြာထားသည့်ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦး ပွဲစဥ်မတင်မီ လူစားလဲခံရပါက ထိုပွဲစဥ်၏ အလောင်းအစားများအားလုံးကို ပြန်အမ်းသွားမည်။
(c) ပွဲစဥ်တစ်ခုသည် စတင်ကစားပြီးနောက် မပြီးဆုံးခဲသည့်အခြေအနေတွင် သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် အဖြေထွက်ပြီးသားမှလွဲ၍ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ်ကို ခြွင်းချက်မရှိမဆုံးဖြတ်နိုင်သော်လည်း ပုံမှန်အတိုင်းပြီးဆုံးအောင်းမကစားနိုင်တော့သည့် ပွဲငယ် နှင့်/သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပျက်ပြယ်သွားမည်။
(d) ဥပမာ - ပွဲငယ်တစ်ခုသည် 18-17 တွင် ပွဲရပ်နားသွားပါက မည်သည့်ပုံမှန်အတိုင်းပြီးစီးသွားမည့်အခြအနေတွင်မဆို အနည်ဆုံး 36 မှတ် ရရှိမည့်ဖြစ်သည့်အတွက် ပွဲငယ် စုစုပေါင်းအမှတ် ပေါ်/အောက် 35.5 အလောင်းအစားများအတွက် နိုင်သူ/ရှုံးသူကို အသီးသီးဆုံးဖြတ်သွားမည်။
(e) လက်ရှိ/ နောက် ပွဲငယ်တွင် ဦးဆောင်မည့်သူ - သတ်မှတ်ပွဲငယ်တွင် ပေးထားသည့်ရမှတ်အား မရောက်ခဲ့ပါက ပွဲငယ်အနိုင်ရရှိသည့်အသင်းအား အနိုင်ရသူအဖြစ် ဆုံးဖြတ်သွားမည်။

10.4 အမှတ်တွက်စနစ် - ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ် သက်ရောက်သည်။

11. BOXING  လက်ဝှေ့

11.1 အလောင်းအစားရည်ရွယ်ချက်အတွက်, ယှဥ်ပြိုင်သူ လက်ဝှေ့ကစားသမားတစ်ဦးက အရည်အချင်းမပြည့်မီလျှင် သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်က အလဲထိုးဖြင့် အနိုင်ရသည်ရသည်ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
11.2 ကစားသမားဖိုက်တာတစ်ဦးက ခေါင်းလောင်းမထိုးမီ အချီကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ ဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိလျှင်, သို့မဟုတ် အချီများတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းမရှိလျှင်, ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်က ယခင်အချီတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်ဟုတ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
11.3 အောက်ပါများက လက်ဝှေ့လောင်းခြင်းတွင် ကမ်းလှမ်းထားသည့်စျေးကွက်များဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) မ/စုံ
(က) စုံ/မ အလောင်းအစားများသည် ကစားပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသူကစားသမားအား ကြေငြာသည့်အချီနှင့်သက်ဆိုင်သည် ( မကိန်းလား သို့မဟုတ် စုံကိန်းလား )။
(iii) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်
(က) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက် အလောင်းအစားများသည် ကစားပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသူကစားသမားအား ကြေငြာသည့်အချီနှင့်သက်ဆိုင်သည်ပြီး ထိုပွဲအတွက်( အော်ပရေတာမှတ် သတ်မှတ်ထားသည့် အချီအရေတွက်ထက် များသည် သို့မဟုတ် နည်းသည် ) ပေါ်မူတည်သည်။12. CANOE/KAYAK  ကနူးလှေ/ကယက် 

12.1 အောက်ပါများက ကနူးလှေ/ကယက် အတွက်ကမ်းလှမ်းထားသည့် လောင်းကစားနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း
(i) ဒဲ့လောင်းခြင်း
(က) အလောင်းအစားများသည် ပွဲစဥ်တွင် ယှဥ်ပြိုင်သူအတွဲ၏ အကောင်းဆုံးအနေအထားနှင့် အဆုံးသတ်ခြင်းကို ရည်ညွန်းသည်။
(ခ) အကယ်၍ ပွဲစဥ်တွင် ယှဥ်ပြိုင်သူများထဲမှ အနည်းဆုံးယှဥ်ပြိုင်သူတစ်ဦးကပါဝင်ခြင်းမရှိလျှင်, ဒဲ့လောင်းခြင်းအလောင်းအစားများက ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကိုပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။

(ခ) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း13. CRICKET ခရစ်ကက်

13.1 အလောင်းအစားများအားလုံးသည် တရားဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခြင်း စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း လျော်ညီစွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကစားပွဲများက ဆိုးရွားသည့်ရာသီဥတုများကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိခဲ့လျှင်, အလောင်းအစားများသည် တရားဝင်ပွဲရလဒ်များအတိုင်း လျော်ညီစွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါမည်။

13.2 ခရစ်ကက် dead heat စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် အနည်းဆုံးကစားသမားနှစ်ဦး/အသင်းနှစ်သင်းက အနိုင်ရသူ/အနိုင်ရအသင်းအဖြင့် ကြေငြာလျှင် ( dead heat တစ်ခု), အနိုင်ရရှိသူများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးချေပြီးနောက် ကျန်ရှိသည့်နေရာများအတွက် ပါဝင်သည့် ယှဥ်ပြိုင်သူများ/အသင်းများ အရေအတွက်များဖြင့် ပိုင်းခြားပေးချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုအတွက် ပေါက်ကြေးများသည် ရရှိသည့်တန်ဖိုးနှင့် မြှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

13.3 ရလဒ်သရေဖြစ်စဥ်မျိုးတွင်, အကယ်၍ တရားဝင် အားကစားပွဲစဥ် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမှ အနိုင်ရရှိသူကို အဆုံးအဖြတ်မပေးလျှင် ခရစ်ကက် dead heat စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း သက်ရောက်မှုရှိမည်။

13.4 အခြားနည်းဖြစ် သီးခြားသီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်, အားကစားပွဲစဥ် တွင် bowl off သို့မဟုတ် super over နိုင်ရသူအဖြင့်ဆုံးဖြတ်လျှင်, အလောင်းအစားများသည် တရားဝင်ပွဲစဥ်၏ရလဒ်အတိုင်းအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

13.5 အခြားပြင်ပ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကစားပွဲရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပြီး, တရားဝင်ပွဲရလဒ်အပေါ်ခြေခံပြီး အနိုင်ရသူအားအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

13.6 အကယ်၍ ကစားပွဲပျက်သွားပြီး ကြေငြာထားသည့်စတင်ချိန်မှ 36 နာရီအတွင်း ပြန်လည်စတင်ခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်လိ့မ်မည်။

13.7 ပမထတန်းပွဲ များအတွက်, 200 အပေါ် ထက်နည်းပါပြီး ရိုက်သွင်းထားပါက, အလောင်းအစား၏ရလဒ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင် ယူထားသည့်အလောင်းများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

13.8 ကန့်သတ်ချက်အထက် ပွဲစဥ်များအတွက် ပြင်ပအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်, ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းအပါအဝင် မည်သည့် အပိုင်းတွင်မဆို သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံး 80% ပြီးမြှောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်, အချိန်လျော့ခြင်းမပြုလုပ်မီ ရထားသည့် ဆုံးဖြတ်ထားသောရလဒ်ကြောင့် အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်မပေးနိုင်လျှင် ယူထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိ့မ်မည်။

13.9 အောက်ပါများသည် ခရစ်ကက် အကြိုစျေးကွက် နှင့် ကစားနေစဥ်(တိုက်ရိုက်) လောင်းကစားခြင်း များအတွက်ကမ်းလှမ်းထားသည့် လောင်းနည်းများဖြစ်သည်။

(a) ပွဲစဥ်၊ အသင်း နှင့် ကစားသမားလောင်းခြင်း
(i) 1X2
(က) ပထမတန်းပွဲ များအတွက်, တရားဝင်ရလဒ်သရေဖြစ်လျှင်, အသင်းနှစ်သင်းအကြား အလောင်းအစားများသည် ခရစ်ကက်၏ dead heat စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သရေရလဒ်များတွင် လောင်းသည့် အလောင်းအစားများက အရှုံးအဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(ii) Boundary In Over
(iii) ခေါင်းပန်းလှန်ခြင်း၏ အနိုင်ရသူ
(က) အကယ်၍ မည်သည့် ခေါင်းပန်းလှန်ခြင်းမပြုလုပ်လျှင်, အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။
(iv) ထုတ်ပယ်ခြင်းနည်းလမ်း
(v) Overs/Innings အလိုက်ထုတ်ပယ်ခြင်း
(vi) နှစ်ကွက်လောင်းခြင်း
(vii) Draw No Bet
(က) ပထမတန်းပွဲစဥ်များအတွက်, ရလဒ်သရေသည် ခရစ်ကက်၏ dead heat စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအတိုင်း အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်
(x) ကစားပွဲ၏အကောင်းဆုံး လူ/ကစားသမား
(က) အလောင်းအစားများသည် တရားဝင်ပွဲစဥ်၏ ကစားပွဲ၏အကောင်းဆုံး လူ သို့မဟုတ် ကစားသမား ကြေငြာချက်အရအလျော်အစား အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။
(ခ) အကယ်၍ ပွဲစဥ်၏ မည်သည့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ကစားသမား ကိုတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။
(xi) Match Ducks / Total Ducks
(က) Duck ဆိုသည်မှာ သုညရမှတ်ဖြင့် ထုတ်ပယ်ခံရသည့် ခရစ်ကက်ဘောလုံးရိုက်သူများ ဖြစ်သည်။
(ခ) အလောင်းအစားအဆုံးအဖြတ်အတွက်, အနာရ ရပ်နားရသည့် ခရစ်က်ဘောလုံးရိုက်သူ ကို ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းအဖြင့်မသတ်မှတ်ပါ။
(ဂ) စူပါအိုဗာ တွင် ducks ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(xii) ပွဲအပိုကစားခြင်းများ/စုစုပေါင်းအပိုကစားခြင်းများ
(က) ကျယ်ပြန့်သည့်ပေးပို့ခြင်းများ, ဘောလုံးမရခြင်းများ, နှုတ်ထွက်ခြင်းများ, ခြေထွက်ခြင်းများနှင့် ပင်နတီပြေးခြင်းများကို နောက်ဆုံးရလဒ်သို့ထည့်တွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တူညီသောပေးပို့မှုမှ ရိုက်သွင်းမှုများနှင့် အပိုကစားခြင်းများရှိပါက, ပေးပို့ရိုက်ထည့်မှုများကို စုစုပေါင်းနောက်ဆုံးရလဒ်သို့ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(ခ) စူပါအိုဗာတွင် လေးမှတ်ရသွင်းယူခြင်းကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
( xiv) Match Run Outs / Total Run Outs
(က) စူပါအိုဗာတွင် Runs Outs များကိုထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပါ။
(xv) ကစားပွဲခြောက်ခု / စုစုပေါင်းခြောက်ခု
(က) ခရစ်ကက်ဘောလုံးရိုက်ခြင်းမှ ရမှတ် ခြောက်မှတ်သာလျှင်(မည်သည့်ပေးပို့မှုကိုမဆို-တရားဝင်သည်ဖြစ်စေ မဝင်သည်ဖြစ်စေ) စုစုပေါင်းခြောက်ခု ထဲတွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားပစ်ပို့မှုများနှင့် အပိုများကိုထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပါ။
(ခ) စူပါအိုဗာတွင်ရသည့် ခြောက်မှတ်များကို ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပါ။
(xvi) ကစားပွဲအကျယ်များ/စုစုပေါင်းအကျယ်များ
(က) ပင်နတီရမှတ်ရခြင်းများမှလွဲပြီး, ကျယ်ပြန့်ပေးပို့မှုဖြစ်စေသည့် မည်သည့်ရမှတ်ရခြင်းများကိုမဆို,နောက်ဆုံးစုစုပေါင်းဆီကိုထည့်တွင်းတွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။
(ခ) စူပါအိုဗာတွင်ရရှိသည့် ကျယ်ပြန့်မှုများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(xvii) ကစားပွဲ Wickets / စုစုပေါင်း Wickets
(က) အလောင်းအစားများသည် ကစားပွဲတွင် ရရှိမည့် စုစုပေါင်း wicket အရေအတွက်များတွင် ပြုလုပ်သည်။
(ခ) အလောင်းအစားအဆုံးအဖြတ်ပြုရန်အတွက်, ခရစ်ကက်ရိုက်သူတစ်ဦး ကဒဏ်ရာရရပ်နားမည်ဆိုလျှင် wricket အဖြစ်ထည့်သွင်းမသတ်မှတ်ပါ။
(ဂ) စူပါအိုဗာတွင်ရရှိသည့် wicket များကိုထည့်သွင်းသတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။
((xviii) ကစားပွဲတွင်အများဆုံးအိုဗာများ
(က) ကစားပွဲတွင်ရမှတ်အမြင့်ဆုံးပေးပို့မှုဖြင့် ရမည့်ပေးပို့မှုများကို ခန့်မှန်းခြင်း
(ခ) အပိုပေးပို့မှုများအပါအဝင်, ပေးပို့မှုအားလုံး ကိုအလောင်းအစားအဆုံးအဖြတ်အတွက် တွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) စူပါအိုဗာများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(xix) အများဆုံးဖမ်းမိခြင်း
(က) ကွင်းစောင့်သူနှင့် wicket ကိုင်သူအပါအဝင်, အများဆုံးခရစ်ကက်ဘောလုံးဖမ်းမိနိုင်သည့် အသင်းပေါ်တွင် အလောင်းအစားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ပထမတန်းစားပွဲစဥ်များအတွက်, ပထမဆုံးဖမ်းမိသည့် ရိုက်ချက်များကိုသာလျှင် တွက်ချက်သည်။
(ဂ) စူပါအိုဗာတွင်ဖမ်းမိခြင်းများကို ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပါ
(xx) အများဆုံးအပိုများ
(က) ကစားပွဲတွင် ကျယ်ပြန့်သည့်ပေးပို့မှုများ, ဘောလုံးမရခြင်းများ, နှုတ်ထွက်ခြင်းများ, ခြေထွက်ခြင်းများနှင့် ပင်နတီပေးပို့မှုများ အားလုံးကို နောက်ဆုံးရလဒ်တွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်။ အကယ်၍ တူညီသောပေးပို့မှုမှ ရိုက်သွင်းမှုများနှင့် အပိုကစားခြင်းများရှိပါက, ပေးပို့ရိုက်ထည့်မှုများကို စုစုပေါင်းနောက်ဆုံးရလဒ်သို့ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(ခ) စူပါအိုဗာတွင်ရရှိသည့် အပိုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(ဂ) ပထမတန်းစားပွဲစဥ်များအတွက်, ပထမဆုံးဝင်သည့် ရိုက်ချက်အပိုများကိုသာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။
(xxii) အများဆုံးအဖမ်းသမား ဖမ်းမိမှုများ
(က) အကယ်၍ အသင်းတစ်သင်းက ကစားပွဲအလယ်ပိုင်းတွင် wicket ကိုင်သူကိုပြောင်းလျှင်, အစားထိုးလိုက်သည့်သူမှ ဖမ်းမိသည့်ရိုက်ချက်များကို အလောင်းအစားအလျှော်အစားအတွက်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်။
(ခ) စူပါအိုဗာတွင်ရရှိသည့် ဘောလုံးဖမ်းမိမှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(ဂ) ပထမတန်းစားပွဲစဥ်များတွင်, ပထမဆုံးအပိုင်းတွင်ဖမ်းမိခြင်းများကိုသာထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်။
( xxiii) အများဆုံးခြောက်ခုများ
(က) ရိုက်သွင်းခြင်းမှရသည့် ရမှတ်ခြောက်မှတ်များကိုသာ(ပိတ်ပြီးပေးပို့ခြင်း တရားဝင်သည်ဖြစ်စေ မဝင်သည်ဖြစ်စေ) စုစုပေါင်းခြောက်ခုတွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်။ အခြားအပိုပစ်ပေါက်မှုများနှင့် အပိုများကိုထည့်မတွက်ပါ။
(ခ) စူပါအိုဗာတွင်ရရှိသည့် ရမှတ်ခြောက်ခုကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ
(ဂ) ပထမတန်းစားပွဲစဥ်များတွင်, ပထမဆုံးပိုင်းမှရရှိသည့် ခြောက်ခုကိုသာထည့်တွက်မည်။
(xxiv) အများဆုံး Stumpings
(က) ပထမတန်းစားပွဲစဥ်များအတွက်, ပထမပိုင်းရရှိသည့် stumpings ကိုသာတွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။
(ခ) စူပါအိုဗာတွင်ရရှိသည့် stumpings များကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
(xxv) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း
(xxvi) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်
(xxvii) ကစားသမားများတွင် ဒဲ့လောင်းခြင်း
(က) အကယ်၍ ကစားသမားက ရိုက်ခြင်းသို့မဟုတ် လွဲခတ်ခြင်းမပြုလုပ် ပေမဲ့ စတင်ခြင်း 11 တွင်ရှိပါက အလောင်းအစားများအားလုံးအတည်ဖြစ်မည်။ အကယ်၍ ကစားသမားက စတင်ခြင်း 11 တွင်မရှိပါက အလောင်းအစားများအားလုံးပျယ်ပြယ်လိမ့်မည်။
(ခ) အကယ်၍ အလောင်းအစားပြုလုပ်သည့် လိုင်းကျော်သွားပါက ရလဒ်ကိုအဆုံးအတည်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါမည်။
(ဂ) ပထမတန်းစား အလောင်းအစားအတွက် ပထမပိုင်းတွင်ရရှိသည့်အမှတ်ကိုသာတွက်ချက်မည်။
(xxviii) ကစားသမားစွမ်းဆောင်ရည်
(က) ဤစျေးကွက်များက ရလဒ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ရသည့်ရမှတ်များကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်ပေးပို့မှုအတွက် 1 မှတ်, wicket တစ်ကြိမ်အတွက် 20 မှတ်, တစ်ကြိမ် ဖမ်းမိခြင်းအတွက် 10 မှတ် နှင့် stumping တစ်ကြိမ်အတွက် 20 မှတ် အသီးသီးတို့ဖြစ်ကြပါသည်။
(xxix) ယုန်ပြေးပေးပို့မှုများ
(က) ကစားပွဲတစ်ပွဲတွင် နံပါတ် 11 ဘောလုံးရိုက်သူမှ ရရှိသည့်စုစုပေါင်းပေးပို့ရမှတ်များပေါ်တွင် လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ယခင်မည်သည့် စည်းမျဥ်းများထုတ်ထားသူမဆို, နံပါတ် 11 ဘောလုံးရိုက်သူသည် အပိုင်းတစ်ခုတွင် နောက်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ရိုက်ရမည်သူဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကစားသမား 11 ယောက်ထက်ပိုပြီးရိုက်မည်ဆိုလျှင်, ထိုစျေးကွက်တွင်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။
(ဂ) အကယ်၍ အပိုင်းများသည် 11 ဦးသောဘောလုံးရိုက်သူပါဝင်ခြင်းမရှိပဲ ပြီးမြှောက်သွားလျှင်, ဘောလုံးရိုက်မည့်သူများသည် သုည (0) ရမှတ်ရသည်ဟုတ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။

(xxx) ပထမအိုဗာတွင်ပေးပို့မှုများ
(က) လောင်းကြေးများ၏ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် လောင်းကြေးတစ်စုံတစ်ရာမပြေလည်ပါက အလောင်းအစားဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ပထမအကြိမ်အိုဗာအား အပြီးသတ်ရပါမည်။
(ခ) အကယ်၍ အပိုင်းတစ်ပိုင်းသည် ပြီးဆုံးသွားလျှင် ထိုအိုဗာသည် ပြီးမြှောက်သည်ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ပအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်, ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းအပါအဝင် မည်သည့် အပိုင်းတွင်မဆို အပိုင်းတစ်ပိုင်းပြီးဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်လျှင်, ရထားသည့် ဆုံးဖြတ်ထားသောရလဒ်ကြောင့် အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်မပေးနိုင်လျှင် ယူထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိ့မ်မည်။
(ဂ) ပထမတန်းကစားပွဲများအတွက်, စျေးကွက်သည် အသင်းတစ်သင်းချင်းစီ၏ ပထမပိုင်းတွင်ရရှိသည့်အမှတ်ကိုရည်ညွန်းသည်။
(ဃ) အထူးအိုဗာတွင်ရရှိသည့် အပိုများနှင့် ပင်နတီပေးပို့မှုများကို အလောင်းအစားအလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။
(xxxi) ဖွင့်ပွဲပါတနာရှစ်မှ ပေးပို့မှုရမှတ်များ
(က) အကယ်၍ ခရစ်ကက်ဘောလုံးရိုက်သည့်အသင်းများက ၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုထားသည့်ရိုက်ခွင့်ထက်ကျော်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ရိုက်ခွင့်သို့ ရောက်ရှိသွားလျှင် သို့မဟုတ် wicket မကျခင်ကြေငြာလျှင်, ရလဒ်သည် စုစုပေါင်း စုဆောင်းထားခြင်းများဖြစ်လိမ့်မည်။
(ခ) အကယ်၍ အလောင်းအစားတင်သည့်လိုင်းကျော်သွားလျှင် သို့မဟုတ် wicket တစ်ခုကျသွားလျှင်ရလဒ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်ဟု သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
(xxxii) အုပ်စုလိုက်အိုဗာများမှပေးပို့ရမှတ်များ
(က) အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အိုဗာအရေအတွက်များပြီးဆုံးမှုမရှိလျှင် အလောင်းအစားများပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အသင်းအားလုံးထွက်ရသည် သို့မဟုတ် ကြေငြာလိုက်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်ပြည့်သွားလျှင် သို့မဟုတ် လျော့ချခြင်းမပြုလုပ်မီ ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် မည်သည့်အလောင်းအစားအတွက် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်လို့မရလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ် လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(ခ) ပထမတန်းကစားပွဲများအတွက်, စျေးကွက်က ပထမပိုင်းကိုသာလျှင်ရည်ညွန်းသည်ဖြစ်သည်။
(xxxiii) ပထမပို့‌ဆောင်မှု၏ရမှတ်ပေးပို့မှုများ
(က) အလောင်းအစားအဆုံးအဖြတ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်, တရားမဝင်ဘောလုံးများအားလုံးကို ပို့ဆောင်မှုများဟု ထည့်သွင်းသတ်မှတ်သည်။ အကယ်၍ အိုဗာသည် ကျယ်ပြန့်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်စတင်လျှင်, ပထမပို့‌ဆောင်မှုက 1 အဖြစ်အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဘော ရိုက်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်သေးသော်လည်း နောက်ထပ်ရိုက်ထည့်မည့်ဘောလုံးသည် ထိုအိုဗာအတွက် ပို့ဆောင်မှုအမှတ် 2 အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဖြစ်သည်။
(ခ) အကယ်၍ ပို့ဆောင်မှုက ဖရီးရိုက်ခွင့်အဖြင့်ဦးဆောင်သွားလျှင်, အပို ပို့ဆောင်မှုများမှရသည့် ပေးပို့မှုရမှတ်များကိုထည့်မတွက်ပါ။ ပေးပို့မှုများအားလုံး, ဘောလုံးရိုက်သူ ပါသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မပါသည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- အပိုအပြေးသုံးကြိမ်နှင့် ကျယ်ပြန့်သော ပေးပို့မှုမှ စုစုပေါင်း 4 ပြေးခြင်းနှင့် ညီမျှသည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ပထမတန်းပွဲစဥ်များအတွက်, စျေးကွက်များက အသင်းတစ်သင်းချင်းစီ၏ပထမပိုင်းရမှတ်များကိုသာ ရည်ညွန်းသည်။
(xxxiv) နယ်နမိတ်ဖြင့်အဆုံးသတ်မည့်အသင်း
(xxxv) ထုတ်ပယ်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင် အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရသည့်အဖွဲ့
(xxxvi) အမြင့်ဆုံးအိုဗာရမှတ်ရသည့်အဖွဲ့
(xxxvii) ရလဒ်တူညီသည့်ကစားပွဲ
(က) ပထမတန်းပွဲစဥ်များအတွက်, သရေဆိုသည်မှာ စတုတ္ထကစားချိန်၌ တစ်ဖက်မှ အမှတ်များအဆင့်သို့ရောက်သောအခါတွင် တစ်ဖက်မှ အထုတ်ခံရသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
(xxxviii) ထိပ်တန်းရိုက်သွင်းသူ/ထိပ်တန်းရိူက်သွင်းသူများအသင်း
(က) ကစားပွဲတစ်ခုတွင် သီးသန့်အမြင့်ဆုံးသောရမှတ်များရသည့် ရိုက်သွင်းသူကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ကန့်သတ်ချက်အိုဗာပွဲစဥ်များတွင်, အလောင်းအစားပြုလုပ်ချိန်တွင် ဆိုးရွားသည့်ရာသီဥတုအပါအဝင် ပြင်ပအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကစားချိန်တစ်ပိုင်းတွင်ရိုက်သွင်းရန်စီစဥ်သည့် အိုဗာများက အနည်းဆုံး 50 % ပြီးမြှောက်နိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်လျှင် အလောင်းအစားများပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ပထမတန်းပွဲစဥ်များတွင် ထိပ်တန်းရိုက်သွင်းသူများသည် အသင်းတစ်သင်းချင်းစီ၏ပထမကစားချိန်အပိုင်းတွင်သာ သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ပထမပိုင်းကစားချိန်ပြီးမြှောက်ခြင်းမရှိပဲ 200 အိုဗာထက်နည်းပြီး ရိုက်သွင်းခဲ့လျှင် အလောင်းအစားများပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။
(ဃ) အကယ်၍ ခရစ်ကက်ဘောလုံးရိုက်သွင်းသူကစားသမားတစ်ဦး ဘေးဖယ်ရန်နာမည်ခေါ်ခြင်းခံရလျှင် သို့ပေမဲ့ လူစားထိုးတစ်ဦးအဖြစ်မှဖယ်ရှားလျှင်, ထိုရိုက်သွင်းသူကိုဆက်လက်ထည့်တွက်မည်ဖြစ်ပြီး အစားထိုးလိုက်သည့်ကစားသမားလည်းထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
(င) ခရစ်ကက်ဘောလုံးရိုက်သွင်းသူ ကစားသမားနှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုသူများက ရမှတ်ပေးပို့မှုတူညီလျှင်, ခရစ်ကက် dead heat စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
(စ) စူပါအိုဗာတွင်ရရှိသည့် ပေးပို့မှုရမှတ်များကိုထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပါ။

(xxxix) ထိပ်တန်း Bowler/ထိပ်တန်း Bowler နှင့်အသင်း
(က) ကစားပွဲတစ်ခုတွင် အများဆုံး wickets နှင့် bowler ကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ကန့်သတ်ချက်အိုဗာပွဲစဥ်များတွင်, အလောင်းအစားပြုလုပ်ချိန်တွင် ဆိုးရွားသည့်ရာသီဥတုအပါအဝင် ပြင်ပအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကစားချိန်တစ်ပိုင်းတွင်ရိုက်သွင်းရန်စီစဥ်သည့် အိုဗာများက အနည်းဆုံး 50 % ပြီးမြှောက်နိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်လျှင် အလောင်းအစားများပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ပထမတန်းစားပွဲစဥ်များအတွက် ထိပ်တန်း bowler များက အသင်းတစ်သင်းချင်းစီ၏ပထမကစားချိန်အပိုင်းတွင်သာ သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ပထမပိုင်းကစားချိန်ပြီးမြှောက်ခြင်းမရှိပဲ 200 အိုဗာထက်နည်းပြီး ရိုက်သွင်းခဲ့လျှင် အလောင်းအစားများပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။
(ဃ)အကယ်၍ bowler တစ်ဦး ဘေးဖယ်ရန်နာမည်ခေါ်ခြင်းခံရလျှင် သို့ပေမဲ့ လူစားထိုးတစ်ဦးအဖြစ်မှဖယ်ရှားလျှင်, ထို bowler သည် ဆက်လက်ထည့်တွက်မည်ဖြစ်ပြီး အစားထိုးလိုက်သည့်ကစားသမားလည်းထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
(င) အကယ်၍ bowler နှစ်ဦးသည် wickets တူညီစွာရရှိထားလျှင်, အနည်းဆုံးပေးပို့မှုခြင်းနှင့်ပြီးမြှောက်သည့် bowler က အနိုင်ရသူအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ အကယ်ဤ တူညီသည့် wickets နှင့် ပေးပို့မှုရမှတ်များတူညီနေလျှင် ခရစ်ကက် dead heat စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသက်ရောက်မှုရှိမည်။
(စ) စူပါအိုဗာတွင်ရရှိသည့် wickets များကိုထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပါ။
(xL) ပယ်ထုတ်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏စုစုပေါင်း
(xLi) စုစုပေါင်းပယ်ထုတ်မှုများ
(xLii) အမြင့်ဆုံးအိုဗာရမှတ်စုစုပေါင်း
(xliii) အိုဗာ/ကစားချိန်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏စုစုပေါင်း
(xliv) အိုဗာအုပ်စုများတွင်ရှိသည့် Wickets များ
(က) အလောင်းအစားများသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အိုဗာအရေအတွက်များတွင် ကျမည့် wickets များကိုရည်ညွန်းသည်။
(ခ) အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အိုဗာအရေအတွက်များပြီးဆုံးမှုမရှိလျှင် အလောင်းအစားများပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အသင်းအားလုံးထွက်ရသည် သို့မဟုတ် ကြေငြာလိုက်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်ပြည့်သွားလျှင် သို့မဟုတ် လျော့ချခြင်းမပြုလုပ်မီ ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် မည်သည့်အလောင်းအစားအတွက် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်လို့မရလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ် လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) အလောင်းအစားအဆုံးအဖြတ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်, ခရစ်ကက်ဘောလုံးရိုက်သမားသည် အချိန်ကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် အနားပေးမည်ဆိုပါက၊ ၎င်းကို ယခင်ဘောလုံးပေါ်တွင် နေရာယူသွားသည်ဟု မှတ်ယူသည်။ အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်အတွက် အနားယူလိုက်သည့်ကစားသမားတစ်ဦးကို ပယ်ထုတ်ခြင်းတစ်ဦးအဖြင့်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။
(ဂ) ပထမတန်းပွဲစဥ်များအတွက်, စျေးကွက်များက အသင်းတစ်သင်းချင်းစီ၏ပထမပိုင်းရမှတ်များကိုသာ ရည်ညွန်းသည်။

13.10 ခရစ်ကက်လောင်းခြင်းအတွက် အမှတ်ပေးမှုစနစ်သည် B အမှတ်ပေးမှုစနစ်ဖြစ်သည်။


14. CYCLING  စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ

14.1 အောက်ပါများသည် စက်ဘီးပြိုင်ခြင်းတွင် ကမ်းလှမ်းထားသည့် လောင်းကစားနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်တွင်လောင်းခြင်း

(i) ဒဲ့လောင်းခြင်း
(က) အလောင်းအစားများသည် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် အကောင်းဆုံးအနေအထားနှင့် အဆုံးသတ်သည့် တွဲဖက်ယှဥ်ပြိုင်သူကို ရည်ညွန်းသည်။
(ခ) အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်စေရန်အတွက် ယှဥ်ပြိုင်သူနှစ်ဦးစလုံး ပြိုင်ပွဲစတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးသူတို့ထဲမှ တစ်ဦးသည် ပြိုင်ပွဲကိုပြီးမြှောက်အောင် ယှဥ်ပြိုင်ကစားရမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း15. DARTS  မြှားပစ်

အခြားနည်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် ဖျက်သိမ်း၊ ရွေ့ဆိုင်း၊ ပျက်ပြယ်လိုက်သော ပွဲစဥ်များကို မူလသတ်မှတ်စတင်ချိန်မှ 24 နာရီအတွင်း ပြန်လည်စတင်ခြင်းမရှိပါက ထိုပွဲစဥ်များမှ အလောင်းအစားများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။

15.1 ပွဲကြိုလောင်းခြင်း

(a) စတင်ခဲ့သော်လည်း မပြီးဆုံးသော ပွဲစဥ်တွင် နောက်တစ်ဆင့်သို့ တက်သွားသော သို့မဟုတ် အနိုင်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော ကစားသမားကို အလျော်အစား ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
(b) ပရီးမီးယားလိဂ် မြှားပစ်ပြိုင်ပွဲများအတွက် အလောင်းအစားပွဲစဥ်များကို 3-Way ၊ 2-Way စျေးကွက်များ ပုံစံဖြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ အလျော်အစား ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 3-Way စျေးကွက်တွင် သရေရွေးချယ်ခွင့် အဆုံးအဖြတ် ပါဝင်သည်။ 2-Way စျေးကွက်တွင် ပွဲစဥ်သည် သရေရလဒ်ဖြစ်ပါက အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

15.2 ဟန်းဒီးကပ် 2-Way နှင့် 3-Way အကျော့လောင်းခြင်း/ ဆက်လောင်းခြင်း

(a) ပွဲစဥ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အကျော့/ဆက်အရေအတွက် မပြီးမြောက်ပါက၊ ပြောင်းလဲပါက၊ သို့မဟုတ် ဖွင့်လှစ်ထားသော ပုံစံဖြင့် ကွဲပြားနေပါက အလျော်အစားရည်ရွယ်ချက်အတွက် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်မည်။

15.3 ကစားသမား တစ်ဦးချင်း ရမှတ်များ

(a) ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက သတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

15.4 ပထမအကျော့/ဆက် စျေးကွက်များ

(a) ပထမအကျော့/ဆက် မပြီးဆုံးပါက ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

15.5 4/6 ကျော့အပြီး ဦးဆောင်သူ

(a) အလောင်းအစားများအားလုံး တရားဝင်ရန်အတွက် ပထမဆုံး 4/6 ကျော့ ပြီးဆုံးရမည်။

15.6 Race to 3 Legs

(a) အလောင်းအစားများအားလုံး တရားဝင်ရန်အတွက် ကစားသမားတစ်ဦးဦးက 3 ကျော့နိုင်ရမည်။

15.7

(a) 3-Way အမြင့်ဆုံးရမှတ်
(i) ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက သတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
(b) 2-Way အမြင့်ဆုံးရမှတ်
(i) ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက သတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားများ သရေကျပါကလည်း အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်။

15.8 ရမှတ်စုစုပေါင်း စျေးကွက်များ

(a) ပွဲစဥ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အကျော့/ဆက် မပြီးဆုံးပါက ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ 2-Way စျေးကွက်များအတွက် ကစားသမားများ သရေကျပါကလည်း အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်သွားမည်။

15.9 နောက်အကျော့ ရမှတ်

(a) အလယ်မှတ်ကို အနီစက်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အလောင်းအစားများအားလုံး တရားဝင်ရန်အတွက် အကျော့ပြီးဆုံးရမည်။

15.10 အကျော့/ဆက် စုစုပေါင်း

(a) ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက သတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

15.11 ရမှတ်စျေးကွက်များ

(a) အလယ်မှတ်ကို အနီစက်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အလောင်းအစားများအားလုံး တရားဝင်ရန်အတွက် အကျော့ပြီးဆုံးရမည်။

15.12

(a) 180s အများစု
(i) ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

(b) 180s စုစုပေါင်း စျေးကွက်များ
(i) ပွဲစဥ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အကျော့/ဆက် မပြီးဆုံးပါက ရလဒ်က ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

(c) ပထမ 180
(i) ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အမှတ် 180 မရရှိပါက အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်သွားမည်။

(d) 170 ပွဲစဉ် အပြီးသတ်
(i) ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

15.13 နှစ်ကွက်ရလဒ် (အကျော့များ/ဆက်များ)

(a) အကျော့/ဆက် အရေအတွက် သတ်မှတ်ပြီးနောက် ပွဲစဥ်၏ နောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိသူနှင့် ရလဒ်ကို ခန့်မှန်းသည်။ ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

15.14 ပထမမြှားပစ်စျေးကွက်များ

(a) အ‌လျော်အစားသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အကျော့/ဆက်၏ ပထမမြှား သို့မဟုတ် မြှားဆက် အတွဲလိုက်ပေါ်တွင် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။ ခုန်ထွက်သွားခြင်းတစ်ခုကို အလျော်အစားအတွက် အခြားအနေဖြင့် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ "Double In" ပုံစံဖြင့် ကမ်းလှမ်းသည့်ပွဲစဥ်တစ်ခုတွင်, စျေးကွက်မှားယွင်းစွာ ကမ်းလှမ်းမိပါက ပြန်လည် ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

15.15 9 မြှားပစ်ပြီးဆုံးခြင်း

(a) ရလဒ်အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပြီးသွားခြင်းမရှိပါက ပွဲမပြီးဆုံးလျှင် ယူထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

15.16 ပရီးမီးယားလိဂ်အထူးများ

(a) ဖိုင်နယ်/ဆီမီးဖိုင်နယ် ကို ရောက်မည်/မရောက်မည် - အလောင်းအစားများအတည် ဖြစ်ရန်အတွက် မြှားပစ်ကစားသူသည် လိဂ်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ရမည်။
(b) တန်းဆင်းရန် - အလျော်အစားအတွက် အပတ်စဥ်၏ ပြိုင်ပွဲစဥ်အရ လိဂ်ဇယားရှိအောက်ဆုံးအဆင့် ကစားသမားနှစ်ဦး (ယှဥ်ပြိုင်ခြင်းမှုတိုင်း ရှုံးနိမ့်သူ) က အနိုင်ရသူအဖြင့်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
(c) ပုံမှန်ရာသီအနိုင်ရသူ - အလျော်အစားရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပုံမှန်ရာသီအနိုင်ရသူသည် ရှုံးထွက်အဆင့်ကစားခြင်းမတိုင်မီ အုပ်စုပွဲစဥ်အလိုက် လိဂ်ဇယားထိပ်တွင် နေရာရသူကို ဆိုလိုသည်။

15.17 9- မြှားပစ်အထူးများ

(a) ရွေးချယ်ထားသည့်ကစားသမားသည် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် 9 ကြိမ်မြှားပစ်ပြီးဆုံးသည့် မှတ်တမ်းရမည်လား - မြှားပစ် 9 ကြိမ်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိသေးပဲ ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးလျှင် အလောင်းအစားအားလုံးပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။
(b) ရွေးချယ်ထားသည့်ကစားသမားသည် ပြိုင်ပွဲတွင် 9 ကြိမ်မြှားပစ်ပြီးဆုံးသည့် မှတ်တမ်းရမည်လား - အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန်အတွက် မြှားပစ်သူကစားသမားသည် ပြိုင်ပွဲတွင် မြှား 1 ချောင်းပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
(c) ပြိုင်ပွဲတွင် 9 ကြိမ်မြှားပစ်ပြီးဆုံးသည့်မှတ်တမ်းရှိမည်လား - 9 ကြိမ်မြှားပစ်ပြီးဆုံးခြင်း မရှိသေးလျှင် ပြိုင်ပွဲသည် ပြီးဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။ မြှားပစ်သူကစားသမားများ နုတ်ထွက်ခြင်းရှိသော်လည်း အလောင်းအစားများအတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။

15.18 တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်/ တိုက်ရိုက်လောင်းကစားခြင်း

(a) သတ်မှတ်ထားသော အကျော့များ/ဆက်များ ပြီးမြောက်ခြင်းမရှိမိ ပွဲပျက်ရပ်နားပါက ပွဲပျက်ရပ်နားချိန်တွင် အလောင်းအစားရလဒ်ဆုံးဖြတ်ပြီးစီးသည့် အလောင်းအစားများမှလွဲ၍ မည်သည့်ပွဲစဥ်စျေးကွက်မှ အလောင်းအစားများကိုမဆို ပယ်ဖျက်သွားမည်။ ဥပမာ - ပွဲပျက်ရပ်နားချိန်တွင် စုစုပေါင်းပွဲစဥ်များ သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း 180’s quote ကို ကျော်လွန်သွားသည်။

15.19 မြှားပစ် အလောင်းအစားများအတွက် သုံးသော အမှတ်တွက်စနစ်မှာ ပုံစံ B ဖြစ်သည်။

 

16. DIVING  ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း

16.1 အောက်ပါများသည် ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်းအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့် လောင်းနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) ဒဲ့လောင်းခြင်း
(က) အလောင်းအစားများသည် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် အကောင်းဆုံးအနေအထားနှင့် အဆုံးသတ်သည့် တွဲဖက်ယှဥ်ပြိုင်သူကို ရည်ညွန်းသည်။
(ခ) အကယ်၍ ယှဥ်ပြိုင်သူထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခြင်းမရှိလျှင်, ဒဲ့လောင်းသည့်အလောင်းအစားများက ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကိုပြန်အမ်းလိမ့်မည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း

 

17. E SPORTS  အီလက်ထရောနစ် အားကစား

17.1 အီလက်ထရောနစ် အားကစား ပွဲစဉ်များအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော စတင်မည့်ရက်စွဲများနှင့် အချိန်များသည် ညွှန်ပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး မှန်ကန်ကြောင်းအာမခံချက်မရှိပါ။ စာရင်းဝင်ကစားသမားများ သို့မဟုတ် အသင်းများအားလုံးသည် အားကစားပွဲ၏ သက်ဆိုင်ရာတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အုပ်ချုပ်မှု သို့မဟုတ် အဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ မူလစီစဉ်ထားသည့် စတင်ကျင်းပမည့်ရက်စွဲနှင့် အချိန်နှင့်အညီ ပွဲစတင်မကစားပဲ ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက လောင်းကစားအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ ခြွင်းချက်သည် မည်သည့်စျေးကွက်တွင်မဆို ရလဒ်များကို ခြွင်းချက်မရှိ ဆုံးဖြတ်ထားသော အလောင်းအစားအတွက် ဖြစ်ရမည် (ဥပမာ - ပထမသွေး)။

17.2 ပွဲစဥ်တစ်ခုအား ပျက်ပြယ်၊ ဆိုင်းငံ့၊ ဖျက်သိမ်း သို့မဟုတ် ရွှေ့ ဆိုင်းပြီးနောက် စီစဥ်ထားသည့်စတင်ချိန်မှ LAN ပွဲစဥ်များအတွက် 12 နာရီအတွင်း အွန်လိုင်းပွဲစဥ်များအတွက် 8 နာရီအတွင်း (သို့မဟုတ် အော်ပရေတာက မည်သည့်သတ်မှတ်ပွဲအတွက်မဆို ၄င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပိုများသည့် သို့မဟုတ် ပိုနည်းသည့် နာရီအရေအတွက် ) အတွင်း ပြန်မစတင်ပါက အလောင်းအစားအားလုံးကို ပြန်အမ်းသွားမည်။ ခြွင်းချက်သည် ကစားပွဲအမှန်ရပ်ဆိုင်းခြင်းမတိုင်မီ ရလဒ်များကို ခြွင်းချက်မရှိ ဆုံးဖြတ်ထားသော အလောင်းအစားများအတွက် ဖြစ်သည်။

17.3 ကစားသမား/အသင်း၏အမည်ကို စာလုံးပေါင်းမှားပါက ၎င်းသည် မှားယွင်းသည့်အရာဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားခြင်းမရှိသော် လောင်းကစားအားလုံးသည် အသက်ဝင်မည်။ တရားဝင်ပွဲတစ်ခုတွင် ကစားသမားတစ်ဦးသည် မမှန်သည့်အမည်ပြောင် သို့မဟုတ် smurf-account တွင်ကစားပါက ရလဒ်သည် အသက်ဝင်ဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် အဆိုပါပွဲတွင် ကစားရမည့် ကစားသမား (သို့မဟုတ် ကစားသမားတစ်ဦး) မဟုတ်ကြောင်း သက်သေ အထောက်အထား ရှိပါက ပြိုင်ပွဲ ၏ တရားဝင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ မှ သက်ဆိုင်ရာ အီးစပေါ့တ် ကလပ်/အသင်းကို ကိုယ်စားပြု ကစားမည့် ကစားသမား (သို့မဟုတ် ကစားသမားများ) အပြောင်းအလဲ ကို မကြေငြာခဲ့ပါက ထိုပွဲစဉ်တွင် လောင်းကြေးများကို မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှမလုပ်ပဲ ပြန်အမ်းသွားမည်။

17.4 သတ်မှတ်ထားသောမြေပုံ သို့မဟုတ် ပွဲ အရေအတွက် မပြီးမြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် လောင်းကစားအတွက်ဖော်ပြထားသည့်အရာနှင့် မတူညီပါက လောင်းကစားအားလုံးသည် ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးအားပြန်အမ်းသွားမည်။

17.5 အခြားသော စည်းမျဥ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အားကစားပွဲ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှု သို့မဟုတ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကြေညာထားသည့် တရားဝင်ရလဒ် သို့မဟုတ် ကိန်းဂဏန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ အလောင်းအစားအားလုံးကို နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်မည်။

17.6 တိုက်ရိုက်လောင်းကစားတွင် သရေ၊ ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့် မြေပုံတစ်ခုအား ပြန်လည်ကစားပါက သက်ဆိုင်ရာမြေပုံပေါ်ရှိ တိုက်ရိုက်လောင်းကစားအားလုံးသည် ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများ ပြန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မြေပုံ၏ ပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းကို သီးခြားဂိမ်းအသစ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။

17.7

(a) အောက်ပါတို့မှာ အီးစပေါ့တ်အတွက် ရရှိနိုင်သည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(i) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့်လောင်းခြင်း
(A) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(B) ပေါ်/အောက်
(1) ကမ်းလှမ်းထားသည့် သတ်မှတ်အချက်အလက်အတွက် စုစုပေါင်းသည် နောက်ဆုံးအချက်အလက်ထက်ပိုများသည် သို့မဟုတ် လျော့နည်းသည်ကို ခန့်မှန်းပါ။ ဤစည်းမျဥ်းတွင် ပေါ်/အောက်အလောင်းအစားများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပေါ် (သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော) အလောင်းအစားတွင် နောက်ဆုံးအချက်အလက်သည် ကမ်းလှမ်းထားသည်နှင့် တူညီရမည် ခန့်မှန်းချက်ပါဝင်ပြီး နောက်ဆုံးအချက်အလက်သည် ကမ်းလှမ်းထားသည်နှင့် တူညီသောဖြစ်စဥ်တွင် အောက် (သို့မဟုတ် ပိုနိမ့်သော) ခန့်မှန်းချက်များသည် ရှုံးသည့်အလောင်းအစားများဖြစ်သွားမည်။
(2) အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်း 17.5 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ League of Legends တွင် ပြိုင်ပွဲကာလ (မိနစ်) နှင့် စုစုပေါင်းသေဆုံးမှုများ ပေါ်/အောက် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပွဲပြီးရမှတ်ဘုတ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ နိုင်/ရှုံးရှင်းမည်။

ESports League of Legends statistics example
(3) အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်း 17.5 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ DOTA2 တွင် ပြိုင်ပွဲကာလနှင့် စုစုပေါင်းသေဆုံးမှုများ ပေါ်/အောက် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပွဲပြီးရမှတ်ဘုတ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ နိုင်/ရှုံးရှင်းမည်။

ESports DOTA2 statistics example

ကျေးဇူးပြု၍ နှိပ်ပါ Example for E Sports Over/Under Bets ပေါ်/အောက်အလောင်းအစားများအတွက် နိုင်/ရှုံးရှင်းသည့် ဥပမာအတွက်။

(C) ပထမဆုံးမျှော်စင် သို့မဟုတ် ပထမဆုံး Turret
(1) ဆန့်ကျင်ဘက်ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းပိုင် မျှော်စင် သို့မဟုတ် Turret ကို ပထမဆုံးဖျက်ဆီးမည့် ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းအား ခန့်မှန်းပါ။
(D) ပထမဆုံးသွေး
(1) ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံးသတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်မည့် ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းအား ခန့်မှန်းပါ။
(E) ပထမဆုံးနဂါး
(1) နဂါးကို ပထမဆုံးသတ်နိုင်မည့် ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းအား ခန့်မှန်းပါ။
(F) ပထမဆုံး Roshan
(1) Roshan ကို ပထမဆုံးသတ်နိုင်မည့် ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းအား ခန့်မှန်းပါ။
(G) ပေါင်းစပ်အလောင်းအစား
(1) အော်ပရေတာမှ ကမ်းလှမ်းသည့် လောင်းကြေးအမျိုးအစား 2 ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည့် ပေါင်းစပ်ထားသော အလောင်းအစားတစ်ခုအတွက် ရွေးချယ်ထားသော ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းသည် အချီများ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်များစသည့် ပေါင်းစပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် အလောင်းအစားအမျိုးအစားအားလုံးကို အနိုင်ရရမည်။
(H) ပထမဆုံး 10 ကောင်သတ်ခြင်း
(1) ပထမဆုံး 10 ကောင် သတ်နိုင်မည့် ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းအား ခန့်မှန်းပါ။
(I) မန်းနီးလိုင်း
(J) အတိအကျခန့်မှန်း
(K) ကာလပိုင်းခြား လောင်းခြင်း

(ii) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်း

(A) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(B) ပေါ်/အောက်
(1) ကမ်းလှမ်းထားသည့် သတ်မှတ်အချက်အလက်အတွက် စုစုပေါင်းသည် နောက်ဆုံးအချက်အလက်ထက်ပိုများသည် သို့မဟုတ် လျော့နည်းသည်ကို ခန့်မှန်းပါ။ ဤစည်းမျဥ်းတွင် ပေါ်/အောက်အလောင်းအစားများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပေါ် (သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော) အလောင်းအစားတွင် နောက်ဆုံးအချက်အလက်သည် ကမ်းလှမ်းထားသည်နှင့် တူညီရမည် ခန့်မှန်းချက်ပါဝင်ပြီး နောက်ဆုံးအချက်အလက်သည် ကမ်းလှမ်းထားသည်နှင့် တူညီသောဖြစ်စဥ်တွင် အောက် (သို့မဟုတ် ပိုနိမ့်သော) ခန့်မှန်းချက်များသည် ရှုံးသည့်အလောင်းအစားများဖြစ်သွားမည်။
(2) အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်း 17.5 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ League of Legends တွင် ပြိုင်ပွဲကာလ (မိနစ်) နှင့် စုစုပေါင်းသေဆုံးမှုများ ပေါ်/အောက် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပွဲပြီးရမှတ်ဘုတ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ နိုင်/ရှုံးရှင်းမည်။

ESports League of Legends statistics example

(3) အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်း 17.5 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ DOTA2 တွင် ပြိုင်ပွဲကာလနှင့် စုစုပေါင်းသေဆုံးမှုများ ပေါ်/အောက် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပွဲပြီးရမှတ်ဘုတ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ နိုင်/ရှုံးရှင်းမည်။

ESports DOTA2 statistics example

(b) အီးစပေါ့တ်အလောင်းအစားများအတွက် သက်ရောက်သည့် အမှတ်တွက်စနစ်မှာ ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ်ဖြစ်သည်။

17.8 ဤစည်းမျဥ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်စုံတစ်ရာရှိသော်လည်း ပွဲငယ် သို့မဟုတ် ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင် ပြိုင်ဘက်ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းများသည် သရေရလဒ်ရရှိပြီး သရေရလဒ်သည် အော်ပရေတာမှပေးထားသော အလောင်းအစားရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါက အချိန်ပိုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ဤအခြေအနေတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အလောင်းအစားများ အလောင်းအစားအားရှင်းရန်အတွက် သက်ဆိုင်မည့်ရလဒ်များသည် အချိန်ပို၏အဆုံးတွင်ရှိသည့် ရလဒ်များဖြစ်ရမည်။

17.9 နောက်ဆုံးဂိမ်းရလဒ်၏အခြေအနေများတွင် (အချိန်ပိုကစားသမားတစ်ဦး သို့မဟုတ် အများအပြားရှိနေပါက၊ နောက်ဆုံးအချိန်ပိုရလဒ်ကို နောက်ဆုံးဂိမ်းရလဒ်အဖြစ် သတ်မှတ်မည်) "ဂိမ်းအနိုင်ရအမျိုးအစားစျေးကွက်" အတွက် သရေဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဤစျေးကွက်၏တရားဝင်ရလဒ်သည် ဂိမ်းကိုအနိုင်ရသည့်အသင်းတစ်သင်းသင်းဖြစ်နိုင်သည်) ထို့နောက် ဤစျေးကွက်ရှိလောင်းကြေးများကို ပယ်ဖျက်ပြီး ပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။

17.10 ဤစည်းမျဥ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်စုံတစ်ရာရှိသော်လည်း

(a) DOTA2 နှင့် League of Legends အတွက် 5 v 5 အသင်းပွဲစဉ်တွင် ကစားသမား 10 ဦးထက်နည်းပြီး ပွဲစဉ်စတင်ပါက လောင်းကြေးများအားလုံးကို ပျက်ပြယ်စေမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
(b) DOTA2 နှင့် League of Legends အတွက် 6 v 6 အသင်းပွဲစဉ်တွင် ကစားသမား 12 ဦးထက်နည်းပြီး ပွဲစဉ်စတင်ပါက လောင်းကြေးများအားလုံးကို ပျက်ပြယ်စေမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
(c) ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်းသည် မည်သည့်အချီ သို့မဟုတ် ပွဲစဉ်တွင်မဆို ချိတ်ဆက်မှုပြတ်သွားပါက သို့မဟုတ် ကျန်အချီ သို့မဟုတ် ပွဲစဉ်အတွက် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါက အဆိုပါပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မြေပုံနှင့် စီးရီးများအပေါ် အခြေခံထားသော လောင်းကြေးများအားလုံးအပါအဝင် DOTA2 နှင့် League of Legends ပွဲစဉ်များအတွက် လောင်းကြေးများအားလုံးသည် ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ။ နှင့်
(d) Counter Strike Global Offensive ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက် ကစားသမား 10 ယောက်ထက်နည်းပြီး အနည်းဆုံး 5 ကျော့ကစားပါက အဆိုပါပွဲစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် မြေပုံနှင့် စီးရီးများအပေါ် အခြေခံထားသော အလောင်းအစားအားလုံးတွင် လောင်းကြေးများအားလုံးကို ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။


17.11

(a) DOTA2 နှင့် League of Legends ပွဲစဉ်များအတွက် Kill props (အများစု ဖော်ပြသကဲ့သို့) မှန်သမျှကို မျက်နှာပြင်၏ထိပ်တွင်ပြသထားပြီး ဂိမ်းတွင်းရမှတ်ဘုတ်ကို အသုံးပြု၍ အဆင့်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
(b) ဤ အီးစပေါ့တ် စည်းမျဉ်းများတွင် အသုံးပြုသည့် "စီးရီး" ဟူသော ဝေါဟာရသည် အတွဲလိုက် ပွဲစဉ်များ သို့မဟုတ် အချီများကို ဆိုလိုသည်။


17.12 (1) သက်ဆိုင်ရာ အားကစားပွဲ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှု သို့မဟုတ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသော စတင်မည့်ရက်နှင့် အချိန်တွင် ပြိုင်ပွဲမစတင်နိုင်ပါ။သို့မဟုတ် (2) ပွဲစတင်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဖျက်သိမ်းခံရသည်။ သို့မဟုတ် (3) ပွဲစတင်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းခံရသည်။ (4) ပွဲငယ် သို့မဟုတ် မြေပုံအရေအတွက် မပြီးပြတ်ပါ။ စသည့် အခြေအနေတို့တွင် အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်း 17.1၊ စည်းမျဉ်း 17.2 နှင့် စည်းကမ်း 17.4 တို့ကို မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သက်ဆိုင်ရာ အားကစားပွဲ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စည်းရုံးခြင်း သို့မဟုတ် (အားကစားပွဲ၏နောက်ထပ်အဆင့်အထိ အားကစားပွဲများတွင် ပါဝင်သည့် ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်း၏တိုးတက်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှ အကန့်အသတ်မရှိ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် ပွဲမစမီ သို့မဟုတ် ပွဲစပြီးတွင် ကစားသမား သို့မဟုတ် အသင်း၏ အရည်အချင်းမပြည့်မီသော အခြေအနေများတွင် အဆိုပါပွဲ၏ အနိုင်ရသူ သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲ၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်းများအား အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် လက်ခံရမည်။


17.13 ကျေးဇူးပြု၍ နှိပ်ပါ here Streamer ဂိမ်းစည်းမျဥ်းများအားအတွက်။18. EQUESTRIAN  မြင်းစီးအားကစား  

18.1 အောက်ပါများက မြင်းစီးခြင်းအားကစားတွင် ကမ်းလှမ်းထားသည့် လောင်းနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) ဒဲ့လောင်းခြင်း
(က) အလောင်းအစားများသည် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် အကောင်းဆုံးအနေအထားနှင့် အဆုံးသတ်သည့် တွဲဖက်ယှဥ်ပြိုင်သူကို ရည်ညွန်းသည်။
(ခ) အကယ်၍ ယှဥ်ပြိုင်သူထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခြင်းမရှိလျှင်, ဒဲ့လောင်းသည့်အလောင်းအစားများက ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကိုပြန်အမ်းလိမ့်မည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း19. FENCING  သိုင်းအားကစား

19.1 အောက်ပါများက သိုင်းအားကစားတွင် ကမ်းလှမ်းထားသည့် လောင်းနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) ဒဲ့လောင်းခြင်း
(က) အလောင်းအစားများသည် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် အကောင်းဆုံးအနေအထားနှင့် အဆုံးသတ်သည့် တွဲဖက်ယှဥ်ပြိုင်သူကို ရည်ညွန်းသည်။
(ခ) အကယ်၍ ယှဥ်ပြိုင်သူထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခြင်းမရှိလျှင်, ဒဲ့လောင်းသည့်အလောင်းအစားများက ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကိုပြန်အမ်းလိမ့်မည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း20. FIELD HOCKEY  ကွင်းပြင်ဟော်ကီ 

20.1 အခြားသီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန် (ရပ်နားချိန်အပါအဝင်) သို့သော်လည်း အချိန်ပိုနှင့် ပင်နတီကန်သွင်းခြင်းများမပါဝင်ခြင်း အပေါ်အခြေခံပြီး အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
20.2 အောက်ပါများက ကွင်းပြင်‌‌‌ဟော်ကီတွင် ကမ်းလှမ်းထားသည့် လောင်းနည်းများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) မ/စုံ
(iii) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း
(iv) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

(ခ) ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") တွင်လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်

(ဂ) အမှတ်ပေးစနစ်
A အမှတ်ပေးစနစ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။21. FOOTBALL  ဘောလုံး

21.1 ဤဘောလုံးစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွင် အခြားနည်းဖြင့်သီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်, အလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်( ဒိုင်လူကြီးမှထပ်မံပေါင်းထည့်ပေးသည့် ရပ်နားချိန်အပါအဝင်) တွင် အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပြုလုပ်ပေးသည်။ အချိန်ပို နှင့် ပင်နတီကန်သွင်းမှုများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။
21.1 ပွဲများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်မှလွဲ၍ (ဥပမာ- မတူညီသည့်ပြိုင်ပွဲများမှ အထူးသီးသန့်ကစားချိန် သို့မဟုတ် ချစ်ကြည်ရေးပွဲများ) အားလုံးတို့သည် ထိုသတ်မှတ်ချိန်တွင် ပြီးဆုံးသွားသည့် နောက်ဆုံးရလဒ်ကို အခြေခံပြီး အလောင်းအစားများ အားလုံးအလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
21.3 ဘောလုံးပွဲများမစဆင်မီ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပွဲစဥ်အချိန်များကို အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်, ထိုကဲ့သို့သော ပွဲစဥ်များတွင် ယူထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
21.4 တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်တွင် တင်ထားသည့် ပွဲစဥ်တစ်ခု၏ ပွဲအခြေအနေ သို့မဟုတ် ရလဒ်က မှားယွင်းမှုရှိနေလျှင်, သို့မဟုတ် ပွဲသည်သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံမှန်ကစားချိန်တွင်ပြီးမြှောက်ခြင်းမရှိပါက,အော်ပရေတာအနေနှင့် ပွဲ၏အခြေနှင့် ရလဒ်အမှန်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ၎င်း၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုများကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ပွဲစဥ်တစ်ခုက သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံမှန်ကစားချိန်တွင် ပြီးမြှောက်အောင်ကစားခြင်းမရှိသည့် ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင် [ပုံမှန်ကစားချိန်ဆိုသည်မှာ တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်မှ ဖော်ပြထားသည့် ရပ်နားချိန်အပါအဝင် သတ်မှတ်ထားသော စုစုပေါင်းကစားလို့ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်] ကစားပွဲကို ပြီးမြှောက်ခြင်းမရှိအနေအထားဖြင့် အော်ပရေတာမှ ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောဖြစ်စဥ်မျိုးတွင် ချွင်းချက်မရှိဆုံးဖြတ်ပြီးသွားသည့် စျေးကွက်များသာ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားသော စျေးကွက်များအားလုံးအတွက်, အလောင်းအစားများပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများ အသုံးပြုသူကစားသမားထံပြန်အမ်းပေးလိမ့်မည်။ အော်ပရေတာက ထိုကဲ့သို့သောပွဲစဥ်များကို ဤလောင်းစားကစားစည်းမျဥ်းအတိုင်းလျော်ညီစွာဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
21.5 အောက်ပါများသည် ဘောလုံးလောင်းခြင်းတွင် ကမ်းလှမ်းထားသည့်အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။ ကစားနေစဥ်("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်းများကို "တိုက်ရိုက်" ပွဲများအပိုင်းတွင် သီးသန့်ကမ်းလှမ်းထားပါလိမ့်မည်။

(i) 1X2
(ii) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(iii) ပေးဂိုးမရှိ
(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲတွင် ပေးဂိုးမရှိပဲဆက်ထိန်းထားနိုင်မည်လား နှင့် ဂိုးလုံးဝအသွင်းမခံရနိုင်ခြင်းရှိမည်လားကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ( ဥပမာ- အသင်း A က အသင်း B ကို 3-0 နှင့်နိုင်သည်, အသင်း A ပေးဂိုးလုံးဝမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် "ပေးဂိုးမရှိထိန်းထားနိုင်" ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုမည်။
(ခ) ပွဲရပ်ဆိုင်းသွားလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပြန်လည်အမ်းလိမ့်မည်။
(iv) ရလဒ်အမှန်ခန့်မှန်းခြင်း - ပထပိုင်း/ပွဲချိန်ပြည့်
(က) ရလဒ်အမှန်ခန့်မှန်းခြင်း ကို နိုင်ရန်အတွက်, သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အသင်း (အိမ်ရှင်အသင်း သို့မဟုတ် အဝေးအသင်း)က ရလဒ်အမှန် သို့မဟုတ် ဂိုးအမှန်ဖြင့်နိုင်ရမည်။
(ခ) အများဆုံး 5 ဂိုးအထက် ရလဒ်အမှန်ခန့်မှန်းခြင်းကို နိုင်ရန်အတွက်, သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အသင်း (အိမ်ရှင်အသင်း သို့မဟုတ် အဝေးအသင်း)က 5 ဂိုးသို့မဟုတ် ထိုထက်များသည့် ဂိုးအရေအတွက်ဖြင့်နိုင်ရမည်။
(ဂ) AOS သို့မဟုတ် " အခြားမည်သည့်ရလဒ်" ကိုနိုင်ရန်အတွက်, သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အသင်း (အိမ်ရှင်အသင်း သို့မဟုတ် အဝေးအသင်း)က စျေးကွက်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့် ရလဒ်ဂိုးအရေအတွက်ဖြင့်နိုင်ရမည်။
(v) နှစ်ကွက်လောင်း
(က) နှစ်ကွက်လောင်းခြင်းသည် လောင်းမည့်ကစားသမားများအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ရလဒ် 3 မျိုးထဲမှ 2 မျိုးတွင်လောင်ခြင်းဖြစ်သည် (ဥပမာ- အိမ်ရှင်အသင်းနိုင်မည် သို့မဟုတ် သရေ (1X), အဝေးအသင်းနိုင်မည် သို့မဟုတ် သရေ ( X2), အိမ်ရှင်အသင်းနိုင်မည် သို့မဟုတ် အဝေးအသင်းနိုင်မည် (12)။
(ခ) ပွဲတစ်ပွဲက ကြားနေကွင်းတွင်ကစားလျှင်, အလောင်းအစားများက ဝဘ်ဆိုက်တွင်‌ဖော်ပြထားသည့် ကစားပွဲနေရာဖြစ်သည့် ( အိမ်ရှင်/အဝေးအသင်း) ပေါ်မူတည်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(vi) စိတ်ကူးယှဥ်ပြိုင်ပွဲ
(vii) ပထမဆုံးထောင့်ကန်ဘော
(က) သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲတစ်ပွဲ၏ သာမန်ကစားချိန်တွင် ပထမဆုံးထောင့်ကန်ဘောရရှိမည့် အသင်းကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ပထမထောင့်ကန်ဘောရရှိပြီးနောက် ပွဲရပ်ဆိုင်းသွားလျှင်, ပထမဆုံးထောင့်ကန်ဘောစျေးကွက် တွင်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး အတည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ပထမဆုံးထောင့်ကန်ဘောမရရှိမီ ပွဲရပ်ဆိုင်းသွားပါက, ပထမဆုံးထောင့်ကန်ဘော စျေးကွက်တွင်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများအားလုံး လောင်းကြေးပြန်အမ်းလိမ့်မည်။
(viii) ပထမဂိုး/နောက်ဆုံးဂိုး/ဂိုးမရှိ
(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ပွဲတစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက် ပုံမှန်ကစားချိန်အတွင်း ရရှိမည့် ပထမဆုံးဂိုး, နောက်ဆုံးဂိုး သို့မဟုတ် ဂိုးမရှိ စသည်တို့ကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမည်ဆိုလျှင် တစ်ဖက်က ဂိုးကိုထည့်တွက်ပေးသည်။ (ဥပမာ- အသင်း A နှင့် အသင်း B, အသင်း B က ၎င်း၏ဂိုးကိုပြန်သွင်းမိလျှင် ပထမဂိုးက အသင်း A ကိုထည့်တွက်ပေးမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ရလဒ်သည် 1-0 ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ပထမဂိုးရရှိပြီးနောက် ပွဲရပ်ဆိုင်းသွားလျှင်, ပထမဂိုး နှင့် ဂိုးမရှိ တွင်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဂိုးတွင် လောင်းသည့် အလောင်းအစားများပြန်အမ်းလိမ့်မည်။
(ဃ) အကယ်၍ ပွဲတစ်ပွဲသည် မည်သည့်ဂိုးမှရရှိခြင်းမရှိပဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရလျှင် ပထမ, နောက်ဆုံး နှင့် ဂိုးမရှိတွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပြန်လည်အမ်းလိမ့်မည်။
(ix) ပထမ/နောက်ဆုံး လူကျွံခြင်း
(က) သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲတစ်ပွဲ၏ သာမန်ကစားချိန်တွင် ပထမဆုံး/နောက်ဆုံး လူကျွံဘောရရှိမည့် အသင်းကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ပထမလူကျွံဘောရရှိပြီးနောက် ပွဲရပ်ဆိုင်းသွားလျှင်, ပထမဆုံးလူကျွံဘောစျေးကွက် တွင်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး လူကျွံဘောတွင်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများအားလုံး လောင်းကြေးပြန်အမ်းလိမ့်မည်။
(ဂ) အကယ်၍ ပွဲတစ်ပွဲသည် မည်သည့်လူကျွံဘောရရှိခြင်းမရှိပဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရလျှင် ပထမ/နောက်ဆုံး လူကျွံခြင်းစျေးကွက်တွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပြန်လည်အမ်းလိမ့်မည်။
(x) ပထမ/နောက်ဆုံး လူစားထိုးခြင်း
(က) အသင်းနှစ်သင်းမှ သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲတစ်ပွဲ၏ သာမန်ကစားချိန်တွင် ပထမဆုံး/နောက်ဆုံး လူအစားထိုးခြင်းပြုလုပ်မည့် အသင်းကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) တစ်ချိန်တည်းတွင် ကစားသမားနှစ်ဦးတစ်ပြိုင်တည်းအစားထိုးခြင်းရှိသည့် ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင်, စတုတ္တတရားဝင်အဖွဲ့မှ ပထမဆုံးပြသသည့် ကစားသမားနံပါတ်သည်သာ ရလဒ်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ပထမလူစားထိုးခြင်းပြီးနောက် ပွဲရပ်ဆိုင်းသွားလျှင်, ပထမဆုံးလူစားထိုးခြင်းစျေးကွက် တွင်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး လူစားထိုးခြင်းစျေးကွက် တွင်လောင်းသည့် အလောင်းအစားများအားလုံး လောင်းကြေးပြန်အမ်းလိမ့်မည်။
(ဃ) အကယ်၍ ပွဲတစ်ပွဲသည် မည်သည့်လူစားထိုးခြင်းမရှိပဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရလျှင် ပထမ/နောက်ဆုံး လူစားထိုးခြင်းစျေးကွက်တွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပြန်လည်အမ်းလိမ့်မည်။
(xi) ပထမဆုံးအဝါကဒ်
(A) သတ်မှတ်ပွဲစဥ်၏ ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်အတွင်း ပထမဆုံးအဝါကဒ်ရရှိမည့် ကစားသမား/အသင်းအား ခန့်မှန်းသည်။
(B) အကယ်၍ ကဒ်ပြားသည် တိုက်ရိုက်အနီကဒ် (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြစ်ဒဏ်) ဖြစ်ပါက ၎င်းကို အဝါကဒ်ဟု မယူဆပဲ အနီကဒ်ဟု သတ်မှတ်မည်။
(C )ဖြစ်စဥ်တစ်ခုတည်းတွင် ကစားသမားနှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပို၍ ကဒ်ပြားပြခံရပါက ဒိုင်လူကြီး၏ ဦးစွာအဝါကဒ်ပြသခံရသည့် ကစားသမားအား ရလဒ်အဖြစ် သတ်မှတ်မည်။
(D) ကစားသမားမဟုတ်သူများ (ဥပမာ- လူစား/အရန်၊ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် နည်းပြ)ကို အဝါကဒ်များ ပြသပါက ထည့်မရေတွက်ပါ။
(E) ပထမဆုံးအဝါကဒ်ပြသပြီးနောက် ပွဲစဥ်ရပ်နားခံရပါက ပထမဆုံးအဝါကဒ် အလောင်းအစားများကို လျော်/စားမည်။
(xii) ဂိုးသွင်းသူ
(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ပွဲစဥ်တွင် ဂိုးသွင်းမည့်သူများကိုခန့်မှန်းခြင်း
(ခ) အကယ်၍ ရွေးချယ်ထားသည့် ကစားသမားက ပွဲတွင်ပါဝင်ကစားခြင်းမရှိပါက အလောင်းအစားပြန်လည်အမ်းပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) အကယ်၍ ရွေးချယ်ထားသည့် ကစားသမားက ပွဲ၏သာမန်ကစားချိန်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကစားပါက အလောင်းအစား အတည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
(ဃ) ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းခြင်းနှင့် ပင်နတီသွင်းဂိုးများကို ထည့်မတွက်ပါ။
(xiii) နောက်ဆုံးထောင့်ကန်ဘော
(က) သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲတစ်ပွဲ၏ သာမန်ကစားချိန်တွင် နောက်ဆုံးထောင့်ကန်ဘောရရှိမည့် အသင်းကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) အကယ်၍ သာမန်ကစားချိန်အတွင်းပွဲ ရပ်ဆိုင်းသွားလျှင် နောက်ဆုံးထောင့်ကန်ဘောတွင်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပြန်လည် အမ်းလိမ့်မည်။
(xiv) မ/စုံ
(xv) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း
(က) ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းသူ
(1) သွင်းဂိုးများ၏ အရေအတွက်သည် တူညီသောလိဂ် သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲအတွင်း ဖြစ်ရမည်။
(2) ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမိခြင်းများကို ထည့်မတွက်ပါ။
(xvi) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်
(xvii) ပင်နတီကန်ခြင်း
(က) ဟန်းဒီးကပ်
(1) ပင်နတီကန်သွင်းခြင်းတွင် sudden death ပါဝင်သည်။
(ခ) ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်
(1) ပင်နတီ ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်တွင် sudden death မပါဝင်ပဲ တစ်သင်း ပင်နတီ 5 လုံးကန်ခြင်းပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။
(xviii) ပင်နယ်တီကန်သွင်းမှု
(က) သတ်မှတ်ပွဲစဉ်တွင် ပုံမှန်ကစားချိန်အတွင်း ပေးအပ်ခံရသည့် ပင်နယ်တီအပေါ် ခန့်မှန်းခြင်း
(ခ) ပင်နယ်တီပေး၍ ကန်ပြီးနောက် ပွဲစဥ်ကိုဖျက်သိမ်းပါက အလောင်းအစားအားလုံး အသက်ဝင်မည်။
(ဂ) ပင်နယ်တီမပေးအပ်မီ မကန်မီ ပွဲစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပါက အလောင်းအစားအားလုံးကို ပြန်အမ်းမည်။
(xix) ကာလပိုင်းခြားလောင်းခြင်း
10 နှင့် 15 မိနစ် ပွဲစဥ်များ
(က) ပွဲတစ်ခုအတွင်း 10 သိုမဟုတ် 15 မိနစ် အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း ပွဲတွင်းလုပ်ဆောင်မှုအရေအတွက် (ဥပမာ- ဂိုးများ၊ ထောင့်ကန်ဘောများ သို့မဟုတ် ဝါ/နီကဒ်ရရှိမှုများ) ဖြင့် 10 နှင့် 15 မိနစ်ပွဲစဥ်အား ဆုံးဖြတ်သည်။ (ဥပမာ- 00:00-15:00 ၊ 15:01-30:00)
(ခ) ပွဲစီစဥ်သူ၏ ပွဲချိန်ကိုလိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်မှုအချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။
(ဂ) သတ်မှတ်ကာလထက်ကျော်သွားသည့် ဆိုင်ငံ့အလောင်းအစားများကို ပယ်ချပြီး ငွေပြန်အမ်းမည်။
(ဃ) ပြန်လည်ပြုလုပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထည့်မတွက်ပါ။
(င) စုစုပေါင်း ဝါ/နီကဒ်အရေအတွက် (သတ်မှတ် အားကစားအလောင်းအစားစည်းမျဥ်း xxi) သက်ရောက်မည်။
(xx) ဂိုးစုစုပေါင်း
(က) ဂိုးစုစုပေါင်းအလောင်းအစားများတွင် အလောင်းအစားတင်ထားသည့် ပွဲအတွင်း သွင်းယူသည့် ဂိုးစုစုပေါင်း သို့မဟုတ် အမှတ်စုစုပေါင်းအား ခန့်မှန်းခြင်းပါဝင်သည်။
(xxi) စုစုပေါင်း ဝါ/နီကဒ်ပြသမှုအရေအတွက်
(က) စုစုပေါင်း ဝါ/နီကဒ်ပြသမှုရလဒ်အား အိမ်ကွင်းအသင်း သို့မဟုတ် အဝေးကွင်းအသင်း သို့မဟုတ် အိမ်ကွင်းအသင်းနှင့် အဝေးကွင်းအသင်းများ (ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင်၊ ရှိခဲ့ပါက) ၏ ဝါ/နီကဒ်ပြသမှုအရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
(ခ) ကစားသမားမဟုတ်သူများ (ဥပမာ- လူစား/အရန်၊ ပွဲစဥ်တွင် ကစားခွင့်မရသည့် လူစားကစားသမားများ၊ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် နည်းပြ) ကို ပြသသည့် ကဒ်ပြားများအား စုစုပေါင်းတွင် ထည့်မရေတွက်ပါ။ သို့သော်လည်း ကစားသမားမဟုတ်သူဖြစ်နေစဥ်အတွင်း လူစား/အရန်ရရှိသည့် ကဒ်ပြားများကို ထိုလူစား/အရန်က ပွဲစဥ်တွင် ပါဝင်ကစားသည့်နှင့် ထည့်ရေတွက်သွားမည်။
(ဂ) ဝါ/နီကဒ်အမှတ်များအား ဤသို့ ရေတွက်သည် -
(i) အဝါ 1 ကဒ် = 1 မှတ်
(ii) အနီ 1 ကဒ် = 2 မှတ်
(ဃ) ကစားသမားတစ်ဦးအတွက် အများဆုံးအမှတ်အရေအတွက်သည် 3 မှတ်ဖြစ်သည်။ ပထမအဝါကတ်အတွက် 1 မှတ် နှင့် အနီကတ်အတွက် 2 မှတ်၊ ဒုတိယ အဝါကတ်အတွက် မရေတွက်ပါ။
(င) ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်အတွင်း ပွဲစဥ်ရပ်နားခံရပါက အလောင်းအစားရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်များမှလွဲ၍ စုစုပေါင်း ကဒ်ပြားအရေအတွက် အလောင်းအစားများအားလုံးကို ပြန်အမ်းသွားမည်။
(စ) ပထမပိုင်းအတွက် ဝါ/နီကဒ် စုစုပေါင်းရလဒ်ကို ပထမပိုင်းအပြီးသတ်ရန် ဒိုင်လူကြီး ဝီစီမှုတ်ချိန် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒိုင်လူကြီးက ပထမပိုင်းပြီးဆုံးရန် ဝီစီမှုတ်ပြီးချိန်နှင့် ဒုတိယပိုင်းစတင်သည့်အချိန်အကြား ဝါ/နီကဒ်ပြသခံရမှုကို ပွဲချိန်ပြည့်ရလဒ်အတွက် စုစုပေါင်းဝါ/နီကဒ်ပြသခံရမှုအတွက်သာ ရေတွက်မည်။
(ဆ) ပွဲချိန်ပြည့်အတွက် စုစုပေါင်းဝါ/နီကဒ်ကို ပွဲပြီးဝီစီမှုတ်ချိန်အထိ ရရှိထားသည့် ဝါ/နီကဒ်အရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်။ ပွဲပြီးဝီစီမှုတ်ချိန်ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဝါ/နီကဒ်များကို မရေတွက်ပါ။
(xxii) စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောအရေအတွက်
(A) စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောအရေအတွက် ရလဒ်သည် ပွဲစဥ်တစ်ပွဲတွင် အိမ်ရှင်အသင်းကိုဖြစ်စေ၊ အဝေးအသင်းကိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အိမ်ရှင်အသင်းနှင့်အဝေးအသင်းနှစ်သင်းစလုံးကိုဖြစ်စေ ပေးအပ်သည့် စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောအရေအတွက်ကိုဆိုလိုသည်။ (အကယ်၍ ဟန်းဒီးကပ်(အကျောပေး)စျေးကွက်ရှိခဲ့လျင် ၎င်းစျေးကွက်လည်းပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ )
(B) ပြန်လည်ကန်သည့်ထောင့်ကန်ဘောကို ထောင့်ကန်ဘောတစ်လုံးအဖြင့်ရေတွက်မည်ဖြစ်သည်။
(C) ထောင့်ကန်ဘောရရှိပြီး မကန်ဖြစ်လိုက်ရလျှင် ထည့်သွင်းရေတွက်မည်မဟုတ်ပါ။
(D) စောင့်ဆိုင်းအခြေအနေတွင်ရှိနေသည့် အာရှဟန်းဒီးကပ် (အကျောပေး) နှင့် ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက် စျေးကွက်တွင်လောင်းထားသည့် စုစုပေါင်းထောင့်ကန်ဘောအလောင်းအစားများအားလုံးသည် အောက်ပါအခြအနေတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်ပြန်လည်ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။
(i) ဂိုးရရှိသွားလျှင် သို့မဟုတ်
(ii) ကစားသမားတစ်ယောက်ယောက်ထုတ်ခံရလျှင်။
(xxiii) စုစုပေါင်းလူစားလဲမှု အရေအတွက်
(A) စုစုပေါင်းလူစားလဲမှု အရေအတွက်ရလဒ်ကို သတ်မှတ်ထားသောပွဲစဉ်အတွင်း ပြုလုပ်သည့် အိမ်ကွင်း/အဝေးကွင်းအသင်းများ၏ စုစုပေါင်းလူစားလဲလှယ်မှုအရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
(B) ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်အတွင်း ပွဲစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပါက စုစုပေါင်းလူစားလဲမှု အရေအတွက်ရလဒ် အလောင်းအစားအားလုံးကို ပြန်အမ်းပါမည်။.
(xxiv) စုစုပေါင်းလူကျွံဘော အရေအတွက်
(A) စုစုပေါင်းလူကျွံဘော အလောင်းအစားများကို သတ်မှတ်ထားသောပွဲစဉ်၌ ပုံမှန်ကစားချိန်အတွင်းပြုလုပ်မှုဖြင့် နိုင်/ရှံးဆုံးဖြတ်သည်။
(B) ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်အတွင်း ပွဲစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပါက စုစုပေါင်းလူကျွံဘော အလောင်းအစားအားလုံးကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(xxv) အိမ်ကွင်းအသင်း စုစုပေါင်း vs. အဝေးအသင်းစုစုပေါင်း
(A) အိမ်ကွင်းအသင်း စုစုပေါင်း vs. အဝေးအသင်းစုစုပေါင်းအား လောင်းကစားအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်လိဂ်ရှိ အဝေးကွင်းအသင်းမှ သွင်းယူသော စုစုပေါင်းဂိုးအရေအတွက်နှင့် အိမ်ကွင်းအသင်းမှ သွင်းယူသော စုစုပေါင်းဂိုးအရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
(B) အိမ်ကွင်းအသင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော ပထမအသင်းအား ရည်ညွှန်းသည်။ အဝေးကွင်းအသင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော ဒုတိယအသင်းအား ရည်ညွှန်းသည်။
(xxvi) စုစုပေါင်းအသင်းသွင်းဂိုးများ
(A) စုစုပေါင်းအသင်းသွင်းဂိုးများအား ပွဲစဥ်တစ်ခုတွင် အသင်းတစ်သင်းက သွင်းယူသည့်စုစုပေါင်းဂိုးဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ဥပမာ - ဝက်စ်ဟမ်း စုစုပေါင်းဂိုး - (အပေါ်)၊ သို့မဟုတ် ဝက်စ်ဟမ်း စုစုပေါင်းဂိုး (အောက်)
(xxvii) နောက်လာမည့်အဖြစ်အပျက် (ဂိုး၊ ထောင့်ကန်ဘော သို့မဟုတ် ဝါ/နီကဒ်)
ဤအလောင်းအစားသည် ပွဲစဥ်တွင် မည်သည့်အသင်းက နောက်လာမည့်အဖြစ်အပျက် (ဂိုး၊ ထောင့်ကန်ဘော သို့မဟုတ် ဝါ/နီကဒ်)အား ရရှိမည်ကို ခန့်မှန်းခြင်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အဖြစ်အပျက်မှ မရရှိပါက အလောင်းအစားအားလုံးကို ပြန်အမ်းသွားမည်။
 
(xxviii) အဝါကဒ်များ
(A) အဝါကဒ်များကိုသာ ရေတွက်သည်။ ကစားသမားတစ်ဦးက အဝါကဒ်နှစ်ခုပြစ်ဒဏ်အတွက် အနီကဒ်တစ်ခုရရှိပါက ၎င်းအား အဝါကဒ်တစ်ခုနှင့် အနီကဒ်တစ်ခုဟုသာ ရေတွက်သည်။ ဒုတိယအဝါကဒ်အား နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ရာတွင် လျစ်လျူရှုသွားမည်။
(B) အဝါကဒ်များရလဒ်ကို အိမ်ရှင်အသင်း သို့မဟုတ် ဧည့်သည်အသင်း သို့မဟုတ် အိမ်ရှင်နှင့် ဧည့်သည်နှစ်သင်းပေါင်း (ရှိခဲ့ပါက အကျောပေးများအပါ) ရရှိသည့် အဝါကဒ်များအရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
(C) ကစားသမားမဟုတ်သူများ (ဥပမာ- လူစား/အရန်၊ ပွဲစဥ်တွင် ကစားခွင့်မရသည့် လူစားကစားသမားများ၊ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် နည်းပြ) ကို ပြသသည့် အဝါကဒ်များအား စုစုပေါင်းတွင် ထည့်မရေတွက်ပါ။ သို့သော်လည်း ကစားသမားမဟုတ်သူဖြစ်နေစဥ်အတွင်း လူစား/အရန်ရရှိသည့် အဝါကဒ်များကို ထိုလူစား/အရန်က ပွဲစဥ်တွင် ပါဝင်ကစားသည့်နှင့် ထည့်ရေတွက်သွားမည်။
(D ) ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်အတွင်း ပွဲစဥ်ရပ်နားခံရပါက အလောင်းအစားရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်များမှလွဲ၍ အဝါကဒ် အလောင်းအစားများအားလုံးကို ပြန်အမ်းသွားမည်။
(E) ဒိုင်လူကြီးက ပထမပိုင်းပြီးဆုံးကြောင်း ခရာမှုတ်သည်နှင့် ပထမပိုင်း အဝါကဒ်များရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်မည်။ ဒိုင်လူကြီး ပထမပိုင်းပြီးစီးကြောင်း ခရာမှုတ်ချိန်မှ ဒုတိယပိုင်းစချိန်ကြား ပြသခံရသည့် အဝါကဒ်များကို ပွဲချိန်ပြည့် စုစုပေါင်း အဝါကဒ်များရလဒ်အတွက် ထည့်သွင်းရေတွက်သွားမည်။
(F) ပွဲချိန်ပြည့်အတွက် အဝါကဒ်များရလဒ်ကို ပွဲစဥ်ပြီးဆုံးကြောင်း ခရာမှုတ်သည့်အချိန်ထိ အဝါကဒ်အရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်။ ပွဲပြီးခရာမှုတ်ပြီးနောက် ပြသသည့်အဝါကဒ်များကို လျစ်လျူရှုသွားမည်။
(xxix) ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု (ပွဲစဥ်/ အသင်း/ သတ်မှတ်ကစားသမား)
(A) ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု
(1) ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုရလဒ်အား အိမ်ရှင်အသင်း သို့မဟုတ် ဧည့်သည်အသင်း သို့မဟုတ် အိမ်ရှင်နှင့် ဧည့်သည်နှစ်သင်းပေါင်း ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုအရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
(2) ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုဆိုသည်မှာ ဂိုးပေါက်သို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကန်သွင်းကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။
(a) ရလဒ်မှာ ဂိုးရရှိသွားသည်။ သို့မဟုတ်
(b) ဂိုးရရှိရန် ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဂိုးသမားကာကွယ်မှု သို့မဟုတ် တစ်ဖက်အသင်းကစားသမား ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ဂိုးမရခဲ့ပါ။ သို့မဟုတ်
(c) ဂိုးပေါက်သို့ ဘောလုံးဦးတည်ခဲ့သော်လည်း အခြားတစ်ဖက်ကစားသမားများ သို့ဟုတ် ဂိုးသမားက ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့သူ၏နောက်တွင်ရှိနေခဲ့ပြီး တစ်ဖက်အသင်းကစားသမား၏ ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရသည့် ကြိုးပမ်းမှု။ သို့မဟုတ်
(d) မည်သည့်ကစားသမားနှင့်မျှမထိပဲ ဂိုးဘေးသို့ သို့မဟုတ် အပေါ်သို့ရောက်သွားသည့် ကန်သွင်းမှုများ။ သို့မဟုတ်
(e) ဂိုးဘေးသို့ သို့မဟုတ် အပေါ်သို့ ရောက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဂိုးသမား၏ ကာကွယ်မှု သို့မဟုတ် တစ်ဖက်ကစားသမား၏ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ရပ်တန့်သွားမှု။
(3) ဂိုးတိုင်မှန်သွားသည့် ကန်သွင်းမှုအား ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုဟု သတ်မှတ်သည်။
(4) ပွဲသိမ်းခရာမမှုတ်ခင် ပွဲစဥ်ရပ်နားခံရပါက အလောင်းအစားရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်များမှလွဲ၍ အလောင်းအစားများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။
(B) ဂိုးပေါက်တည့်မှု
(1) ဂိုးပေါက်တည့်မှုရလဒ်အား အိမ်ရှင်အသင်း သို့မဟုတ် ဧည့်သည်အသင်း သို့မဟုတ် အိမ်ရှင်နှင့် ဧည့်သည်နှစ်သင်းပေါင်း ဂိုးပေါက်တည့်မှုအရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
(2) ဂိုးပေါက်တည့်မှုဆိုသည်မှာ ဂိုးပေါက်သို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကန်သွင်းကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပြီး ဂိုးဝင်သွားသည်၊ သို့မဟုတ် ဂိုးရရှိရန် ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဂိုးသမားကာကွယ်မှု သို့မဟုတ် တစ်ဖက်အသင်းကစားသမား ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ဂိုးမရခဲ့ပါ။
(3) အထက်ပါလိုအပ်ချက် မပြည့်မီပါက ဂိုးတိုင်မှန်သွားသည့် ကန်သွင်းမှုများအား ဂိုးပေါက်တည့်မှုဟု မသတ်မှတ်ပါ။
(4) ပွဲသိမ်းခရာမမှုတ်ခင် ပွဲစဥ်ရပ်နားခံရပါက အလောင်းအစားရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်များမှလွဲ၍ အလောင်းအစားများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။
(xxx) အခြားကိန်းဂဏန်းများ (ပွဲစဥ်/ အသင်း/ ကစားသမား)
တရားဝင်ဂိုးရလဒ်(များ) ပံ့ပိုးသူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဉ်၏ တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်၌ ဖော်ပြထားသော ကိန်းဂဏန်းများကို အလောင်းအစားအားဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုမည်။ တရားဝင်ဂိုးရလဒ်(များ) ပံ့ပိုးသူ သို့မဟုတ် တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ကိန်းဂဏန်းများ မရရှိနိုင်ပါက သို့မဟုတ် တရားဝင်ဂိုးရလဒ်(များ) ပံ့ပိုးပေးသူ သို့မဟုတ် တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်က မှားယွင်းနေကြောင်း သိသာထင်ရှားသော အထောက်အထားများ ရှိပါက အလောင်းအစားအားဆုံးဖြတ်မှုအား အထောက်အကူပြုရန် အခြားလွတ်လပ်သောစုံစမ်းသက်သေများကို အသုံးပြုမည်။ တူညီမှုမရှိခြင်း၊ လွတ်လပ်သောစုံစမ်းသက်သေများမရှိခြင်း သို့မဟုတ် သိသာထင်ရှားသော ကွဲလွဲနေသည့်အထောက်အထားများရှိနေပါက အော်ပရေတာ၏ကိုယ်ပိုင် ကိန်းဂဏန်းများကို အခြေခံ၍ အလောင်းအစားများကို ဆုံးဖြတ်သွားမည်။
(A) ပြစ်ဒဏ်ဘော
(1) ပြစ်ဒဏ်ဘောဆိုသည်မှာ ဂိမ်း၏ဥပဒေများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားကစားသမားများ၏ လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ဟု ဒိုင်လူကြီးကမှတ်ယူပြီး ပွဲကစားနေခြင်းကိုရပ်တန့်ကာ တစ်ဖက်အသင်းထံ အလွတ်တည်ကန်ဘော သို့မဟုတ် ပင်နယ်တီပေးခြင်းဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရသည့် စည်းမျဥ်းချိုးဖောက်သည့် လုပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။
(B) လက်ပစ်ဘော
(1) လက်ပစ်ဘော ရရှိသော်လည်း မပစ်သွင်းခဲ့ပါက ထည့်မရေတွက်ပါ။
(2) ဒိုင်လူကြီး၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ပြန်ပစ်ရသည့် လက်ပစ်ဘောအား တစ်ကြမ်တည်းအဖြစ်သာ ရေတွက်မည်။
(C) လူကျွံဘော
(1) ကစားသမားတစ်ဦးက လူကျွံသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရပြီး အလွတ်တည်ကန်ဘော ပေးသည့်အချိန်တွင် ပေးအပ်သည်။
(D) ဖျက်ထုတ်မှု
(1) ဖျက်ထုတ်မှုအား ဘောလုံးရရှိထားသည့် ကစားသမားတစ်ဦးနှင့် မြေပြင်တွေ့ဆုံမှုတွင် ထိုဘောလုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူထံမှာ ဘောလုံးကိုအောင်မြင်စွာဖျက်ထုတ်ခြင်းဟု ဖွင့်ဆိုသည်။
(2) ဖျက်ထုတ်ခံရသူသည် ဖျက်ထုတ်မှုမခံရမီ ဘောလုံးကို ရှင်းလင်းစွာပိုင်ဆိုင်နေရမည်။

 

21.6 တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားတွင် ရရှိနိုင်သော အောက်ပါတို့အတွက် ပုံစံ A အမှတ်တွက်စနစ်ကို သုံးသည်။

(a) 1X2
(b) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(c) မ/စုံ
(d) ပေါ်/အောက်
(e) စုစုပေါင်း ထောင့်ကန်ဘောအရေအတွက်
(f) စုစုပေါင်း ဝါ/နီကဒ်အရေအတွက်
(g) အဝါကဒ်များ
(h) ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု
(i) အခြားကိန်းဂဏန်များ
 
 

21.7 တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားတွင် ရရှိနိုင်သော အောက်ပါတို့အတွက် ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ်ကို သုံးသည်။

(a) ပွဲစဥ်အနိုင်ရမည့်အသင်း
(b) နောက်တစ်ဆင့်တက်မည့်အသင်း

 

21.8 e-Football လောင်းကစားခြင်း

(a) ဤစည်းမျည်းအမှတ် 21.8 တွင် မဖော်ပြထားပါက စည်းမျည်းအမှတ် 21 သည် e-Football လောင်းကစားခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
(b) e-Football ပွဲများသည် အသင်းပုံစံနှင့် ပွဲကစားခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန် ဉာဏ်ရည်တု၊ စက်ဖြင့်သင်ယူခြင်း၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဘောလုံးပွဲအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားသော simulation များဖြစ်သည်။
(c) ပွဲတစ်ပွဲချင်းကို တစ်ပိုင်းလျှင် ၈ မိနစ် ဖြင့် ၂ ပိုင်းခွဲကာ ၁၆ မိနစ် ကစားသည်။
(d) e-Football ပွဲစဉ်ရလဒ်များ၊ ရဂိုးများနှင့် အခြားအလောင်းအစားဆုံးဖြတ်သည့်အချက်အလက်များသည် ဆော့ဝဲမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်အသင်း သို့မဟုတ် လိဂ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင် အခြားမည်သည့်အရင်းအမြစ်များမှ မရနိုင်ပါ။
(e) e-Football ပွဲများသည် ထုတ်လွှင့်သည့်ပွဲများဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို အလောင်းများသည့်လောင်းကစားပွဲများဟု သတ်မှတ်သည်။ ထိုပွဲများတွင် လောင်းကစားသမားတစ်ဦးထက်ပို လောင်းကစားနိုင်ပြီး ထိုပွဲ၏ရလဒ်သည် လောင်းကစားသူအားလုံး၏ အလောင်းအစားရလဒ်ပင် ဖြစ်သည်။
(f) ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရောနစ်၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ (သို့) ဆက်သွယ်ရေးချွတ်ယွင်းမှုများ အပါအဝင် မည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်မဆို သတ်မှတ်ပွဲကစားအချိန်အတွင်း ပွဲမပြီးဆုံးပါက အော်ပရေတာမှ ထိုပွဲကို ပွဲမပြီးဆုံးဟု ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင် ခြွင်းချက်မရှိဆုံးဖြတ်ထားသည့် အလောင်းအစားများကိုသာ အလျော်အစားလုပ်မည်။ ထွက်ပေါ်လာသောရလဒ်များနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အခြားစျေးကွက်များအားလုံးမှ အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်ပြီး လောင်းကြေးကို ကစားသူထံသို့ ပြန်ပေးအပ်မည်။ အော်ပရေတာသည် ထိုကဲ့သို့ပွဲစဉ်များကို ဤစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အလျော်အစားလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
(g) အော်ပရေတာသည် e-Football အလောင်းအစားကို ပျက်ပြယ်အဖြစ်ကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍
(i) အလောင်းအစား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကိုသာရရှိလျှင်၊
(ii) အော်ပရေတာသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦး (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသူများသည် လိမ်လည်မှု၊ ပူးပေါင်းမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အခြားတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါ၀င်နေသည်ဟု သံသယရှိလျှင်၊
(iii) ပွဲမစတင်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြီးဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ရလဒ်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ ပေါ်ပေါက်လျှင်၊
(iv) အလောင်းအစားကို လက်ခံရာတွင် မည်သည့်အလောင်းအစား ကန့်သတ်ချက်ထက်မဆို ကျော်လွန်သွားလျှင်၊
(v) လောင်းကြေးပမာဏသည် အသုံးပြုသူ၏အကောင့်တွင် မရှိလျှင်၊
(vi) အမှားတစ်ခု (လူ သို့မဟုတ် အခြား) သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် မှားယွင်းသော odds များကို အသုံးပြုခဲ့လျှင်၊
(vii) ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းမှုများ၊ ကြားဖြတ်နှောင့်နှေးခြင်းများ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်း (သို့) အချက်အလက်လိမ်လည်မှု စသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားများ ဖြစ်ပေါ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်
(viii) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်မှ အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် မမှန်မကန် အနိုင်ပေးလျှင်။
(h) အမှား (လူ သို့မဟုတ် အခြား) ကြောင့် သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းခြင်းကြောင့် အလောင်းအစားအား မမှန်မကန်ပေးလျော်ပြီးပါက ပေးလျော်မှုကို တရားမဝင်ဟု သတ်မှတ်ကာ ရလဒ်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြုရန်ရာတွင် လောင်းကစားသူ၏အကောင့်တွင် ငွေမလုံလောက်ပါက လောင်းကစားသူသည် လိုအပ်သောပမာဏကို အော်ပရေတာသို့ ပြန်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။


22. FUTSAL  ဖူဆယ်

22.1 ဖူဆယ်လောင်းကစားခြင်းတွင် 12 နာရီ စည်းမျဥ်း မသက်ရောက်ပါ။

22.2 ပြိုင်ပွဲစျေးကွက်များအားလုံးကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း (သတ်မှတ်ထားသည့် ပြိုင်ပွဲဦးစီးအဖွဲ့) နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်မည်။ အကယ်၍ အခြားဖော်ပြထားသည်များမရှိပါက၊ စုံ/မ အပါအဝင် ၊ ဂိုးမရှိသည့် ပွဲစဥ်ကို စုံ အဖြစ် ဆုံးဖြတ်မည်။ သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် ထွက်ပေါ် ပြီးသည်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကို ပြီးမြောက်အောင် ကစားရမည်။

22.3 အောက်ပါ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်များကို အချိန်ပို / ပင်နယ်တီ ပြီးမြောက်သည့်အချိန်တွင် နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်မည်။ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရန်/ ဆုဖလားမြှောက်/ အနိုင်ကန်သွင်းချက်

22.4 ပထမပိုင်းစျေးကွက်များကို သတ်မှတ်ထားသည် ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန် (မည်သည့် အချိန်ပိုကစားခြင်းမှမပါ) တွင် နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်မည်။ သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် ထွက်ပေါ် ပြီးသည်မှလွဲ၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ပထမပိုင်း ပွဲစဥ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် မပြီးမြောက်ပါက အလောင်းစားများ ပျက်ပျယ်မည်။

22.5 အောက်ပါတို့သည် ဖူဆယ်ပွဲအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) 1x2
(ii) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(iii) နှစ်ကွက်လောင်းခြင်း
(iv) စုံ/မ
(v) အတိအကျခန့်မှန်း
(vi) ပေါ်/အောက်
(vii) ကာလ / ပထမပိုင်း အလောင်းအစား

(b)တိုက်ရိုက်ကစားစဥ်(တိုက်ရိုက်) လောင်းခြင်း

22.6 အမှတ်ပေးစနစ်: B အမှတ်ပေးစနစ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။23. GAELIC FOOTBALL   ဂါးလစ်ဘောလုံး

23.1 သီးခြားစျေးကွက်တွင် အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ပုံမှန်ကစားချိန် မိနစ် 60 သို့မဟုတ် 70 (ဒိုင်မှထည့်ထားသည့် ရပ်နားချိန်အပါအဝင်) ကစားခြင်းကို အခြေခံ၍ အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်များမပါဝင်ဘဲ အလောင်းအစားအားလုံးကို ဆုံးဖြတ်မည်။
23.2 ဂိမ်းတစ်ခု၏အဆုံးတွင် အသင်းတစ်ခုစီမှ စုစုပေါင်းရမှတ်များကို အလောင်းအစား အနိုင်ရရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အသင်းတစ်သင်းရရှိမည့် စုစုပေါင်းရမှတ်သည် သွင်းဂိုးများနှင့် ရမှတ်များ၏ စုစုပေါင်းရမှတ်ဖြစ်သည်။ 1 ဂိုးသည် 3 မှတ်နဲ့ ညီတယ်။
23.3 အောက်ပါတို့မှာ ဂါးလစ်ဘောလုံးတွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) 1X2
(ii) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(iii) ပွဲဝက်/ပွဲချိန်ပြည့်
(iv) ဂိုးအမြင့်ဆုံးသွင်းမည့် ပွဲဝက်
(A) ဂိုးသွင်းအမြင့်ဆုံးပွဲဝက်တွင် အလောင်းအစားကို ပထမပိုင်းအတွင်း စုဆောင်းထားသော စုစုပေါင်းရမှတ်ဖြင့် အလောင်းအစားအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသော ဒုတိယပွဲဝက်အတွင်း စုစုပေါင်းရမှတ်များနှင့် ယှဉ်ပြီး ဆုံးဖြတ်သည်။ အချိန်ပိုကစားရာမှ ဂိုးများ သို့မဟုတ် ရမှတ်များအား အနိုင်ရသူကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းတွင် ထည့်မတွက်ပါ။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(v) မ/စုံ
(vi) အတိအကျခန့်မှန်း
(vii) ပေါ်/အောက်
(viii) အချိန်ပိုင်းခြား အလောင်းအစားများ
(ix) စုစုပေါင်းဂိုး
(A) စုစုပေါင်းဂိုး လောင်းကစားတွင် အလောင်းအစားများထည့်ထားသည့် ပွဲစဉ်တွင် ရရှိသည့် စုစုပေါင်းသွင်းဂိုးများ ခန့်မှန်းချက် ပါဝင်ပါသည်။ အချိန်ပိုကစားရာတွင် သွင်းယူသောဂိုးများကို ထည့်မတွက်ပါ။24. GOLF  ဂေါက်သီးရိုက်

24.1 ရက်စွဲ/ဆိုက် အပြောင်းအလဲများ

12 နာရီစည်းမျဥ်းသည် ဂေါက်သီးလောင်းခြင်းတွက် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။

 • ပြိုင်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းခြင်း၊ ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားကွင်းတစ်ခုသို့ ရွှေ့ခြင်းပွဲစဥ်တွင် လောင်းကစားအားလုံးသည် တရားဝင်ဖြစ်သည်။
 • ပြိုင်ပွဲ အပြည့်အစုံ မပြီးမြောက်ခြင်း မဟုတ်ခဲ့လျှင် မည်သည့်ရာသီဥတုဆိုင်ရာ နှောင့်နှေးမှု မှန်သမျှကိုမဆို ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
 • နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ခြင်းပွဲစဥ်မျိုးတွင် ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းများသည် နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။SBOTOP သည် တရားဝင်ပြိုင်ပွဲ၏ ရလဒ်အားလုံးကို လိုက်နာပါမည်။

24.2 ရမှတ်ဖြင့်အမှတ်ပေးနည်းလမ်း / ပွဲကစားခြင်းပုံစံ

 • ရိုက်ချက်ကစားပုံ ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပဲ မှားယွင်းစွာစျေးကွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် ပွဲစဥ်များတွင် SBOTOP သည် မည်သည့်လောင်းကစားကိုမဆို ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

24.3 အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ခြင်း

 • သီးခြားဖော်ပြထားသောကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ အလောင်းအစားများကို ပွဲစဥ်အုပ်ချုပ်‌ရေးအဖွဲ့၏ တရားဝင်ရလဒ်များနှင့်အညီ အလျော်အစား ပြုလုပ်ပေးသွားမည်။ စင်မြင့် မိတ်ဆက်ပွဲများ၊ ဆုတံဆိပ် အခမ်းအနားများ စသည်တို့ကို တရားဝင် ရလဒ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
 • ရလဒ်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ သံသယရှိလျှင် တရားဝင်ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ထင်မြင်ယူဆချက်အားလုံးနှင့် အများသူငှာရရှိနိုင်သော အထောက်အထားများကို အသုံးပြုပါမည်။
 • မှားယွင်းသော အလျော်အစား ဖြေရှင်းမှုကိစ္စများတွင် အလျော်အစားပြင်ဆင်ခြင်းအား ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်ရှိသည်။
 • သရေစျေးကွက်တွင် သီးခြားစျေးနှုန်းကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိလျှင် dead heat rules သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
 • မည့်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆို ပွဲစဥ်မပြီးမြောက်ပါက အခြားသီးခြားဖော်ပြထားခြင်း မရှိလျှင် ချွင်းချက်မရှိဆုံးဖြတ်ထားသည့် ရလဒ်များမှလွဲ၍ အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်။

24.4 DEAD HEAT စည်းမျဥ်းများ

 • နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုသော ကစားသမားများသည် သရေအနေအထားဖြင့် ပြီးဆုံးသောအခါ လောင်းကြေးများကို ပါဝင်သူများအရေအတွက်ဖြင့် စားရမည်။ 

24.5 မှားယွင်းခြင်း

 • အလောင်းအစားကို ပွဲစဥ်စပြီးသည့်နောက်မှ သို့မဟုတ် ရလဒ်သိပြီးသည့်နောက်မှ မှားယွင်းစွာ လက်ခံခဲ့လျှင် ၎င်းအား ပယ်ဖျက်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • ပါဝင်သူများ နှင့်/သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်အချက်အလက်များကို မှားယွင်းစွာ ပြသခဲ့လျှင် ၎င်းကို အမှန်ပြင်ခွင့် သို့မဟုတ် အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

24.6 Ante Post

 •   "ပွဲချိန်တွင်း၊ ပေးပို့မှုများ သို့မဟုတ် ပေးပို့ခြင်းမရှိ" အဖြစ်လက်ခံထားသော Ante-Post အလောင်းအစားရွေးချယ်မှုများသည် မည်သည့် အပိုင်းတွင်မှ ပါဝင်ခြင်းမရှိသောအခါ အရှုံးအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
 • အခါအားလျော်စွာ စျေးကွက်အား  “စတင်သူမရှိ၊ အလောင်းအစားမရှိ" ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မည်သည့်အပိုင်းမှ မပါဝင်သည့် ရွေးချယ်မှုများအတွက်  လောင်းကြေးများကို ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

24.7 ဂေါက်သီးရိုက်တွင် ကမ်းလှမ်းထားသော အလောင်းအစားများ:

24.7(a.1) ပတ်လည်ရိုက်ချက်ဟန်းဒီးကပ် အလောင်းအစား

 • ဟန်းဒီးကပ်သည် အနိမ့်ဆုံးအမှတ်ရရှိသူအား အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကစားသမား၏ ပတ်လည်ရမှတ်တွင် သက်ရောက်သည်။ 

ဥပမာ - ကစားသမား A -1.5 ရမှတ် 70၊ ကစားသမား B +1.5 ရမှတ် 71တွင် ဟန်းဒီးကပ် သက်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ကစားသမား B ကို အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

 • 18ကျွင်းမပြည့်မီ အမည်စာရင်းပေးထားသော ကစားသမားနှုတ်ထွက်သွားသည့် 18 ကျွင်း ဟန်းဒီးကပ်အလောင်းအစားပွဲစဥ် တွင် အလောင်းအစားအားလုံး ပျက်ပြယ်သည်။
 • မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ကစားသမားများ၏ အရည်အချင်းမပြည့်မီပါက ထိုကစားသမား၏ လောင်းကြေးများကို ရှုံးသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။

24.7(a.2) ထိပ်တိုက်ပြိုင်ပွဲ 

 • ပွဲမစမှီ ကစားသမားတစ်ဦး နုတ်ထွက်ပါက အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။
 • ရာသီဥတု ဆိုးဝါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားသောအကြောင်းအရင်းကြောင့် ပြိုင်ပွဲကို စောစီးစွာ ပြီးဆုံးသည့်အခါ ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိသူနှင့် အနည်းဆုံး 36 ကျင်းပြီးမြောက်ခြင်း ရှိပါက အလောင်းအစားများကို ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသူသည် နောက်ဆုံးအချီ ပြီးဆုံးချိန်တွင် ဦးဆောင်ထားသည့် ကစားသမားဖြစ်သည်။
 • ကစားသမားတစ်ဦးသည် Cut မှလွဲချော်ပါက အခြားကစားသမားအား အနိုင်ရသည်ဟု မှတ်ယူသည်။   ကစားသမားနှစ်ဦးစလုံး Cut မှလွဲချော်ပါက၊ Cut ပြီးနောက် အနိမ့်ဆုံးရမှတ် (နှင့်/သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးရမှတ်၊ Stableford အမှတ်ပေးစနစ်သုံး ပြိုင်ပွဲများအတွက်) သည် အလျော်အစားကို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
 • ကစားသမားတစ်ဦးသည် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါက သို့မဟုတ် စတင်ပြီးနောက် နုတ်ထွက်ပါက အနည်းဆုံး 36 ကျင်းကစားပြီးသော အခြားကစားသမားအား အနိုင်ရသူအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
 • အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦးသည် 3 ချီသို့မဟုတ် 4 ချီမြောက်တွင် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော်လည်း အလောင်းအစားပွဲစဉ်ရှိ အခြားကစားသမားသည် Cut မှလွဲချော်သွားလျှင် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ကစားသမားကို အနိုင်ရသူအဖြစ် မှတ်ယူသည်။
 • ပွဲအပြီးတွင် ကစားသမားနှစ်ဦးစလုံး ရမှတ်အတိအကျတူ ညီနေပါက  အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

24.7(b) ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားဖလှယ်ခြင်း

 • 18ကျွင်းပွဲစဥ်အလောင်းအစား - ကစားသမား vs. ကစားသမား: (ဟန်းဒီးကပ်ပွဲစဥ်များကို တဖက်သို့ပေးသည့်ရိုက်ချက်အရေအတွက်ပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်မည်၊ အသားတင်ရမှတ်များသည် ပွဲစဥ်ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်မည်။)
 • လောင်းကြေးလုပ်ဆောင်ချက်ရှိရန် ကစားသမားနှစ်ဦးလုံးသည် စတင်ရိုက်ချက်ရှိရမည်။
 • 18 ကျွင်းထိပ်တိုက်ရမှတ်များသည် တစ်ချီချင်းအပေါ် အခြေခံသည်။ (ရှုံးထွက်မပါဝင်ပါ)

24.7(c) 3ဦးအပြိုင် အလောင်းအစား

 • လောင်းကြေးလုပ်ဆောင်ချက်ရှိရန် ကစားသမားသုံးဦးလုံးသည် စတင်ရိုက်ချက်ရှိရမည်။
 • 18 ကျွင်းထိပ်တိုက်ရမှတ်များသည် တစ်ချီချင်းအပေါ် အခြေခံသည်။ (ရှုံးထွက်မပါဝင်ပါ)
 • ကစားသမားတဦး သို့ တဦးထက်ပိုသောကစားသမားများ 18 ကျွင်းမပြီးမြောက်သည့် ကိစ္စရပ်တွင် အလောင်းအစားအားလုံးသည် ပျက်ပြယ်သည်။
 • Dead Heat Rules အကျိုးသက်‌ရောက်မှုရှိသည်။ အနိုင်ပမာဏကို သရေကျသည့် ပါဝင်သူအရေအတွက်ဖြင့်စားရမည်။ဥပမာ -

ကစားသမား A နှင့် ကစားသမား B သည် ရလဒ်တူဖြင့် သရေကျနေလျှင်၊ ကစားသမား A နှင့် ကစားသမား B အပေါ်တွင် လောင်းထားသောပမာဏကို အလျော်အစားရည်ရွယ်ချက်အတွက် နှစ်ဖြင့် စားရမည်။ 

ကစားသမားအားလုံး သရေကျလျှင် အထက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်မည်ဖြစ်ပြီး သုံးဖြင့် စားရမည်။

 • ရမှတ်ဖြင့်အမှတ်ပေးစနစ်ကို အသုံးပြုသည့် ပြိုင်ပွဲများတွင် အချီအတွင်း အမှတ်အများဆုံးရရှိသူကို အနိုင်ရသူဟု မှတ်ယူသည်။
 • 18 ကျင်းပြီးသည်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အရည်အချင်းမပြည့်မီမှု သို့မဟုတ် ပင်နယ်တီများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အလောင်းအစားများ ဆက်လက်ရပ်တည်ပါမည်။

24.7(d) တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်အချီ အပေါ် / အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတစ်ဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • ကစားသမားမှ လိုအပ်သော ကျွင်းအရေအတွက်ကို ပြည့်မီခြင်းမရှိသော အလောင်းအစားများအား စျေးကွက်အားဆုံးဖြတ်ပြီးသည် မပြီးသည်ပေါ်မူတည်၍ ပွဲကိုဖြေရှင်းပေးမည်။
  ဥပမာ :
  တစ်ချက်လျော့ အပေါ် 4.5 အလောင်းအစားတွင် ကစားသမားသည် 14ကျွင်းပြီးနောက် ထိုအချီတွင် တချက်လျော့ရိုက်ချက် 5 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ပြုပြီးနောက် နှုတ်ထွက်လျှင် အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်။

 

တစ်ချက်လျော့ အပေါ်  3.5 အလောင်းအစားတွင် 18ကျွင်း ပြီးသော်လည်း  တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်  2  ချက်သာ ပြုလုပ်ခဲ့ရပြီး  ကစားသမား နှုတ်ထွက်သွားလျှင် အများဆုံး ရရှိနိုင်သော တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်မှာ 3 သာလျှင်ဖြစ်သောကြောင့် ရှုံးနိမ့်သူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။

တစ်ချက်လျော့ အောက် 4.5  အလောင်းအစားတွင် 15 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် 4 ချက်အထိရရှိထားပြီးနောက် ကစားသမားနှုတ်ထွက်သွားလျှင် ရလဒ်အား မဆုံးဖြတ်ရသေးသည့်အတွက် အလောင်းအစား ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

ယခင်အလျော်အစား အမှတ်သည် 1-18၊ 1-9 နှင့် 10-18 လောင်းကစားစျေးကွက်အားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။

 • ရမှတ်ကဒ်ပေါ်ရှိ ကစားသမား၏ စုစုပေါင်း တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် အရေအတွက်သည် ဖော်ပြထားသော အချီအတွက်ဖြစ်သည်။ တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်သာလျှင် ရေတွက်သည်။ "တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်"ဖြင့် ကျွင်းတစ်ကျွင်းလျှင် 1 မှတ်ဟု ရေတွက်သည်။
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(e) ရိုက်ချက်အချီ အပေါ်/ အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတစ်ဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • ကစားသမားမှ လိုအပ်သော ကျွင်းအ‌ရေအတွက်ကို ပြည့်မီခြင်းမရှိသော အလောင်းအစားများအား စျေးကွက်အားဆုံးဖြတ်ပြီးသည် မပြီးသည်ပေါ်မူတည်၍ ပွဲကိုဖြေရှင်းပေးမည်။

  ဥပမာ:

ရိုက်ချက် အောက် 10.5 အလောင်းအစားတွင် 16 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် ရိုက်ချက် 5 ချက်သာပြုခဲ့ပြီးနောက် ကစားသမားနှုတ်ထွက်လျှင် အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သော ရိုက်ချက်မှာ 7 ဖြစ်သောကြောင့် အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

ရိုက်ချက် အပေါ်  10 အလောင်းအစားတွင် 18 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် ရိုက်ချက် 6 ချက်သာပြုခဲ့ပြီးနောက် ကစားသမားနှုတ်ထွက်လျှင် အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သော ရိုက်ချက်မှာ 7 ဖြစ်သောကြောင့် ရှုံးနိမ့်သူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

ရိုက်ချက် အောက်  11.5 အလောင်းအစားတွင် 15 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် ရိုက်ချက် 10 ချက်အထိ ပြုခဲ့ပြီးနောက် ကစားသမားနှုတ်ထွက်လျှင်  ရလဒ်အား မဆုံးဖြတ်ရသေးသည့်အတွက် အလောင်းအစား ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

ယခင်အလျော်အစား အမှတ်သည် 1-18၊ 1-9 နှင့် 10-18 လောင်းကစားစျေးကွက်အားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။

 • ရမှတ်ကဒ်ပေါ်ရှိ ကစားသမား၏ စုစုပေါင်း ရိုက်ချက် အရေအတွက်သည် ဖော်ပြထားသော အချီအတွက်ဖြစ်သည်။ ရိုက်ချက်သာလျှင် ရေတွက်သည်။ "ရိုက်ချက်"ဖြင့် ကျွင်းတစ်ကျွင်းလျှင် 1 မှတ်ဟု ရေတွက်သည်။.
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

 

24.7(f) တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက်အချီ အပေါ် / အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတစ်ဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • ကစားသမားမှ လိုအပ်သော ကျွင်းအရေအတွက်ကို ပြည့်မီခြင်းမရှိသော အလောင်းအစားများအား စျေးကွက်အားဆုံးဖြတ်ပြီးသည် မပြီးသည်ပေါ်မူတည်၍ ပွဲကိုဖြေရှင်းပေးမည်။

  ဥပမာ:
  တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အောက် 3.5 အလောင်းအစားတွင် 15 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် အပိုရိုက်ချက် 0 သာပြုပြီး ကစားသမားနှုတ်ထွက်လျှင် အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သော တချက်ပိုရိုက်ချက်မှာ 3 ဖြစ်သောကြောင့် အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

  တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အပေါ်  2.5 အလောင်းအစားတွင် 18 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် အပိုရိုက်ချက် 1ချက်ပြုပြီး ကစားသမားနှုတ်ထွက်လျှင် အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သော ရိုက်ချက်မှာ 2 ဖြစ်သောကြောင့် ရှုံးနိမ့်သူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

  တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အပေါ်  2.5 အလောင်းအစားတွင် 14 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် အပိုရိုက်ချက် 1ချက်ပြုပြီး  ကစားသမားနှုတ်ထွက်လျှင်  ရလဒ်အား မဆုံးဖြတ်ရသေးသည့်အတွက် အလောင်းအစား ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

ယခင်အလျော်အစား အမှတ်သည် 1-18၊ 1-9 နှင့် 10-18 လောင်းကစားစျေးကွက်အားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။

 • ရမှတ်ကဒ်ပေါ်ရှိ ကစားသမား၏ စုစုပေါင်း တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အရေအတွက်သည် ဖော်ပြထားသော အချီအတွက်ဖြစ်သည်။တချက်ပိုရိုက်ချက်သာလျှင် ရေတွက်သည်။ "တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက်"ဖြင့် ကျွင်းတစ်ကျွင်းလျှင် 1 မှတ်ဟု ရေတွက်သည်။
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(g) နှစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် + နှစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်အချီ အပေါ် / အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • ကစားသမားမှ လိုအပ်သော ကျွင်း အရေအတွက်ကို ပြည့်မီခြင်းမရှိသော အလောင်းအစားများအား စျေးကွက်အားဆုံးဖြတ်ပြီးသည် မပြီးသည်ပေါ်မူတည်၍ ပွဲကိုဖြေရှင်းပေးမည်။

  ဥပမာ :
  နှစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် + နှစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် အောက် 0.5 အလောင်းအစားတွင် 15 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် နှစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် 1 ချက်သာပြုပြီး ကစားသမား နှုတ်ထွက်လျှင် ရှုံးနိမ့်သူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

  နှစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် + နှစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် အပေါ်  0.5 အလောင်းအစားတွင် 3 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် နှစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် 1 ချက်သာပြုပြီး ကစားသမား နှုတ်ထွက်လျှင် အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

  နှစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် + နှစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်အပေါ်  0.5 အလောင်းအစားတွင် 18 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် နှစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် + နှစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် 0 ချက်ပြုပြီး  ကစားသမား နှုတ်ထွက်လျှင်  ရလဒ်အား မဆုံးဖြတ်ရသေးသည့်အတွက် အလောင်းအစား ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

ယခင်အလျော်အစား အမှတ်သည် 1-18၊ 1-9 နှင့် 10-18 လောင်းကစားစျေးကွက်အားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။ 

 • ရမှတ်ကဒ်ပေါ်ရှိ ကစားသမား၏ စုစုပေါင်း နှစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် + နှစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် အရေအတွက်သည် ဖော်ပြထားသော အချီအတွက်ဖြစ်သည်။
 • နှစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် + နှစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်သည် နှစ်ချက်ပိုသည့်(+2) သို့မဟုတ် နှစ်ချက်လျော့သည့်  (-2) မည်သည့်ရလဒ်နှင့်မဆို သက်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်သားပါ။ ဤရမှတ်ဖြင့် ကျွင်းတစ်ကျွင်းလျှင် 1 မှတ်ဟု ရေတွက်သည်။
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(h) တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် + တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက်အချီ အပေါ် / အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။

ကစားသမားမှ လိုအပ်သော ကျွင်းအရေအတွက်ကို ပြည့်မီခြင်းမရှိသော အလောင်းအစားများအား စျေးကွက်အားဆုံးဖြတ်ပြီးသည် မပြီးသည်ပေါ်မူတည်၍ ပွဲကိုဖြေရှင်းပေးမည်။

ဥပမာ :
တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် + တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အောက် 0.5 အလောင်းအစားတွင် 15 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် တစ်ချက်လျော့ ရိုက်ချက် 1 ချက်သာပြုပြီး ကစားသမား နှုတ်ထွက်လျှင် ရှုံးနိမ့်သူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် + တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အပေါ်  0.5 အလောင်းအစားတွင် 3 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် 1 ချက်ပြုပြီး ကစားသမား နှုတ်ထွက်လျှင် အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် + တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အပေါ်  0.5 အလောင်းအစားတွင် 18 ကျွင်းကစားပြီး ထိုအချီတွင် တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် + တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် 0 ချက်ပြုပြီး  ကစားသမား နှုတ်ထွက်လျှင်  ရလဒ်အား မဆုံးဖြတ်ရသေးသည့်အတွက် အလောင်းအစား ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။

ယခင်အလျော်အစား အမှတ်သည် 1-18၊ 1-9 နှင့် 10-18 လောင်းကစားစျေးကွက်အားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။

 • ရမှတ်ကဒ်ပေါ်ရှိ ကစားသမား၏ စုစုပေါင်း တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် + တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အရေအတွက်သည် ဖော်ပြထားသော အချီအတွက်ဖြစ်သည်။ တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက် + တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက် အမှတ်သာလျှင်ရေတွက်သည်။"တစ်ချက်ပိုရိုက်ချက်"ဖြင့် ကျွင်းတစ်ကျွင်းလျှင် 1 မှတ်ဟု ရေတွက်သည်။ "တစ်ချက်လျော့ရိုက်ချက်"ဖြင့် ကျွင်းတစ်ကျွင်းလျှင် 1 မှတ်ဟု ရေတွက်သည်။
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(i) စုစုပေါင်းရမှတ် အပေါ် /အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတစ်ဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • 18 ကျွင်း စုစုပေါင်းရမှတ် အပေါ် /အောက် အလောင်းအစားတွင် 18ကျွင်းမပြီးမြောက်မီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော ကစားသမားနှုတ်ထွက်သွားပါက အလောင်းအစားအားလုံး ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • 1-9 ကျွင်း စုစုပေါင်းရမှတ် အပေါ် /အောက် အလောင်းအစားတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် 9 ကျွင်းမပြီးမြောက်မီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော ကစားသမားနှုတ်ထွက်သွားပါက အလောင်းအစားအားလုံး ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • 10 -18 ကျွင်း စုစုပေါင်းရမှတ် အပေါ် /အောက် အလောင်းအစားတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် 9 ကျွင်းမပြီးမြောက်မီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော ကစားသမားနှုတ်ထွက်သွားပါက အလောင်းအစားအားလုံး ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • 1-9 နှင့် 10 -18 ကျွင်း စုစုပေါင်းရမှတ် အပေါ် /အောက် အလောင်းအစားရှိ နံပါတ်များသည် ဂေါက်ကွင်းပေါ် ရှိ အမှန်တကယ် အမှတ်စဥ်တပ်ထားသည့် ကျွင်းများကိုရည်ညွှန်းပြီး ကစားသမား ကစားခဲ့သည့် ကျွင်းအရေအတွက် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ- ကစားသမားတစ်ဦးသည် ကျွင်း 10 တွင် စတင်ပါက ၎င်းကို ကျွင်း10 အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကျွင်း 1 မဟုတ်ပါ။
 • 1-9 နှင့် 10 -18 ကျွင်း စုစုပေါင်းရမှတ် အပေါ် /အောက် စျေးကွက်တွင် ကစားသမားမှ ကျွင်း18အားလုံး မပြီးမြောက်သော်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွင်းအရေအတွက်ကို ပြီးမြောက်ခဲ့လျှင် အလောင်းအစားများအား ဆက်လက်ရပ်တည်မည်။
 • ဥပမာ - စုစုပေါင်းရမှတ် အပေါ် /အောက် 1-9 ရှိအလောင်းအစားသည် 9 ကျွင်းမြောက် ပြီးမြောက်အောင်ကစားပြီးနောက် ကစားသမားနှုတ်ထွက်သွားလျှင် ဆက်လက်ရပ်တည်မည်။
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(j) ပထမ တစ်ချက်လျော့/ တစ်ချက်ပို အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတစ်ဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • မည်သည့် ကစားသမားမျှ တစ်ချက်လျော့ သို့မဟုတ် တစ်ချက်ပို ရမှတ်မရရှိခဲ့လျှင် အလောင်းအစားအားလုံးကို ပြန်အမ်းမည်။
 • ကစားသမားနှစ်ဦးလုံးသည် ကျွင်းတစ်ကျွင်းထဲတွင် ပထမဆုံး တစ်ချက်လျော့ သို့မဟုတ် တစ်ချက်ပို ရမှတ်ရခဲ့လျှင် မည်သည့်ကစားမှ ပထမဆုံးကျွင်းဝင်သည်ဖြစ်စေ အလောင်းအစားအားလုံး ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။
 • ကစားသမားသည် ၎င်းတို့အချီတွင် မည်သည့်ကျွင်းမှ စတင်သည်ဖြစ်စေ ထိပ်တိုက်ပွဲသည် တူညီသော အုပ်စုတွင်းမှ ကစားသမားများဖြစ်သောကြောင့် အလောင်းအစားများသည် အကျုံးဝင်သည်။
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(k) "Greens in Regulation(GIR)" အချီ အပေါ် /အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတစ်ဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • 18 ကျွင်း အပေါ် /အောက် လောင်းကစားတွင် 18 ကျွင်း မပြီးမြောက်မီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော ကစားသမားတစ်ဦးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့လျှင် အဆိုပါ လောင်းကြေးများအား ဆုံးဖြတ်ပြီးသားမဟုတ်ခဲ့လျှင် ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဥပမာ၊ အပေါ် 12 အလောင်းအစားအား 16 ကျွင်းမြောက်ကစားပြီး 13 သို့ ထို့ထက်ပိုသော GIR ရမှတ် ရရှိပြီးနောက် ကစားသမား နှုတ်ထွက်လျှင် အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။

 • ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးရိုက်အဖွဲ့အစည်း (PGA ) ပွဲစဥ်များတွင် ထိုအလောင်းအစားများကိုဖြေရှင်းရန် အကိုးအကားအဖြစ် PGA တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုက်များအား ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
 • Dubai Ports (DP) ကမ္ဘာလှည့်ပွဲစဥ်များတွင် ထိုအလောင်းအစားများကိုဖြေရှင်းရန် အကိုးအကားအဖြစ် DP တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုက်များအား ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(l) " လမ်းကြောင်းရိုက်ချက်" အချီ အပေါ် /အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတစ်ဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • 18 ကျွင်း အပေါ် /အောက် လောင်းကစားတွင် 18 ကျွင်း မပြီးမြောက်မီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော ကစားသမားတစ်ဦးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့လျှင် အဆိုပါ လောင်းကြေးများအား ဆုံးဖြတ်ပြီးသားမဟုတ်ခဲ့လျှင် ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဥပမာ၊ အပေါ် 10 အလောင်းအစားအား 16 ကျွင်းမြောက်ကစားပြီး 11 သို့ ထို့ထက်ပိုသော လမ်းကြောင်း ရိုက်ချက် ရရှိပြီးနောက် ကစားသမားနှုတ်ထွက်လျှင် အနိုင်ရရှိသူ အဖြစ်ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။

 • ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးရိုက်အဖွဲ့အစည်း (PGA ) ပွဲစဥ်များတွင် ထိုအလောင်းအစားများကိုဖြေရှင်းရန် အကိုးအကားအဖြစ် PGA တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုက်များအား ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
 • Dubai Ports (DP) ကမ္ဘာလှည့်ပွဲစဥ်များတွင် ထိုအလောင်းအစားများကိုဖြေရှင်းရန် အကိုးအကားအဖြစ် DP တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုက်များအား ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(m) "စုစုပေါင်းအနှေးရိုက်ချက်"အချီ အပေါ် / အောက် အလောင်းအစား

 • ကစားသမားတစ်ဦး စတင်ရိုက်ချက်မရှိသော ပွဲစဥ်တွင် ဤစျေးကွက်ပေါ် ရှိ အလောင်းအစားများသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
 • 18 ကျွင်း အပေါ် /အောက် လောင်းကစားတွင် 18 ကျွင်း မပြီးမြောက်မီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော ကစားသမားတစ်ဦးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့လျှင် အဆိုပါ လောင်းကြေးများအား ဆုံးဖြတ်ပြီးသားမဟုတ်ခဲ့လျှင် ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဥပမာ၊ အပေါ်  26 အလောင်းအစားအား 16 ကျွင်းမြောက်ကစားပြီး 27 သို့ ထို့ထက်ပိုသော အနှေးရိုက်ချက် ရရှိပြီးနောက် ကစားသမားနှုတ်ထွက်လျှင် အနိုင်ရရှိသူအဖြစ် ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။. 

 • ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးရိုက်အဖွဲ့အစည်း (PGA)ပွဲစဥ်များတွင် ထိုအလောင်းအစားများကို ဖြေရှင်းရန် အကိုးအကားအဖြစ် PGA တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုက်များအား ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
 • Dubai Ports (DP) ကမ္ဘာလှည့်ပွဲစဥ်များတွင် ထိုအလောင်းအစားများကိုဖြေရှင်းရန် အကိုးအကားအဖြစ် DP တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုက်များအား ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
 • ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော တစ်ချီချင်းစီအတွက်သာ ဖြစ်သည်။

24.7(n) အတိအကျခန့်မှန်း အလောင်းအစား

“စတင်သူမရှိ၊ အလောင်းအစားမရှိ"

အတိအကျခန့်မှန်းလောင်းကစား အားလုံးသည် ဆုဖလားချီးမြှင့်ခံရသည့် ကစားသမားပေါ်တွင် အလျော်အစားပြုလုပ်သည်။ရှုံးထွက်ရလဒ်ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားသည်။

ဆုဖလား မိတ်ဆက်ချိန်၏ တရားဝင်ပြိုင်ပွဲဆိုက် ရလဒ်အား အလျော်အစား ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။(‌ထိုအချိန်ပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲ အရည်အချင်းမပြည့်မီမှုအား ထည့်သွင်း မတွက်ချက်ပါ။)

ကစားသမားသည် စတင်ရိုက်ချက် ပြုလိုက်သည်နှင့် ကစားခဲ့ပြီဟုမှတ်ယူရမည်။ စတင်ရိုက်ချက်ပြီးနောက် ကစားသမားနှုတ်ထွက်သည့် ပွဲစဥ်တွင် အတိအကျခန့်မှန်း၊ အုပ်စု၊ ပြိုင်ပွဲ သို့မဟုတ် 18ကျွင်းရှိ လောင်းကြေးများ ဆုံးရှုံးမည် ဖြစ်သည်။ 

ပြိုင်ပွဲတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သတ်မှတ်ထားသော ကျွင်းအရေအတွက် လျှော့ချသည့်အခါ (ဥပမာ - ဆိုးရွားသောရာသီဥတုအခြေအနေ)  ပြိုင်ပွဲ၏ 36 ကျွင်း ပြီးမြောက်ပါက နောက်ဆုံး ပြီးမြောက်သည့် အချီမတိုင်မီ တင်သွင်းခဲ့သည့် အတိအကျခန့်မှန်း အလောင်းအစားများအား ဆုဖလား ရရှိသည့် ကစားသမားပေါ်တွင် ဖြေရှင်းပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ 36 ကျွင်းအောက် လျော့နည်း၍ ပြီးဆုံးပါက သို့မဟုတ် အတိအကျခန့်မှန်း အလောင်းအစားများကို နောက်ဆုံး ပြီးမြောက်ခဲ့သည့် အချီ နောက်ပိုင်းမှ တင်သွင်းခဲ့လျှင် ထိုအလောင်းအစားများသည် ပျက်ပြယ်သွားမည် ဖြစ်သည်။

ပြိုင်ပွဲ ထိပ်တန်း5/ ထိပ်တန်း10/ ထိပ်တန်း20

Dead-heat စည်းမျဥ်းသက်ရောက်သည်။.

24.8 အမှတ်ပေးစနစ်

အမှတ်ပေးစနစ် B အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

 

25. GYMNASTICS  ကျွမ်းဘား

25.1 အောက်ပါတို့မှာ ကျွမ်းဘားအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် ပွဲတစ်ခုတွင် တွဲထားသောပြိုင်ဘက်တို့မှ အကောင်းဆုံးအပြီးသတ် အနေအထားဖြင့်အဆုံးသတ်မှုကို ရည်ညွှန်းသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးဦး မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

26. HANDBALL  လက်ပစ်ဘောလုံး

26.1 အလောင်းအစားအားလုံးကို ပုံမှန်ပွဲကစားချိန် မိနစ် 60 ပြီးချိန် (အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီများကို ထည့်မတွက်ပါ) အကယ်၍ အခြားဖော်ပြထားသည်များမရှိပါက၊ နောက်ဆုံးရလဒ်ပေါ်အခြေခံ၍ နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်မည်။ အကယ်၍ စီစဥ်ထားသည့် 60 မိနစ် မကစားပါက ရလဒ်ထွက်ပေါ်ပြီးသည့် ပွဲစဥ် props များမှလွဲ၍ အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်မည်။

26.2 "ဒုတိယပိုင်း" နှင့်ပတ်သက်သည့် မည့်သည့်စျေးကွက်များအတွက်မဆို အချိန်ပိုများကို ထည့်မတွက်ပါ။ အထူးသဖြင့် Mercy စည်းမျဥ်းသုံးသည့် မည်သည့်ပြိုင်ပွဲအတွက်မဆို ပွဲစဥ်တွင် ထိုစည်းမျဥ်းကို အသုံးပြုပါက ထိုအချိန်ဂိုးရလဒ်ပေါ်မူတည်၍ အလောင်းအစားအများအတည်ဖြစ်မည်။

26.3 အကယ်၍ ပြိုင်ပွဲနေရာ ပြောင်းလဲပါက အိမ်ရှင်အသင်းကိုဆက်လက်သတ်မှတ်ထားရှိပါက တင်ပြီးသားအလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်မည်။ ထိုသတ်မှတ်ပွဲစဥ်၏ အိမ်ရှင်နှင့် အဝေးအသင်းတို့ ပွဲစဥ်အား အဝေးအသင်းကွင်းတွင်ကစားပါသော်လည်း အိမ်ရှင်အသင်းကို တရားဝင်ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားရှိပါက အလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်မည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။

26.4 မည်သည့် ရွှေ့ဆိုင်း သို့မဟုတ် ပျက်ပြယ်သော ပွဲများကို မူလသတ်မှတ်စတင်ချိန်မှ 24 နာရီအတွင်း မကစားပါက နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ရာတွင် ပွဲမစတင်ဟုသတ်မှတ်မည်။

26.5 အောက်ပါတို့မှာ လက်ပစ်ဘောလုံး တိုက်ရိုက်မဟုတ်သောနှင့် ပွဲချိန်တွင်း/တိုက်ရိုက်လောင်းခြင်းအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) (သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ်ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍) အလောင်းအစားများအသက်ဝင်ရန် ပွဲစဥ်သည် တစ်ပွဲလုံးပြီးစီးရမည်။ အောက်ပါတို့မှလွဲ၍ ပွဲချိန်တွင်း/တိုက်ရိုက်ပွဲစဥ်စျေးကွက်များအားလုံးတွင် အချိန်ပိုကို ထည့်မတွက်ပါ။
(i) နောက်တဆင့်တက်ရန်
(ii) ဖလားမြှောက်ရန်
(iii) ပွဲစဥ်နိုင်ရန် (OT/SO အပါ)
(A) အကယ်၍ ပွဲစဥ်သည် ပုံမှန်ပွဲချိန်အတွင်း အဖြေထွက်ပါက ဤစျေးကွက်အား ထိုအချိန်ရလဒ်ပေါ် နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်မည်။

(b) အောက်ပါစျေးကွက်များအပါအဝင် ပွဲချိန်တွင်း/တိုက်ရိုက် ပထမပိုင်းအလောင်းအစားတွင် အလောင်းအစားအသက်ဝင်ရန် (သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ်ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍) သတ်မှတ်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးရမည်။ အကယ်၍ကစားသော်လည်း ပွဲချိန်တွင်း/တိုက်ရိုက် ပထမပိုင်းအလောင်းအစားများတွင် အချိန်ပိုမပါဝင်ပါ။
(i) ဟန်းဒီးကပ်(များ)
(ii) စုစုပေါင်းဂိုး(များ)
(iii) သရေပြန်အမ်း
(iv) နှစ်ကွက်လောင်း
(v) ပထမပိုင်း၏ ပထမဂိုး
(vi) အနိုင်ရမှုမာဂျင်
(vii) ဦးဆုံးရောက် စျေးကွက်များ
(viii) ရလဒ်(များ)
(ix) အသင်း(များ) စုစုပေါင်း
(x) စုစုပေါင်း မ/စုံ

(c) အောက်ပါစျေးကွက်များအပါအဝင် ပွဲချိန်တွင်း/တိုက်ရိုက် 10 မိနစ် အလောင်းအစားတွင် အလောင်းအစားအသက်ဝင်ရန် (သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ်ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍) သတ်မှတ် 10 မိနစ်ကာလ ပြီးဆုံးရမည်။
(i) ဟန်းဒီးကပ်(များ)
(ii) စုစုပေါင်းဂိုး(များ)
(iii) နောက်ဆုံးဂိုး
(iv) အနိုင်ရမှုမာဂျင်
(v) ဦးဆုံးရောက် စျေးကွက်များ
(vi) ရလဒ်(များ)
(vii) အသင်း(များ) စုစုပေါင်း
(viii) စုစုပေါင်း မ/စုံ

(d) ပွဲစဥ် Props : အောက်ပါစျေးကွက်များအပါအဝင် ပွဲစဥ် Props များအားလုံးကို အကယ်၍ကစားခဲ့လျင်ပင် အချိန်ပိုကိုထည့်မတွက်ပဲ ပုံမှန်ပွဲချိန်ဖြင့်သာ နိုင်းရှံးဆုံးဖြတ်မည်။
(i) ပွဲဝက်ရမှတ်အများဆုံးအသင်း
(ii) ရမှတ်အများဆုံးရသည့်ပွဲဝက်
(iii) ပွဲစဥ်စုစုပေါင်းရမှတ် မ/စုံ
(iv) အသင်းစုစုပေါင်းရမှတ် မ/စုံ
(v) အနိုင်မာဂျင် (Alternative အပါ)
(vi) Double ရလဒ် (Alternative အပါ)
(vii) ဦးဆုံးရောက်စျေးကွက်များ
(viii) X ဂိုး သွင်းမည့်အသင်း
(ix) X ဂိုးအား နှစ်သင်းလုံးသွင်းရန်
(x) X ဂိုးအား တစ်သင်းသင်းသွင်းရန်

(e) ပွဲဝက်လောင်းခြင်း
(i) သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ်ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားများအသက်ဝင်ရန် သတ်မှတ်ပွဲဝက်ပြီးဆုံးရမည်။ အကယ်၍ ကစားခဲ့လျှင် ဤတွင် အချိန်ပိုကို ထည့်မတွက်ပါ။
(f) အတိအကျခန့်မှန်းလောင်းခြင်း : ပြိုင်သည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မပြိုင်သည်ဖြစ်စေ အတိအကျခန့်မှန်းလောင်းခြင်းတွင် အားလုံးပါဝင်သည်။
(g) အမျိုးအစား B အမှတ်ပေးစနစ် သက်ရောက်သည်။

 

27. HURLING

27.1 သီးခြားစျေးကွက်တွင် အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ပုံမှန်ကစားချိန် မိနစ် 60 သို့မဟုတ် 70 (ဒိုင်မှထည့်ထားသည့် ရပ်နားချိန်အပါအဝင်) ကစားခြင်းကို အခြေခံ၍ အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်များမပါဝင်ဘဲ အလောင်းအစားအားလုံးကို ဆုံးဖြတ်မည်။
27.2 ဂိမ်းတစ်ခု၏အဆုံးတွင် အသင်းတစ်ခုစီမှ စုစုပေါင်းရမှတ်များကို အလောင်းအစား အနိုင်ရရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အသင်းတစ်သင်းရရှိမည့် စုစုပေါင်းရမှတ်သည် သွင်းဂိုးများနှင့် ရမှတ်များ၏ စုစုပေါင်းရမှတ်ဖြစ်သည်။ 1 ဂိုးသည် 3 မှတ်နဲ့ ညီတယ်။
27.3 အောက်ပါတို့မှာ Hurling တွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) 1X2
(ii) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(iii) ပွဲဝက်/ပွဲချိန်ပြည့်
(iv) ဂိုးအမြင့်ဆုံးသွင်းမည့် ပွဲဝက်
(A) ဂိုးသွင်းအမြင့်ဆုံးပွဲဝက်တွင် အလောင်းအစားကို ပထမပိုင်းအတွင်း စုဆောင်းထားသော စုစုပေါင်းရမှတ်ဖြင့် အလောင်းအစားအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသော ဒုတိယပွဲဝက်အတွင်း စုစုပေါင်းရမှတ်များနှင့် ယှဉ်ပြီး ဆုံးဖြတ်သည်။ အချိန်ပိုကစားရာမှ ဂိုးများ သို့မဟုတ် ရမှတ်များအား အနိုင်ရသူကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းတွင် ထည့်မတွက်ပါ။
(v) မ/စုံ
(vi) အတိအကျခန့်မှန်း
(vii) ပေါ်/အောက်
(viii) အချိန်ပိုင်းခြား အလောင်းအစားများ
(ix) စုစုပေါင်းဂိုး
(A) စုစုပေါင်းဂိုး လောင်းကစားတွင် အလောင်းအစားများထည့်ထားသည့် ပွဲစဉ်တွင် ရရှိသည့် စုစုပေါင်းသွင်းဂိုးများ ခန့်မှန်းချက် ပါဝင်ပါသည်။ အချိန်ပိုကစားရာတွင် သွင်းယူသောဂိုးများကို ထည့်မတွက်ပါ။

 

28. ICE HOCKEY  ရေခဲပြင်ဟော်ကီ

28.1 အလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်ရန် ပွဲစဥ်အားလုံးသည် သတ်မှတ်ရက် (ဒေသတွင်း ကွင်းအချိန်) တွင် စတင်ရမည်။ အကယ်၍ ပြိုင်ပွဲနေရာ ပြောင်းလဲပါက အိမ်ရှင်အသင်းကိုဆက်လက်သတ်မှတ်ထားရှိပါက တင်ပြီးသားအလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်မည်။
ထိုသတ်မှတ်ပွဲစဥ်၏ အိမ်ရှင်နှင့် အဝေးအသင်းတို့ ပွဲစဥ်အား အဝေးအသင်းကွင်းတွင်ကစားပါသော်လည်း အိမ်ရှင်အသင်းကို တရားဝင်ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားရှိပါက အလောင်းအစားများ အတည်ဖြစ်မည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။  e-ရေခဲပြင်ဟော်ကီ အတွက်, ဝဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် " အိမ်ကွင်း" သို့မဟုတ် " အဝေးကွင်း" နေရာများသည် အကိုးအကားပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

28.2 သည်းခြားသတ်မှတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက အလျော်အစားသည် အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီသွင်းခြင်းအပါအဝင် ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန် နောက်ဆုံးရလဒ်ပေါ် အခြေခံမည်။ ပင်နယ်တီသွင်းခြင်းဖြစ်စဥ်တွင် ပွဲ၏နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် အနိုင်ရအသင်း၏ရလဒ်ထဲသို့ တစ် (1) ဂိုးသာ ပေါင်းထည့်သွားမည်။

28.3 2-Way စျေးကွက်များတွင် ပြန်အမ်းစည်းမျဥ်း သက်ရောက်သည်။ တစ်ပွဲတည်းလောင်းခြင်းမှ လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းမည်။ ပွဲများ/မောင်းတွင် ရွေးချယ်ထားမှုကို ပွဲမစတင်ဟု သတ်မှတ်မည်။

28.4 အချိန်ပို/ပင်နယ်တီပါဝင်သည့် 3-Way စျေးကွက်ဖြစ်သည့် ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးမည့်အချိန် မှလွဲ၍ 3-Way စျေးကွက်များကို ပုံမှန်ကစားချိန်ရလဒ်အပေါ် နိုင်/ရှုံးရှင်းသည်။

28.5 IIHF ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်နှင့် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများအတွက်
တွေ့ဆုံပေးမှု အလောင်းအစားအားလုံးကို သတ်မှတ်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန် တရားဝင်နောက်ဆုံးအဆင့်ဇယားမှ ရပ်တည်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်။ အကယ်၍ အသင်းများက အဆင့်တူနေဆဲဆိုပါက အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်မည်။

28.6 အောက်ပါတို့မှာ ရေခဲပြင်ဟော်ကီအတွက် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သောနှင့် ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်းတို့အတွက် ဖွင့်လှစ်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) အောက်ပါစျေးကွက်များတွင် နိုင်/ရှုံးရှင်းရ၍ အချိန်ပို/ပင်နယ်တီသွင်းခြင်း မပါဝင်ပါ။

(I) ဟန်းဒီးကပ်
(ii) အာရှဂိုးလိုင်း
(iii) နှစ်ကွက်လောင်း (3-Way)
(iv) သရေပြန်အမ်း
(v) ဂိမ်းစုစုပေါင်း (3-Way)
(vi) သွင်းဂိုးအမြင့်ဆုံး period
(A) အကယ်၍ 2 ခု သို့မဟုတ် ပိုများသည့် period များတွင် တူညီသော ရဂိုးရှိပါက သရေကို အနိုင်ရရှိသည်ဟုတ် သတ်မှတ်မည်။
(B) ကာလတိုလောင်းခြင်း - သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကာလတိုကို ပြီးအောင်ကစားရမည်။
(vii) မန်းနီးလိုင်း (3-Way)
(viii) လာမည့်သွင်းဂိုး
(ix) မ/စုံ
(A) အသင်းရဂိုးစုစုပေါင်း မ သို့မဟုတ် စုံ - သင့်အသင်းဂိုးမသွင်းပါက အလောင်းအစားကို စုံ အဖြစ် ဆုံးဖြတ်မည်။
(B) ပွဲရဂိုးစုစုပေါင်း မ သို့မဟုတ် စုံ - အကယ်၍ ဂိုးမသွင်းကြပါက အလောင်းအစားအားလုံးကို စုံ အဖြစ် ဆုံးဖြတ်မည်။
(x) ကာလတို လောင်းခြင်း
(A) သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကာလတိုကို ပြီးအောင်ကစားရမည်။
(xi) အကျောပေး (3-Way)
(xii) ဦးဆုံးရောက် စျေးကွက်များ
(xiii) အသင်းရဂိုး စုစုပေါင်း (3-Ways)
(xiv) ပထမဆုံး/နောက်ဆုံး ဂိုးသွင်းမည့်အသင်း
(xv) စုစုပေါင်း/အသင်း ရဂိုးများအတိအကျ
(xvi) စုစုပေါင်း/အိမ်ရှင်နှင့် အဝေးသင်း သွင်းဂိုးများ
(xvii) ပုံမှန်ပွဲချိန်တွင်း နောက်ဆုံးဂိုးသွင်းမည့်အသင်း
(xviii) Period အများစုကိုနိုင်မည့်အသင်း
(xix) 10 မိနစ်စျေးကွက်များ ပွဲချိန်တွင်း/တိုက်ရိုက်
(A) သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် 10 မိနစ်ပွဲချိန်အတွင်း ဥပမာ - 31-40 မိနစ်အား ပြီးအောင်းကစားရမည်။ နိုင်/ရှုံး ရှင်းရာတွင် 51-60 မိနစ်ပွဲချိန်တွင် အကယ်၍ ကစားခဲ့ပါက အချိန်ပိုကို ထည့်မတွက်ပါ။
(xx) ကလပ်ချစ်ကြည်ရေး (ပုံမှန်အချိန်သာ)နှင့် နိုင်ငံတကာချစ်ကြည်ရေး (ပုံမှန်အချိန်သာ) ဖော်ပြထားသည့်ပွဲများတွင် အလောင်းအစားများအားလုံးကို အောက်ပါဖော်ပြထားသည်များမှလွဲ၍ အကယ်၍ကစားခဲ့ပါကလည်း အချိန်ပိုမပါဝင်ပဲ ပုံမှန်အချိန်ပြီးဆုံးချိန်ရလဒ်ပေါ်အခြေခံ၍ နိုင်/ရှုံးရှင်းသွားမည်။
အောက်ဖော်ပြပါ စျေးကွက်များတွင် နိုင်/ရှုံးရှင်းရန် အချိန်ပို/ပင်နယ်တီသွင်းခြင်းတို့ကို ထည့်တွက်သည်။
(A) ပွဲအနိုင်ရရန် (အချိန်ပို/ပင်နယ်တီသွင်းခြင်းပါဝင်)
(B) ဆုဖလားမြှောက်ရန်
(C) နောက်တစ်ဆင့်တက်ရန်
(D) ပွဲပြီးဆုံးမည့်အချိန်
(E) ပင်နယ်တီသွင်း အနိုင်ရမည့်အသင်း
(F) ပင်နယ်တီသွင်း အတိအကျဂိုးရလဒ်
(G) ပြိုင်ပွဲ/အသင်း ထိပ်ဆုံးဂိုးသွင်းရှင် - ပြိုင်ပွဲအတွင်း ဂိုးအများဆုံးသွင်းသူကို အနိုင်ရသူအဖြစ်သတ်မှတ်မည်။ ကစားသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မကစားသည်ဖြစ်စေ အားလုံးပါဝင်သည်။ Dead-heat စည်းမျဥ်း သက်ရောက်သည်။
(H) အုပ်စုမှ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရန် - အခြေခံအဆင့်မှ ရှုံးထွက်အဆင့်သို့တက်သွားသည့်အသင်းကို အနိုင်ရသူဟုတ် သတ်မှတ်သည်။
(xxi) ဂိုးသွင်းသူစျေးကွက်များ (ပထမဂိုး/နောက်ဆုံးဂိုး/မည်သည့်ဂိုးမဆို)
(A) ပထမဂိုး/နောက်ဆုံးဂိုး သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်အတွင်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဂိုးသွင်းမည့်သူအမည်ကို ခန့်မှန်းပါ။
(xxii) ပွဲစဥ်အတွင်း ဆိုင်းငံ့အရေအတွက် စျေးကွက်များ
(A) သတ်မှတ် period သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်အတွင်း 2-မိနစ်ဆိုင်းငံ့မှု မည်မျှရှိခဲ့သနည်း။ ဆိုင်းငံ့မှု 2 မိနစ်တိုင်းအတွက် 1 ဟု ရေတွက်သည်။
(B) မိုင်နာပင်နယ်တီနှစ်ဆ (မိုင်နာနှစ်ဆ) (2+2 မိနစ်) အား တစ်ခုစီအတွက် 2 မိနစ်ကြာ ဆိုင်းငံ့မှုနှစ်ခုဟု ရေတွက်သည်။
(C ) period တစ်ခုမစတင်မီ ဖြစ်ပွားသည့် ပင်နယ်တီအားလုံးကို မတိုင်မီ period အတွက်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ပွဲအပြီးတွင်ပေးအပ်သည့် ပင်နယ်တီများသည်လည်း မတိုင်မီ period (တတိယ period သို့မဟုတ် အချိန်ပို) နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
(D) ပွဲ၏တရားဝင်မှတ်တမ်းတွင် ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ ဂိုးသွင်းယူခဲ့မှုကြောင့် အသက်မဝင်ခဲ့သည့် နှောင့်နှေးဆိုင်းငံ့မှုများကို မရေတွက်ပါ။
(xxiii) ကစားသမားအချက်အလက်များ
(A) မည်သည့်နိုင်ငံနှင့် ပြိုင်ပွဲတွင်မဆို ကစားသမားအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အလောင်းအစားအားလုံးကို အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီသွင်းခြင်းရလဒ်များမပါပဲ ပုံမှန်ပွဲချိန်အတွင်း ရလဒ်များပေါ်အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။
(B) အကယ်၍ ကစားသမားက ပွဲစဥ်အတွင်း မပါဝင်ပါက ထိုကစားသမားနှင့်ပတ်သက်သည့် အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်/ပြန်ပေးမည်။
(xxiv) NHL ပုံမှန်ရာသီ ပွိုင့်များ/ပွဲစဥ်များ/အနိုင်များ
(A) သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန် အသင်းသည် အနည်းဆုံးပုံမှန်ရာသီပွဲစဥ် 80 ပွဲ ပြီးမြောက်ရမည်။
(xxv) အတိအကျခန့်မှန်း/ပြိုင်ပွဲကြီး/အတန်းငယ် လောင်းခြင်း
(A) အသင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ အသင်းအမည်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရာသီသက်တမ်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အလောင်းအစားအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်
(xxvi) စီးရီးလောင်းခြင်း
(A) အကယ်၍သတ်မှတ်လိုအပ်သည့် ပွဲစဥ်အရေအတွက် (သက်ဆိုင်ရာဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများပေါ်မူတည်၍) မပြီးဆုံး သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲပါက အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်မည်။

(b) အမှတ်ပေးစနစ် - အမျိုးအစား B အမှတ်ပေးစနစ် သက်ရောက်သည်။

28.7  e-Ice Hockey e-ရေခဲပြင်ဟော်ကီလောင်းကစားခြင်း 

(က) ဤစည်းမျဥ်းအမှတ် 29.7 တွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက စည်းမျဥ်းအမှတ် 29 သည် e-ရေခဲပြင်ဟော်ကီလောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
(ခ) e-ရေခဲပြင်ဟော်ကီပွဲများသည် အသင်းပုံစံနှင့် ပွဲကစားခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန် ကွန်ပျူတာ ဉာဏ်ရည်တု၊ စက်ဖြင့်သင်ယူခြင်း နှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ ရေခဲပြင်ဟော်ကီာပွဲ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများအပေါ် အခြေခံထားပြီး ပြုလုပ်ထားသည့် သရုပ်သကန်များသာ ဖြစ်သည်။
(ဂ) e-ရေခဲပြင်ဟော်ကီာ ပွဲစဥ်ရလဒ်များ၊ ရမှတ်များနှင့် အခြားအလောင်းအစားဆုံးဖြတ်သည့် အချက်အလက်များသည် ဆော့ဝဲမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင် အသင်း သို့မဟုတ် လိဂ်ဝဘ်ဆိုက်များအပါအဝင် အခြားမည်သည့်အရင်းအမြစ်များမှ မရနိုင်ပါ။
(ဃ) e-ရေခဲပြင်ဟော်ကီပွဲများသည် ထုတ်လွှင့်သည့်ပွဲများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို လောင်းကစားပြုလုပ်သည့် လောင်းကစားပွဲများဟု သတ်မှတ်သည်။ ထိုပွဲများတွင် လောင်းကစားသမားတစ်ဦးထက်ပိုပြီး လောင်းကစားနိုင်ပြီး ထိုပွဲ၏ရလဒ်သည် လောင်းကစားပြုလုပ်သူအားလုံး၏ အလောင်းအစားရလဒ်ပင် ဖြစ်သည်။
(င) ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှု ချို့ယွင်းချက်များအပါအဝင် မည်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုမျိုးကြောင့်မဆို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း မပြီးမြောက်ဘဲ အလောင်းအစား ပေးချေမှုများကို ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့် အခြေအနေမျိူး မရှိလျှင် အလောင်းအစားများကို မပြီးစီးသည့်အတိုင်း အော်ပရေတာမှ ပေးချေရမည်။ အခြားစျေးကွက်များအားလုံးနှင့် မသက်ဆိုင်သော မည်သည့်ညွှန်ပြချက်ရလဒ်များအတွက် လောင်းကြေးများကို ပျက်ပြယ်စေမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ကစားသမားထံ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာသည် ဤစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အဆိုပါပွဲများကို ဖြေရှင်းပြီး အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ရမည်။

(စ) အော်ပရေတာသည် e-ရေခဲပြင်ဟော်ကီအလောင်းအစားများကို ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားများအဖြင့်ကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍

(i) အလောင်းအစား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကိုသာရရှိလျှင်
(ii) အော်ပရေတာသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦး ( သို့ ) တစ်ဦးထက်ပိုသူများက လိမ်လည်မှု၊ ပူးပေါင်းမှု, ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ်
(iii) ပွဲမစတင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မပြီးဆုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) ရလဒ်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ ပေါ်ပေါက်လျှင်
(iv) မည်သည့်လောင်းကစား ကန့်သတ်ချက်ထက်မဆို ကျော်လွန်၍ လောင်းကြေးလက်ခံထားလျှင်
(v) အသုံးပြုသူ၏အကောင့်တွင် လောင်းကြေးပမာဏကို မရရှိနိုင်လျှင်
(vi) အမှားတစ်ခု ( လူ သို့မဟုတ် အခြား) သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းမှုများကြောင့် မမှန်ကန်သည့် ပေါက်ကြေးများကို အသုံးပြုခဲ့လျှင်
(vii) ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းမှုများ၊ ကြားဖြတ်နှောင့်နှေးခြင်းများ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ငြယ်ပယ်ခြင်း ( သို့မဟုတ် ) အချက်အလက်လိမ်လည်မှု စသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင်၊ သို့မဟုတ်
(viii) နည်းပညာပိုင်းဆိုရာချို့ယွင်းချက်မှ အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် မမှန်မကန် အနိုင်ပေးထားလျှင်

(ဆ) အမှား ( လူ သို့မဟုတ် အခြား) ကြောင့် သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းခြင်းများကြောင့် အလောင်းအစားအားမမှန်မကန်ပေးလျော်ပြီးပါက ပေးလျော်မှုကို တရားဝင်မဝင်ဟုတ်သတ်မှတ်ကာ ရလဒ်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် လောင်းကစားသူ၏ အကောင့်တွင် ငွေမလုံလောက်ပါက လောင်းကစားသူသည် လိုအပ်သောပမာဏကို အော်ပရေတာသို့ ပြန်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။29. JUDO  ဂျူဒို

29.1 အောက်ပါတို့မှာ ဂျူဒိုတွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများအသက်ဝင်ရန် တွဲထားသည့်ပြိုင်ဘက်နှစ်ဦးလုံး ပွဲကို စတင်ပြီး အဆုံးသတ်ရမည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးဦး မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများကိုပယ်ဖျက်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

30. MIXED MARTIAL ARTS  သိုင်းပေါင်းစုံ(MMA)

30.1 အလောင်းအစားအတွက်ရည်ရွယ်၍ ဖိုက်တာတစ်ဦး ပွဲစဥ်အတွင်း အရည်အချင်းပျက်ပြယ်ပါက ၄င်း၏ပြိုင်ဘက်မှ အလဲထိုးဖြင့်အနိုင်ရသည်ဟု သတ်မှတ်မည်။

30.2 အကယ်၍ ဖိုက်တာတစ်ဦးသည် အချီတစ်ခုစတင်ရန်အတွက် ခေါင်းလောင်းတီးချိန် လာရောက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက သို့မဟုတ် အချီများကြားတွင် အရည်အချင်းပျက်ပြယ်သွားပါက ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်မှ ယခင်အချီတွင် အနိုင်ရသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။

30.3 အောက်ပါတို့မှာ သိုင်းပေါင်းစုံ(MMA) တွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) မ/စုံ
(A) မ/စုံ အလောင်းအစားများသည် ပွဲစဥ်တွင် အနိုင်ရသူကိုကြေငြာသည့် အချီ (မ သို့မဟုတ် စုံ ဂဏန်း)ကို ဆိုလိုသည်။
(iv) ပေါ်/အောက်
(A) ပေါ်/အောက် အလောင်းအစားများသည် ပွဲစဥ်တွင် အနိုင်ရသူကိုကြေငြာသည့် အချီ (အော်ပရေတာသတ်မှတ်ထားသည်၏ အပေါ် သို့မဟုတ် အောက်ရလဒ်)ကို ဆိုလိုသည်။

 

31. MODERN PENTATHLON  မော်ဒန်ပန်သလွန်

31.1 အောက်ပါတို့မှာ မော်ဒန်ပန်သလွန်တွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ

(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် ပွဲတစ်ခုတွင် တွဲထားသောပြိုင်ဘက်တို့မှ အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

32. MOTOR SPORT  မော်တော်အားကစား

32.1 ပြိုင်ပွဲသည် ရပ်ဆိုင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးပြီး စီစဥ်ထားသည့် ပွဲစတင်ချိန်မှ 72 နာရီအတွင်း မစတင်နိုင်ပါက ရလဒ်ထွက်ပြီးသားအလောင်းအစားများမှလွဲ၍ အလောင်းအစားအားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပြီး ပြန်အမ်းသွားမည်။

32.2 တရားဝင်လေ့ကျင့်မှုပြီးနောက် ပြိုင်ပွဲမဝင်သူအပေါ် အလောင်းအစားများအားလုံးကို ပြန်မအမ်းပါ။

32.3 ပိုဒီယံတင်ပြမှုပြုလုပ်ချိန်ရလဒ်ကို ရေတွက်မည်။

32.4 မည်သည့် မော်တော်အားကစား အရည်ချင်းစစ်ပွဲများတွင်မဆို အလောင်းအစားကို အရည်အချင်းစစ်သတ်မှတ်ချိန်၏အဆုံးတွင် သတ်မှတ်ပေးထားသော စတင်ဂရစ်အနေအထားများပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

32.5 အရည်အချင်းစစ်ပွဲအကျော့တွင် ပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူများက ချမှတ်သည့် အချိန်ပြစ်ဒဏ်များကို ရေတွက်သည်။ အရည်အချင်းစစ်ပွဲများပြီးဆုံးပြီးနောက် အခြားဂရစ်လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်ခြင်းများကို ထည့်သွင်းမတွက်ပါ။

32.6 အောက်ပါတို့မှာ မော်တော်အားကစားတွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
 
(i) အမြန်ဆုံးကွင်းပတ်
(A) ပြိုင်ပွဲအတွက် ပိုဒီယံတင်ပြမှုပြုလုပ်ချိန် တရားဝင်ရလဒ်ကို အသုံးပြုမည်။
(ii) ထိပ်တိုက်
(A) အမောင်းသမားအနည်းဆုံးတစ်ဦး ပြိုင်ပွဲတွင် မပါဝင်ချိန်တွင် ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းသွားမည်။
(B) အမောင်းသမားနှစ်ဦးစလုံး ပြိုင်ပွဲကိုမပြီးခဲ့ပဲ တူညီသောကွင်းပတ်အကြိမ်အရေအတွက် ရရှိခဲ့ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းသွားမည်။
(C) ထိပ်တိုက် အလောင်းအစားများအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ အပြီးထိပါဝင်သူအားလုံးက အပြီးထိရောက်ပြီးနောက် အဆိုပါပြိုင်ပွဲအတွက် နောက်ဆုံးရပ်တည်မှုအနေအထားအရ အလောင်းအစားအားလုံးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(iii) Classified အပြီးထိရောက်သူများ အရေအတွက်
(A) အလောင်းအစားများသည် ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန် အပြီးထိရောက်သည်ဟု Classified ဖြစ်သည့် စုစုပေါင်း ကား/မော်တော်ဆိုင်ကယ် အရေအတွက်စုစုပေါင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
(iv) မ/စုံ
(A) မ သို့မဟုတ် စုံ အလောင်းအစားများကို အမောင်းသမား၏ အဆုံးသတ်နေရာဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်။ ဥပမာ - အမောင်းသမား A က ပထမနေရာတွင် အဆုံးသတ်သည် - မ. အမောင်းသမား B က ဒုတိယနေရာတွင် အဆုံးသတ်သည် - စုံ
(B) ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးသည် အရည်အချင်းမပြည့်မီသောကြောင့် သို့မဟုတ် မတော်တဆမှုကြောင့် ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ပြိုင်ပွဲဝင်သူနှင့် ပတ်သက်သော လောင်းကြေးများကို ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
(v) အတိအကျခန့်မှန်း
(vi) ထိပ်ဆုံးအနိုင်ရ ကားမောင်းသမား/အမောင်းသမား 3 ဦး
(A) အလောင်းအစားများသည် ပိုဒီယံအဆုံးသတ်နေရာ ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယနေရာများကို ဆိုလိုသည်။
(vii) စုစုပေါင်းကားများ - ပထမကွင်းပတ် မပြီးဆုံးသည်များ
(A) ပြိုင်ပွဲတွင် စတင်ခြင်းမရှိသူများကို ထည့်မတွက်ပါ။
(viii) အနိုင်ရမာဂျင်
(A) နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် သတ်မှတ်ကားမောင်းသမားနှစ်ဦးကြား အချိန်ကွားခြားချက်တွင် အခြေခံမည်။
(B) ဝက်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဟန်းဒီးကပ်မှာ စက္ကန့်နှင့်ဖော်ပြ၍ အချိန်ကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - "6.0" သည် ကားမောင်းသမားအား 6 စက္ကန့်အကျောပေးထားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အလောင်းအစားတစ်ခုအား ပေါ် သို့မဟုတ် အောက် 6.0 တွင် လောင်းပါက 6 စက္ကန့်‌အောက်နည်းသည့် (ဥပမာ - 5.99 သို့မဟုတ် 5.8 စက္ကန့်) နှင့် အခြားများကို 6 စက္ကန့်အောက်ဟု မှတ်ယူပြီး 6 စက္ကန့်အထက်ဖြစ်သည့် (ဥပမာ - 6.01 သို့မဟုတ် 6.02 စက္ကန့်) အခြားမည်သည့်အချိန်ကွာခြားချက်ကိုမဆို 6 စက္ကန့်အထက်ဟု မှတ်ယူမည်။ အချိန်ကွာခြားချက်သည် 6 စက္ကန့်အတိအကျဖြစ်ပါက (6.00 စက္ကန့်) သရေဟု မှတ်ယူပြီး အလောင်းအစားအားလုံးကို ပြန်အမ်းမည်။
 
(b) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း
 
(c) အမှတ်တွက်စနစ်
ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ် သုံးသည်။
 
 
 
 

33. MUAY THAI  မွေ့ထိုင်း

33.1 ဖိုက်တာများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အနီရောင် သို့မဟုတ် အပြာရောင်များသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာလျှင်။ ဖိုက်တာများ မည်သည့်အရောင်ပြောင်းသည်ဖြစ်စေ အလောင်းအစားအားလုံးအား တရားဝင်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။

33.2 ယှဥ်ပြိုင်သူများ ("ဖိုက်တာများ") တစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးလုံးအား ပွဲကြီးကြပ်သူ သို့မဟုတ် ဒိုင်လူကြီးများက ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုမီ သို့မဟုတ် ထိုးပွဲ ("ပွဲစဉ်") အတွင်း အရည်အချင်းမပြည့်မီဟုတ်သတ်မှတ်ပါက အလောင်းအစားအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ ပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမထုတ်ပြန်မီတွင် ပွဲကြီးကြပ်သူ သို့မဟုတ် ဒိုင်လူကြီးများက ဖိုက်တာတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးလုံးသည် အရည်အချင်းမပြည့်မီဟုတ်သတ်မှတ်ပါက အလောင်းအစားအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။

33.3 ပထမအချီ၏အစအတွက် ခေါင်းလောင်းသံမြည်သောအခါတွင် ပွဲတစ်ခု စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် စတင်ခြင်းဟု ယူဆပါသည်။ ဖိုက်တာ တစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံး ပွဲမစတင်နိုင်ခဲ့ပါက လောင်းကြေးအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။

33.4 အလောင်းအစားအားလုံးကို ပွဲပြီးဆုံးပြီးချင်း ကွင်းအတွင်းပေးထားသည့် တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ လောင်းကြေးငွေပေးချေပါမည်။ လောင်းကစားရည်ရွယ်ချက်အတွက် နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ပြောင်းလဲမှုများကို အသိအမှတ်မပြုပါ။

33.5 ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အသုံးပြုသည့် ထိုင်းနှင့် ထိုင်းမဟုတ်သော ဖိုက်တာအမည်များကြား ကွဲလွဲမှုများရှိပါက ထိုင်းမူကို ယူမည်။

33.6 အောက်ပါတို့မှာ မွေ့ထိုင်းတွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
အာရှဟန်းဒီးကပ်သည် ပွဲစဥ်၏ အနိုင်ရသူကိုဆိုလိုသည်။ ပွဲစဥ်အား သရေဟု ကြေငြာပါက အာရှဟန်းဒီးကပ်အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။
(ii) ပေါ်/အောက်
ပေါ်/အောက်အလောင်းအစားများသည် ပွဲစဥ်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည့် စုစုပေါင်း အချီအရေအတွက်ကို ဆိုလိုသည်။ ပွဲစဥ်ပြီးဆုံးသွားသည့် အချီကို စုစုပေါင်း အချီအရေအတွက်တွင် ထည့်မတွက်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပွဲစဥ်သည် 5 ချီတွင်ပြီးဆုံး/အလဲထိုးပါက ပြီးဆုံးသည့်အချီအရေအတွက်မှာ လေး (4) ချီဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ပွဲစဥ်သည် ငါးချီအပြီးတွင် အမှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဒိုင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခံယူရပါက ပြီးဆုံးသည့်အချီအရေအတွက်မှာ ငါးချီဖြစ်မည်။
 
(b) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") အလောင်းအစားများ
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
အာရှဟန်းဒီးကပ်အလောင်းအစားသည် ပွဲစဥ်၏ အနိုင်ရသူကိုဆိုလိုသည်။ ပွဲစဥ်အား သရေဟု ကြေငြာပါက အာရှဟန်းဒီးကပ်အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။
 
(c) အမှတ်တွက်စနစ်
ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ် သုံးသည်။

 

 

34. POOL / SNOOKER  ဘိလိယက်နှင့် စနူကာ

34.1 အလောင်းအစားများအသက်ဝင်ရင် ကစားသမားနှစ်ဦးလုံး ပွဲစဥ်အားစတင်ပြီး ပြီးဆုံးရမည်။ ပထမ frame/rack အတွင်း နားချိန်အား ပွဲစတင်သည်ဟုတ်သတ်မှတ်မည်။

34.2 ပွဲစတင်ပြီးနောက် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆို ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက အလောင်းအစားအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။

34.3 အောက်ပါတို့မှာ ဘိလိယက်နှင့် စနူကာ တွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) မ/စုံ
(iii) အတိအကျခန့်မှန်း
(iv) ပေါ်/အောက်

(b) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်

(c) အမှတ်တွက်စနစ်
ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ် သုံးသည်။

 

35. ROWING  လှေလှော်ခြင်း

35.1 အောက်ပါတို့မှာ လှေလှော်ခြင်းတွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်၏ ပွဲစဥ်အတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

36. RUGBY  ရပ်ဘီ

36.1 အခြားနည်းဖြင့်မဖော်ပြထားလျှင် ရပ်ဘီအလောင်းအစားများအားလုံးသည် ပွဲကစားချိန်မိနစ် 80 (ဒိုင်လူကြီးမှခွင့်ပြုထပ်ပေါင်းသည့် မည်သည့် ရပ်တန့်ချိန် မဆိုပါဝင်သည်)တွင် မူတည်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သော်ငြားလည်း အချိန်ပိုကစားသည့်အချိန်များပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။

36.2 အကယ်၍ ကစားပွဲတစ်ပွဲက ကစားချိန်မိနစ် 80 မတိုင်မီဆိုင်းငံ့သွားခဲ့လျှင်, ရလဒ်အဆုံးအဖြတ်ပေးပြီးသွားသည့်စျေးကွက်များမှလွဲပြီး အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

36.3 အကယ်၍ ကစားပွဲတစ်ပွဲသည် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းသွားခဲ့သည် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီး တရားဝင်စီစဥ်ထားသည့် စတင်ချိန်မှစပြီး 24 နာရီအတွင်း ပြန်လည်စတင်ခြင်းမရှိခဲ့လျှင်, အလောင်းအစားများအားလုံးအတွက် " လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိ" အဖြစ်မှတ်ယူပြီး အလောင်းအစားများအားလုံး ပြန်လည်အမ်း/ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

36.4 အကယ်၍ ပွဲကျင်းပမည့်နေရာပြောင်းလဲခဲ့လျှင် လောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများကိုဆက်လက်ထားရှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်အသင်းကိုဆက်လက်သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အိမ်ရှင်အသင်းနှင့် အဝေးအသင်း ပွဲစဥ်များပြန်လည်စတင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ထိုမူလစီစဥ်ထားသည့်ပွဲများတွင် လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပယ်ဖျက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

36.5 ရပ်ဘီယူနီယံအတွက် ( ရပ်ဘီခုနှစ် နှင့် ရပ်ဘီတစ်ဆယ်) နှင့် ရပ်ဘီလိဂ်အတွက် ( ရပ်ဘီလိဂ်ကိုး) အခြားနည်းဖြင့်မဖော်ပြထားလျှင်, ကစားခဲ့မည်ဆိုပါက ပွဲစဥ်များအားလုံးသည် တိကျစွာဖော်ပြထားသည့်ပြိုင်ပွဲစည်းမျဥ်းများအတိုင်း အချိန်ပိုမပါဝင်ပဲအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

36.6 အောက်ပါများက ရပ်ဘီ အကြိုပွဲစဥ်များ နှင့် တိုက်ရိုက်/ကစားနေစဥ် ပွဲစဥ်များအတွက် ကမ်းလှမ်းနေသည့်အလောင်းအစားများဖြစ်သည်

(a) ပွဲစဥ်လိုက်၊ အသင်းလိုက်နှင့် ကစားသမား အပေါ်လောင်းခြင်း

(i) ယူနီယံရပ်ဘီအတွက် ဟန်းဒီးကပ်လောင်းခြင်း/အခြားရွေးချယ်စရာ /ထပ်ပေါင်းဟန်းဒီးကပ်လောင်းခြင်း/ ပွဲစဥ်နှင့်အသင်းစုစုပေါင်းများ/အခြားရွေးချယ်စရာ စုစုပေါင်းများ
(A) 2-way စျေးကွက်များအတွက် ပယ်ဖျက်ခြင်း/ရပ်ဆိုင်းခြင်း/ပြန်အမ်းခြင်း စသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်သက်ရောက်မှုရှိမည်။
(B) သရေရလဒ်ပါဝင်သည့် 3 way စျေးကွက်များအတွက်သည် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုတွက်ချက်ပြီးအနိုင်ရ အဖြင့်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
(ii) ရပ်ဘီလဂ်ဟန်းဒီးကပ်လောင်းခြင်း/ အခြားဟန်းဒီးကပ်လောင်းခြင်း
(A) 2 နည်းစျေးကွက်များတွင် ရလဒ်သရေဖြစ်ခဲ့လျှင်အလောင်းအစားများပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။
(iii) ရပ်ဘီလိဂ်စုစုပေါင်းရမှတ်အတွက် 2 နည်း/ အခြားရွေးချယ်စရာ စုစုပေါင်းရမှတ် 2 နည်း/အသင်းလိုက်စုစုပေါင်းရမှတ် 2 နည်း/ပွဲစဥ်နှင့်အသင်းစုစုပေါင်းများ
(A) 2 နည်းစျေးကွက်များတွင် ရလဒ်များကရယူထားသည့်အမှတ်များနှင့်ထပ်ကူကျခဲ့လျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပယ်ဖျက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(iv) စုစုပေါင်းရမှတ်များ မ/စုံ, အသင်းလိုက်စုစုပေါင်း မ/စုံ, အသင်းများအလိုက် မ/စုံ 2 နည်း
(A) အလျှော်အစားအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး သုညကို စုံအဖြင့်ရေတွက်မည်ဖြစ်သည်။
(v) သရေပြန်အမ်း
(A) အကယ်၍ ကစားပွဲကရလဒ်သရေဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့လျှင် အလောင်းအစားများသည် ပျက်ပြယ်/တွန်း(ရပ်)/ပြန်အမ်း အဖြင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(vi) Next Try 2-Way
(A) အကယ်၍ next try ရမှတ်မရှိခဲ့လျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်သည်။
(vii) Total Tries/Team Total Tries/Moses Tries Markets ( အခြားအစားထိုးရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်)
(A) 2-Way စျေးကွက်များတွင် ရလဒ်များက ကိုးကားလက်ခံယူထားသည့် အလောင်းအစားများနှင့်အဆင့်ချင်းတူနေလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤစျေးကွက်များတွင် အစမ်းများက ပင်နတီအစမ်းများပါဝင်သည်။
(viii) ပထမဆုံးအမှတ်ပေးကစားခြင်း/အသင်းပထမဂိုးသွင်းကစားခြင်း/ပထမဂိုးသွင်းခြင်း ဒုတိယပိုင်း/ပမထဂိုးသွင်းခြင်း(ဒုတိယပိုင်းတွင်)/ပထမဆုံးသွင်းမည့်အသင်း/ပထမဆုံးအစမ်းသွင်းမည့်အသင်း/ပထမပိုင်း၏နောက်ဆုံးအမှတ်ပေးကစားခြင်း/ပွဲ၏နောက်ဆုံးအမှတ်ပေးကစားခြင်း/နောက်ဆုံးဂိုးသွင်းမည့်အသင်း/နောက်ဆုံးအစမ်းသွင်းမည့်အသင်း
(A) ဒီစျေးကွက်များအားလုံးအတွက်, အစမ်းကြိုးစားမှုတွင်ပင်နတီကြိုးစားမှုပါဝင်သည်။ ဂိုးသွင်းယူကစားမှုစျေးကွက်များ, ပြောင်းလဲမှုကိုထည့်သွင်းမရေတွက်ပါ။
(ix) အသင်းအမှတ်ပေးပထမအနိုင်ရသည့်ဂိမ်း
(A) အကယ်၍ အချိန်ပိုကစားခဲ့လျှင် အချိန်ပိုချိန်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
(x) ပထမအစမ်းတွင်သွင်းမည်/ပမထပိုင်းရလဒ်
(A) ပထမအကြိမ်ကြိုးစားမှု ဂိုးမည့်အသင်းကိုခန့်မှန်းခြင်း, ပထမပိုင်းရလဒ်နှင့်ပေါင်းထားပါသည်။ Tryscore မရှိခြင်းအအတွက်ကြေးတစ်ခုဖော်ပြထားလိမ့်မည။ ဒီစျေးကွက်အတွက် ပင်နတီကြိုးစားမှုထည့်သွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
(xi) ပထမဆုံးဂိုးသွင်းမည့်အသင်းနှင့် ပွဲရလဒ်
(A) ပွဲရလဒ်နှင့်ပေါင်းစည်းပြီး ပထမဆုံးဂိုးသွင်းမည့်အသင်းကိုခန့်မှန်းခြင်း, အကယ်၍ အချိန်ပိုကစားခဲ့လျှင် အချိန်ပိုကိုထည့်မတွက်ပါ။
(xii) ပထမပိုင်းပိုင်းအများဆုံးဂိုးသွင်းခြင်း / အသင်းရဲ့ပထမအများဆုံးရမှတ် ပထမပိုင်း
(A) ဒုတိယပိုင်းအချိန်ပိုကစားခဲ့လျှင် ထည့်မတွက်ပါ။ သရေကတော့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါမည်။
(xiii) Double ရလဒ်
(A) ဖော်ပြထားသည့်ပွဲစဥ်၏ပထမပိုင်း နှင့် ပွဲချိန်ပြည့် ရလဒ်ကိုခန့်မှန်းသည်။
(xiv) အနိုင်ရအနားသတ်ခြင်းအတိအကျနှင့်အစားထိုးခြင်းပါဝင်မည်
(A) အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ရလဒ်အတွက် ပွဲချိန်ပြည့်အနားသတ်မာကျင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ( သရေအမှတ်တူရွေးချယ်မှုရနိုင်သည် ) (xv) (စျေးကွက်များသို့ယှဥ်ပြိုင်ခြင်း ) Race to Markets
(A) သတ်မှတ်ထားသည့်အမှတ်စုစုပေါင်းသို့ပထမဆုံးရောက်မည့်အသင်းကိုခန့်မှန်းခြင်း ( နှစ်ခုစလုံးရရနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ )
(xvi) Half Betting ( တစ်ဝက်လောင်းခြင်း )
(A) ပထမပိုင်းစျေးကွက်များသည် ပထမပိုင်းပြီးဆုံးပြီးချိန်တွင် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒုတိယပိုင်းစျေးကွက်များသည် အချိန်ပိုကစားခဲ့လျှင် အချိန်ပိုမပါဝင်သည့် ပုံမှန်ကစားချိန်အလိုက် အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဖော်ပြထားသည့်စျေးကွက်ရလဒ်ဆုံးဖြတ်ထားမဆုံးဖြတ်ရသေးပါက အလောင်းအစားဆက်လက်လုပ်အောင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ (xvii) ရပ်ဘီယူနီယံအတွက် ပွဲများအားလုံး၏ရလဒ် ( 4-Way/အချိန်ပိုချိန်တွင်နိုင်မည်/ဖလားကိုင်မြှောက်ရန်/အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်/ အချိန်ပိုသို့သွားမည့်ပွဲစဥ်
(xvii) ရပ်ဘီယူနီယံအတွက် ပွဲများအားလုံး၏ရလဒ် ( 4-Way/အချိန်ပိုချိန်တွင်နိုင်မည်/ဖလားကိုင်မြှောက်ရန်/အချိန်ပိုကစားရမည့်အသင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်
(A) အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်က အချိန်ပို/ထပ်မံဖြည့်သွင်းချိန် နှင့် ပင်နတီကန်သွင်းခြင်းများကစားခဲ့လျှင် ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်ဖြစ်သည်။
(xviii) ရပ်ဘီလိဂ်အတွက် တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်အချိန်ပိုတွင်နိုင်မည်/တန်းမှီရန်/ဖလားကိုင်မြှောက်ရန်
(A) ကမ်းလှမ်းထားပါက, စျေးကွက်များအားလုံးသည် အချိန်ပိုကစားခဲ့ပါလျှင် အချိန်ပိုကာလအားလုံးအပါအဝင် အလျော်အစားအတွက်အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(xix) ကစားနေစဥ်/တိုက်ရိုက် ပထမပိုင်းလောင်းခြင်း
(A) ကစားနေစဥ်/တိုက်ရိုက် ပထမပိုင်းလောင်းခြင်းအတွက် အလောင်းအစားအတည်ဖြစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အပိုင်းပြီးမြှောက်ရမည် ( သီးသန့်စျေးကွက်ရလဒ်ကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးရသေးလျှင်)။ ကစားနေစဥ်/တိုက်ရိုက် ပထမပိုင်းလောင်းခြင်းတွင် အချိန်ပိုမပါဝင်ပါ,အကယ်၍ 2-Way ပထမပိုင်းစျေးကွက်များက သရေအဖြင့်ပြီးဆုံးသွားလျှင် အလောင်းအစားများက ပျက်ပြယ်/ရပ်ဆိုင်း/ပြန်အမ်းအဖြင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(xx) စုစုပေါင်းအသင်းအစမ်းများ
(A) ပင်နတီကြိုးစားမှုများထည့်သွင်းရေတွက်သည်။ အလောင်းအစားများကပုံမှန်ကစားချိန်အပေါ်တွင်သာရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။
(xxi) Team to Score ပထမ/နောက်ဆုံး စမ်းမည့်အသင်း
(A) စျေးကွက်တွင် No Try Scored ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
(xxii) Team to Score ပထမ/နောက်ဆုံး
(A) အချိန်ပိုကစားခဲ့လျှင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
(xxiii) နှစ်ပိုင်းစလုံးနိုင်မည့်အသင်း/နှစ်ပိုင်းစလုံးနိုင်/တစ်ပိုင်းချင်းစီနိုင်မည့်အသင်း
(A) အလောင်းအစားရပ်တည်ရန်အတွက် နှစ်ပိုင်းစလုံးကို ပြီးအောင်လုပ်ရပါမည်။
(xxiv) ပထမ/နောက်ဆုံး/မည်သည့်အချိန်မဆို အစမ်းဂိုးသွင်းသူစျေးကွက်များ
(A) ပြိုင်ပွဲတွင်မပါဝင်သည့်ကစားသမားများအပေါ်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများသည် ပျက်ပြယ်ခြင်း/ပြန်အမ်းခြင်း အနေဖြင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(xxv) ပထမအစမ်းဂိုးသွင်းသူ
(A) အကယ်၍ သင့်ကစားသမားသည် အစမ်းဂိုးသွင်းပြီးမှကွင်းထဲသို့ဝင်ပါက သင့်လောင်းကြေးအား ပျက်ပြယ်/ပြန်လည်ပေးအပ် မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်ကစားသမားသည် ပထမအကြိမ်အစမ်းဂိုးသွင်းခြင်းမပြုလုပ်နိုင်မည် အချိန်မရွေး ကွင်းထဲသို့ ဝင်ပါက သင်၏လောင်းကြေးမှာ ဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ပင်နတီအစမ်းကန်ခြင်းကို ဤစျေးကွက်အတွက်ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပါ။ အကယ်၍ပထမအစမ်းက ပင်နတီဖြစ်လျှင် ဒုတိယအစမ်းတွင်ဂိုးသွင်းသူသာလျှင်အနိုင်ရသူအနေဖြင့် အလောင်းအစားလျှော်ကြေးထည့်တွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
(xxvi) နောက်ဆုံးအစမ်းဂိုးသွင်းသူ
(A) အလောင်းအစားသည် နောက်ဆုံးအစမ်းဂိုးသွင်းသည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပွဲတွင်ပါဝင်သည့်ကစားသမားများအပေါ်တွင် ရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအစမ်းပွဲသည် ပင်နယ်တီကြိုးစားမှုဖြစ်ပါက အလောင်းအစားသည် ယခင်အစမ်းဂိုးသွင်းသူအပေါ် အတည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
(xxvii) အသင်းအားလုံး ကြိုးစားမှု
(A) ပင်နတီအစမ်းများထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်။ အလောင်းအစားများသည်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအချိန်တွင်သာရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။
(xxviii) အဖြေမရသေးသောအဖွဲ့ တစ်ခုခုက ရမှတ် 3 မှတ် ရပါမည်လား။
(A) တစ်သင်းသင်း/မည်သည့်အသင်းမဆို ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုအစမ်းဂိုးတစ်ဂိုးမရစေဘဲ အစမ်း 3 ဂိုးသွင်းယူနိုင်ရမည်။ ပင်နတီအစမ်းထည့်တွက်သည်။ မပြည့်စုံသော ပြိုင်ပွဲအချိန်ဇယားများကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသော အခြားစျေးကွက်များသည် ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ ရလဒ်အဆုံးအဖြတ်ပြုလုပ်ပြီးသားစျေးကွက်များကတော့ ချွင်းချက်ဖြစ်ပါမည်။
(xxix) Lance Todd ဆုတံဆိပ်
(A) ရပ်ဘီလိဂ် ဖလားစိန်ခေါ်မှုဖိုင်နယ်တွင်အကျုံးဝင်သည်။ ကစားပွဲအပြီးတွင် ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားကိုရွေးချယ်ပြီး Lance Todd ဆုတံဆိပ်ကိုပေးအပ်ချီးမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ ကစားပွဲတွင်ပါဝင်သည့်ကစားသမားတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် ပေါက်ကြေးများကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။
(xxx) အတိအကျခန့်မှန်း
(A) အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည် ပုံမှန်ရာသီအတွက်သာဖြစ်သည်။ စီစဉ်ထားသည့်ပွဲစဉ်များ၏ အစီအစဉ်ပြီးဆုံးချိန်တွင် အသင်းများ၏ အပြီးသတ်အနေအထားသည် သက်ဆိုင်ရာလိဂ်များမှ ရှုံးထွက်အဆင့် သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲမေးမြန်းမှုများ (နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အမှတ်ဖြတ်တောက်မှုများ) ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(B) အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြင့်အပြီးသတ်ရန် - ပုံမှန်ရာသီပြီးဆုံးပါက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသောလိဂ်၏ အောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ပြီးဆုံးသည့်အသင်းအား ခေါ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
(C) တန်းဆင်းရန် - ဤစျေးကွက်ကမ်းလှမ်းပါက၊ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသည်လိဂ်၏စည်းမျဉ်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
(D) ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းသူ - ပုံမှန်ရာသီအပေါ်တွင်သာ အဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ( ရှုံးထွက်ထည့်မရေတွက်ပါ )
(E) အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြင့်အပြီးသတ်ရန် - အသင်းရဲ့အနိမ့်ဆုံးဇယားဖြင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည် ( သူတို့တန်းဆင်းသည် ဖြစ်စေ မဆင်းရသည်ဖြစ်စေ) မပြည့်စုံသော ပြိုင်ပွဲအချိန်ဇယားများကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသော အခြားစျေးကွက်များသည် ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ ရလဒ်အဆုံးအဖြတ်ပေးပြီးသား စျေးကွက်များသည်သာလျှင်ခြွင်းချက်ဖြစ်ပါမည်။
(xxxi) ရပ်ဘီအထူး
(A) ပြိုင်ပွဲတွင် အသင်းနှစ်သင်း သို့မဟုတ် နှစ်သင်းထက်ပိုသောအသင်းက အဆင့်တစ်ခုတည်းကိုအတူတူရောက်ရှိလျှင် dead-heat စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
(B) စုစုပေါင်း/ပွဲစဥ်/အသင်း အစမ်း နှင့်ဆက်စပ်သည့်စျေးကွက်များအတွက် ပင်နတီအစမ်းများကို အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထည့်တွက်သည်။ (C) အကယ်၍ အသင်းနှစ်သင်းသည် ပေးထားသည့် လိဂ်/အုပ်စုတစ်ခု၏ထိပ်ဆုံးတွင်ပူးတွဲပြီးဆုံးပါက အလျော်အစားအဆုံးအဖြတ်အတွက် တရားဝင်ပြိုင်ပွဲစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအရ အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
(D) မပြည့်စုံသော ပြိုင်ပွဲအချိန်ဇယားများကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသော အခြားစျေးကွက်များသည် ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ ရလဒ်အဆုံးအဖြတ်ပေးပြီးသား စျေးကွက်များသည်သာလျှင်ခြွင်းချက်ဖြစ်ပါမည်။

(b) အမှတ်ပေးစနစ် ။ ။ အမျိုးအစား B အမှတ်ပေးစနစ်ဖြစ်သည်

 

37. SAILING  ရွက်လွှင့်ခြင်း

37.1 အောက်ပါတို့မှာ ရွက်လွှင့်ခြင်းတွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်၏ ပွဲစဥ်အတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

38. SHOOTING  သေနတ်ပစ်

38.1 အောက်ပါတို့မှာ သေနတ်ပစ်တွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်၏ ပွဲစဥ်အတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

39. SQUASH

39.1 ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက ကာလပိုင်းခြားအလောင်းအစားမှလွဲ၍ (အလောင်းအစားရလဒ် ခြွင်းချက်မရှိထွက်ပေါ်ပြီးပါက) အလောင်းအစားအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။

39.2 ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနိုင်ရရန် လိုအပ်သော စုစုပေါင်းပွဲအရေအတွက်သည် ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူများမှ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။

39.3 လောင်းကစားအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ပွဲအရေအတွက်ကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲပြားခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက အလောင်းအစားအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။

39.4 အောက်ပါတို့မှာ Squash တွင် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(A) ဂိမ်းဟန်းဒီးကပ်
(B) ပွိုင့်ဟန်းဒီးကပ်
(ii) မ/စုံ
(A) လောင်းကစားတစ်ခုသည် ပွဲစဉ်အတွင်း သရေဖြစ်နေပါက (ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်) ပေါင်းထည့်ထားသည့် အမှတ်များ အပါအဝင် ပွဲစဉ်တွင် ကစားခဲ့သော အမှတ်စုစုပေါင်းအပေါ် အခြေခံ၍ မ/စုံ အလောင်းအစားများကို နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်သွားမည်။
(iii) အတိအကျခန့်မှန်း
(iv) ပေါ်/အောက်
(A) ပွဲစဉ်က သရေဖြစ်နေလျှင် ပေါင်းထည့်ထားသည့် အမှတ်များ အပါအဝင် ပွဲစဉ်တွင် ကစားခဲ့သော အမှတ်စုစုပေါင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပေါ်/အောက် အလောင်းအစားများကို နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်သွားမည်။
(v) အချိန်ပိုင်းခြားလောင်းခြင်း
(A) အလောင်းအစားအားလုံးကို ပွဲစဥ်အဆုံးတွင် ကစားခဲ့သည့် စုစုပေါင်းရမှတ်များပေါ်မူတည်၍ နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်သွားမည်။
(B) သတ်မှတ်ထားသောကာလ ပြီးဆုံးပါက ထိုကာလပြီးနောက် ပွဲစဥ်ဖျက်သိမ်းလျှင်ပင် အလောင်းအစားအားလုံးသည် အကျုံးဝင်မည်။
(b) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(A) ဂိမ်းဟန်းဒီးကပ်
(B) ပွိုင့်ဟန်းဒီးကပ်
(ii) အချိန်ပိုင်းခြား အလောင်းအစားများ
(c) အမှတ်တွက်စနစ်
ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ် သုံးသည်။

 

40. SWIMMING  ရေကူး

40.1 ‌အောက်ပါတို့မှာ ရေကူးအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်၏ ပွဲစဥ်အတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

41. SYNCHRONIZED SWIMMING  အလှပြရေကူး

41.1 ‌အောက်ပါတို့မှာ အလှပြရေကူးအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်၏ ပွဲစဥ်အတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

42. TABLE TENNIS  စားပွဲတင်တင်းနစ်

42.1 စားပွဲတင်တင်းနစ်လောင်းခြင်းတွင် 12 နာရီစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသက်ရောက်မှုမရှိပါ။

42.2 အောက်ပါများသည် စားပွဲတင်တင်းနစ်တွင်ကမ်းလှမ်းထားသည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(က) အကြိုစျေးကွက်များတွင်လောင်းခြင်း

(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်

(က) ရမှတ်ဟန်းဒီးကပ်

(ခ) အပိုင်းလိုက် ဟန်းဒီးကပ်

(ii) ငွေလိုင်း

(iii) စုံ/မ

(iv) အတိအကျခန့်မှန်းခြင်း

(v) ပေါ်/အောက်

(vi) ကာလအပိုင်းအခြားတွင်လောင်းခြင်း

(ခ) တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်(တိုက်ရိုက်) လောင်းခြင်း


42.3 သက်ဆိုင်သည့် ရရှိသည့်နေရာတွင် စင်တင်ဆက်မှုသည် အလောင်းအစားများ၏ အလျော်အစားဆုံးဖြတ်ခြင်းကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ အရည်အချင်းမပြည့်မီမှုနှင့်/သို့မဟုတ် အယူခံဝင်ခြင်းများက အလောင်းအစားများအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကစားပွဲတစ်ပွဲတွင် စတင်ခြင်းမတိုင်မီ ကစားသမားများ၏နာမည်တစ်စုံတစ်ခု ပြောင်းလဲခြင်းများဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် ယူထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။ ကစားပွဲတစ်ပွဲစတင်နေပြီး ပြီးမြှောက်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင်, အခြားတိကျသည့်စျေးကွက်တွက်ရလဒ်မဆုံးဖြတ်သေးပါက သို့မဟုတ်, ဂိမ်းသို့မဟုတ် ကစားပွဲတစ်ခု နိဂိုးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်း၏ တိကျသောစျေးကွက်တစ်ခုအတွက် ရလဒ်ကို သဘာဝနိဂုံးအတိုင်းအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

(က) တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်/တိုက်ရိုက်ကစားပွဲစျေးကွက်များ (လက်ရှိပွဲနှင့်နောက်ပွဲများ)

အခြားတိကျသောစျေးကွက်ရလဒ်က ဆုံးဖြတ်ပြီးစီးသွားခြင်းမဟုတ်ပါက အလောင်းအစားရပ်တည်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲပြီးမြှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။

(ခ) တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်/တိုက်ရိုက် စျေးကွက်များသို့ရောက်ရန်

အလောင်းအစားများအလျှော်အစားဆုံးဖြတ်ချက်သည် သက်ဆိုင်သည့်ကစားပွဲ၏ စာရင်းသွင်းထားသည့်ရမှတ်များကို ဦးစွာရရှိသည့် ပထမဆုံးကစားသမားပေါ်မူတည်မည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကစားသမားကမှ သတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်သည့်ရမှတ်ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့်ဖြစ်စဥ်မျိုးတွင် (ပွဲဆက်မကစားပဲစွန့်ခွာခြင်းကြောင့်) ထိုစျေးကွက်တွင်လောင်းသည့်အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သက်ဆိုင်သည့်ကစားပွဲ ကစားခြင်းမရှိလျှင်, ထိုကစားပွဲတွက် ယှဥ်ပြိုင်သည့်စျေးကွက်များအားလုံး ပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

(ဂ) တိုက်ရိုက်စားနေစဥ်/တိုက်ရိုက် ရမှတ်များတွင်လောင်းခြင်း
အလောင်းအစားများက ကစားသမားတစ်ယောက်ကို စာရင်းသွင်းသတ်မှတ်ထားသည့်ရမှတ်ကို အနိုင်ရရန် ကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကစားပွဲ သို့မဟုတ် ပွဲစဥ်ပြီးဆုံးခြင်းကြောင့် ထိုရမှတ်ကို ကစားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် ထိုရမှတ်တွင် လောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

(ဃ) စုစုပေါင်းရမှတ်လောင်းခြင်းစျေးကွက်များ

ဤစျေးကွက်သည် သတ်မှတ်ထားသည့် ကစားပွဲကစားခဲ့သည့် အရေအတွက်များအပေါ်တူတည်သည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲအရေအတွက်ပြောင်းလဲသွားသည် သို့မဟုတ် အလောင်းအစားအတွက်ကမ်းလှမ်းထားသည်ထက် ကွဲပြားခြားနားမှုရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

(င) တိုက်ရိုက်ကစားနေစဥ်/တိုက်ရိုက် ဟန်းဒီးကပ်များတွင်လောင်းခြင်း

ဤစျေးကွက်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲကစားခဲ့သည့် အရေအတွက်အပေါ်မူတည်သည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ကစားပွဲအရေအတွက်ပြောင်းလဲသွားသည် သို့မဟုတ် အလောင်းအစားအတွက်ကမ်းလှမ်းထားသည်ထက် ကွဲပြားခြားနားမှုရှိလျှင် အလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ပြယ်လိမ့်မည်။

42.4 အမှတ်ပေးစနစ်, B အမှတ်ပေးစနစ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။

 

43. TAEKWONDO  တိုက်ကွမ်ဒို

43.1 ‌အောက်ပါတို့မှာ တိုက်ကွမ်ဒိုအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများ အသက်ဝင်ရန် တွဲထားသည့် ကစားသမားနှစ်ဦးလုံး ပွဲကိုစတင်ပြီး ပွဲပြီးဆုံးရမည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

44. TENNIS  တင်းနစ်

44.1 ကစားသမားတစ်ဦးမှ အနားယူသွားခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် အရည်အချင်းမပြည့်မီခြင်းကြောင့် ပွဲစဥ်မပြီးခဲ့ပါက အလောင်းအစားအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်၊ အောက်ပါအလောင်းအစားများမှလွဲ၍ ပထမဆုံး Ace၊ ပထမဆုံး Double Fault နှင့် ကာလာပိုင်းခြားအလောင်းအစားများ(အကယ်၍ထိုအလောင်းအစားများ၏ရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးပါက)

44.2 ခြွင်းချက်မရှိ ဆုံးဖြတ်ထားသော စျေးကွက်များမှလွဲ၍ ပြိုင်ပွဲကာလကို လျှော့ချခြင်း၊ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပါက လောင်းကစားအားလုံးသည် ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။

44.3 ပွဲတစ်ပွဲအနိုင်ရရန် လိုအပ်သည့် စုစုပေါင်း ဆက်အရေအတွက်သည် ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။

44.4 တင်းနစ်အလောင်းအစားတွင် 12 နာရီစည်းမျဥ်း မသက်ရောက်ပါ။

44.5 ပွဲနေရာ သို့မဟုတ် ကွင်းမျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲပါကလည်း အလောင်းအစားအားလုံး အတည်ဖြစ်မည်။

44.6 ‌အောက်ပါတို့မှာ တင်းနစ်အတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(A) ဂိမ်းဟန်းဒီးကပ်
(B) ဆက်ဟန်းဒီးကပ်
(ii) ပထမဆုံး Ace
(A) တရားဝင်ပွဲစဉ်အချက်အလက်အရ ပွဲတွင် ပထမဆုံး Ace ရရှိသည့် ကစားသမားကို လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
(iii) ပထမဆုံး Double Fault
(A) တရားဝင်ပွဲစဉ်အချက်အလက်အရ ပွဲတွင် ပထမဆုံး double fault ရရှိသည့် ကစားသမားကို လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
(iv) Aces အများစု
(A) တရားဝင်ပွဲစဉ်အချက်အလက်အရ ပွဲတွင် Ace အများစု ရရှိသည့် ကစားသမားကို လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
(v) Double Fault အများစု
(A) တရားဝင်ပွဲစဉ်အချက်အလက်အရ ပွဲတွင် double fault အများစု ရရှိသည့် ကစားသမားကို လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
(vi) မ/စုံ
(A) ပွဲစဥ်တစ်ခုသည် ပွဲစဉ်အတွင်း သရေဖြစ်နေပါက (ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်) ပေါင်းထည့်ထားသည့် ပွဲများ အပါအဝင် ပွဲစဉ်တွင် ကစားခဲ့သော ပွဲစုစုပေါင်းပွဲများအပေါ် အခြေခံ၍ မ/စုံ အလောင်းအစားများကို နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်သွားမည်။
(vii) အတိအကျခန့်မှန်း
(viii) ပေါ်/အောက်
(A) ပွဲစဥ်တစ်ခုသည် သရေဖြစ်နေပါက (ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်) ကစားခဲ့သည့်ပွဲများ အပါအဝင် ပွဲစဉ်တွင် ကစားခဲ့သော ပွဲစုစုပေါင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပေါ်/အောက် အလောင်းအစားများကို နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်သွားမည်
(ix) အချိန်ပိုင်းခြား အလောင်းအစားများ
(A) သရေဖြစ်ပေါ်ချိန် ကစားသည့်ပွဲများအပါအဝင် ဆက် အပြီးတွင် ကစားထားသည့် ပွဲအရေအတွက် စုစုပေါင်းပေါ် အခြေခံ၍ အလောင်းအစားအားလုံးကို နိုင်/ရှုံးဆုံးဖြတ်မည်။
 
(b) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) ပေါ်/အောက်
(iii) အချိန်ပိုင်းခြား အလောင်းအစားများ
 
(c) အမှတ်တွက်စနစ်
ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ် သုံးသည်။

 

44.7 e-Tennis လောင်းကစားခြင်း

(a) ဤစည်းမျဥ်း 45.7 တွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက e-Tennis အလောင်းအစားများအတွက် စည်းမျဥ်း 45 သက်ရောက်မည်။
(b) e-Tennis ပွဲများသည် အသင်းပုံစံနှင့် ပွဲကစားခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန် ဉာဏ်ရည်တု၊ စက်ဖြင့်သင်ယူခြင်း၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ တင်းနစ်ပွဲအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားသော simulation များဖြစ်သည်။
(c) e-Tennis ပွဲစဉ်ရလဒ်များ၊ ရမှတ်များနှင့် အခြားအလောင်းအစားဆုံးဖြတ်သည့်အချက်အလက်များသည် ဆော့ဝဲမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင် ပြိုင်ပွဲဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင် အခြားမည်သည့်အရင်းအမြစ်များမှ မရနိုင်ပါ။
(d) e-Tennis ပွဲများသည် ထုတ်လွှင့်သည့်ပွဲများဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို အလောင်းများသည့်လောင်းကစားပွဲများဟု သတ်မှတ်သည်။ ထိုပွဲများတွင် လောင်းကစားသမားတစ်ဦးထက်ပို လောင်းကစားနိုင်ပြီး ထိုပွဲ၏ရလဒ်သည် လောင်းကစားသူအားလုံး၏ အလောင်းအစားရလဒ်ပင် ဖြစ်သည်။
(e) ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရောနစ်၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ (သို့) ဆက်သွယ်ရေးချွတ်ယွင်းမှုများ အပါအဝင် မည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်မဆို သတ်မှတ်ပွဲကစားအချိန်အတွင်း ပွဲမပြီးဆုံးပါက အော်ပရေတာမှ (x) Set - (x) Game – Winner, (x)Set – (x) Game – Point (x) Winner, (x) Set – (x) Game To Deuce, (x) Set - Race to (x) Games စသည့် သတ်မှတ်စျေးကွက်များမှလွဲ၍ ထိုပွဲကို ပွဲမပြီးဆုံးဟု ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင် ခြွင်းချက်မရှိဆုံးဖြတ်ထားသည့် အလောင်းအစားများကိုသာ အလျော်အစားလုပ်မည်။ ထွက်ပေါ်လာသောရလဒ်များနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အခြားစျေးကွက်များအားလုံးမှ အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်ပြီး လောင်းကြေးကို ကစားသူထံသို့ ပြန်ပေးအပ်မည်။ အော်ပရေတာသည် ထိုကဲ့သို့ပွဲစဉ်များကို ဤစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အလျော်အစားလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
(f) အော်ပရေတာသည် e-Tennis အလောင်းအစားကို ပျက်ပြယ်အဖြစ်ကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍

(i) အလောင်းအစား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကိုသာရရှိလျှင်၊
(ii) အော်ပရေတာသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦး (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသူများသည် လိမ်လည်မှု၊ ပူးပေါင်းမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အခြားတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါ၀င်နေသည်ဟု သံသယရှိလျှင်၊
(iii) ပွဲမစတင်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြီးဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ရလဒ်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ ပေါ်ပေါက်လျှင်၊
(iv) အလောင်းအစားကို လက်ခံရာတွင် မည်သည့်အလောင်းအစား ကန့်သတ်ချက်ထက်မဆို ကျော်လွန်သွားလျှင်၊
(v) လောင်းကြေးပမာဏသည် အသုံးပြုသူ၏အကောင့်တွင် မရှိလျှင်၊
(vi) အမှားတစ်ခု (လူ သို့မဟုတ် အခြား) သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် မှားယွင်းသော odds များကို အသုံးပြုခဲ့လျှင်၊
(vii) ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းမှုများ၊ ကြားဖြတ်နှောင့်နှေးခြင်းများ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်း (သို့) အချက်အလက်လိမ်လည်မှု စသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားများ ဖြစ်ပေါ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်
(viii) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်မှ အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် မမှန်မကန် အနိုင်ပေးလျှင်။

(g) အမှား (လူ သို့မဟုတ် အခြား) ကြောင့် သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းခြင်းကြောင့် အလောင်းအစားအား မမှန်မကန်ပေးလျော်ပြီးပါက ပေးလျော်မှုကို တရားမဝင်ဟု သတ်မှတ်ကာ ရလဒ်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြုရန်ရာတွင် လောင်းကစားသူ၏အကောင့်တွင် ငွေမလုံလောက်ပါက လောင်းကစားသူသည် လိုအပ်သောပမာဏကို အော်ပရေတာသို့ ပြန်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။

 

45. TRIATHLON  ထရိုင်သလွန်

45.1 ‌အောက်ပါတို့မှာ ထရိုင်သလွန်အတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်၏ ပွဲစဥ်အတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

46. VOLLEYBALL  ဘော်လီဘော

46.1 ဘော်လီဘောလောင်းကစားခြင်းတွင် 12 နာရီ စည်းမျဥ်း မသက်ရောက်ပါ။
46.2 အောက်ပါတို့မှာ ဘော်လီဘောအတွက် ကမ်းလှမ်းထားသည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော လောင်းကစားခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(A) အမှတ်ဟန်းဒီးကပ်
(B) ပွဲငယ်ဟန်းဒီးကပ်
(ii) မန်းနီးလိုင်း
(iii) မ/စုံ
(iv) အတိအကျခန့်မှန်း
(v) ပေါ်/အောက်
(vi) ကာလအပိုင်းအခြား လောင်းကစားခြင်း
(vii) အမှတ်လောင်းကစားခြင်း
(b) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") လောင်းကစားခြင်း

46.3 တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော (ပွဲမစမီ)

(a) အကယ်၍ ပွဲစဥ်မပြီးဆုံးပါက သက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရလဒ် ထွက်ပေါ်ပြီးသည်မှလွဲ၍ အောက်ပါစျေးကွက်များကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။
(i) ပွဲစဥ်အနိုင်ရမည့်အသင်း
(ii) ပွဲစဥ် စုစုပေါင်း မ/စုံ
(iii) ပွဲငယ် ရလဒ်အတိအကျ
(iv) Double ရလဒ် (ပထမပွဲငယ်နှင့် ပွဲစဥ် ရလဒ်)
(v) ပွဲစဥ် ဟန်းဒီးကပ် - ပွဲငယ်များ
(vi) ပွဲစဥ် ဟန်းဒီးကပ် - အမှတ်များ
(vii) စုစုပေါင်းအမှတ်များ
(viii) အသင်း စုစုပေါင်းအမှတ်များ

(b) ပွဲငယ်စျေကွက်များ တစ်ခုချင်းစီတွင် အကယ်၍ ပွဲငယ်တစ်ခု ပြီးဆုံးခြင်းမရှိပါက သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် ထွက်ပေါ်ထားပြီးသည်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။
(i) ပထမပွဲငယ် အနိုင်ရမည့်အသင်း
(ii) ပထမပွဲငယ် စုစုပေါင်း မ/စုံ
(iii) ပထမပွဲငယ် ဟန်းဒီးကပ်
(iv) ပထမပွဲငယ် စုစုပေါင်းပွိုင့်များ
(v) ပထမပွဲငယ် အနိုင်မာဂျင်
(vi) ပထမပွဲငယ် အတိအကျရလဒ်
(vii) 2/3 ပွဲငယ်များ ပြီးနောက် ရလဒ်

(c) ဒိုင်လူကြီးက အမှတ်လျှော့ချခြင်း ပြုလုပ်ပါက တရားဝင်ရလဒ်များကို စျေးကွက်အားလုံးတွင် နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါမည်။

(d) အကယ်၍ ပွဲကျင်းပသည့်နေရာ ပြောင်းလဲပါက အိမ်ကွင်းအသင်းအား ထိုသို့ဆက်လက်သတ်မှတ်ပြီး လောင်းပြီးသားအလောင်းအစားများသည် အတည်ဖြစ်မည်။ အကယ်၍ အိမ်ကွင်းအသင်းနှင့် အဝေးကွင်းအသင်းတို့အဖြစ် စာရင်းဝင်ထားသည့် ပွဲစဥ်အတွက် အဝေးကွင်းအသင်းကွင်း၌ ကစားပါက အိမ်ကွင်းအသင်းအားတရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသတ်မှတ်ပြီး အလောင်းအစားများမှာအတည်ဖြစ်မည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အလောင်းအစားများမှာ ပျက်ပြယ်မည်။

(e) နောက်တစ်ဆင့်တက်ရန် (To qualify) အား သတ်မှတ်ထားသော ပြိုင်ပွဲ၏ နောက်တစ်ဆင့်သို့ တက်လှမ်းမည့်အသင်းအပေါ် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ Golden Set ကစားပါက ယင်းရလဒ်အားလည်း ထည့်တွက်မည်။ ပွဲစဥ်နှစ်ခုကစားရသည့် ပြိုင်ပွဲတွင် မည်သည့်အသင်း နောက်တစ်ဆင့်တက်မည်အား ဆုံးဖြတ်ရန် Golden Set ပါဝင်ပြီး ပုံမှန် ပွဲစဥ်/ပွဲငယ် စျေးကွက်များကို နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ရာတွင် Golden Set အား ထည့်မတွက်ပါ။

(f) ပွဲမပြီးပါက သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် အဖြေထွက်ပြီးသားမှလွဲ၍ အလောင်းအစားအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။

46.4 ပွဲချိန်တွင်း (ကစားဆဲ/တိုက်ရိုက်)

(a) ပွဲမပြီးပါက သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ် အဖြေထွက်ပြီးသားမှလွဲ၍ အောက်ပါစျေးကွက်များ ပျက်ပြယ်သွားမည်။
(i) ပွဲစဥ်အနိုင်ရမည့်အသင်း
(ii) ပွဲငယ် လောင်းခြင်း
(iii) စုစုပေါင်း ပွဲစဥ် အမှတ်များ
(iv) အသင်း စုစုပေါင်း ပွဲစဥ် အမှတ်များ
(v) ဟန်းဒီးကပ် ပွဲငယ် လောင်းခြင်း

(b) ပွဲငယ်စျေးကွက် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပွဲငယ်တစ်ခုမပြီးဆုံးပါက သတ်မှတ်စျေးကွက်ရလဒ်ကို နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ပြီးသည်မှလွဲ၍ အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

(c) ကစားနေစဥ်အတွင်း/တိုက်ရိုက် အမှတ်အလောင်းအစားအတွက် အသင်းတစ်သင်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အမှတ်အား ရရှိမည်ကို ကမ်းလှမ်းထားသည့် အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။ ပွဲစဥ် သို့မဟုတ် ပွဲငယ် အဆုံးသတ်သွားသည့်အတွက် ထိုရမှတ်ထိ မကစားသည့်အခြေအနေတွင် ထိုရမှတ်အတွက်အလောင်းအစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်။

(d) လက်ရှိ/ နောက် ပွဲငယ်တွင် ဦးဆောင်မည့်သူ - သတ်မှတ်ပွဲငယ်တွင် ပေးထားသည့်ရမှတ်အား မရောက်ခဲ့ပါက ပွဲငယ်အနိုင်ရရှိသည့်အသင်းအား အနိုင်ရသူအဖြစ် ဆုံးဖြတ်သွားမည်။

(e) ဒိုင်လူကြီးက အမှတ်လျှော့ချခြင်း ပြုလုပ်ပါက တရားဝင်ရလဒ်များကို စျေးကွက်အားလုံးတွင် နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါမည်။ နိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သည့် Race to စျေးကွက်များနှင့် အမှတ်အလောင်းအစားများမှလွဲ၍ ဖြစ်သည်။

(f) Golden Set (ရှိနေနိုင်သည့်အခြေအနေနှင့် ကမ်းလှမ်းသည့်အခြေအနေတွင်) အား သတ်မှတ် (golden) ဆက်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ပေါ် အခြေခံ၍သာ ရေတွက်မည်။

46.5 အမှတ်တွက်စနစ် - ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ် သက်ရောက်သည်။

 

47. WATER POLO  ဝါတာပိုလို

47.1 အလောင်းအစားများကို ပွဲအပြီးတွင် နောက်ဆုံးရမှတ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ (ရပ်တန့်ချိန်အပါအဝင်) ဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော် အခြားနည်းမဖော်ပြထားပါက အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်များကို မပါဝင်ပါ။

47.2 ပွဲစဉ် 32 မိနစ်မကစားမီ အချိန်မရွေး ဖျက်သိမ်းပါက ရလဒ်ထွက်ပြီးသားများမှလွဲ၍ အလောင်းအစားအားလုံးကို ပျက်ပြယ်သည်ဟုတ် သတ်မှတ်မည်။

47.3 အောက်ပါတို့မှာ ဝါတာပိုလိုအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
(ii) မ/စုံ
(iii) အတိအကျခန့်မှန်း
(iv) မ/စုံ
(v) အချိန်ပိုင်းခြား အလောင်းအစားများ
(vi) ပွဲဝက် လောင်းခြင်း
(A) ပထမပိုင်းလောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလောင်းအစားများကို ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် ပထမကွာတားနှင့် ဒုတိယကွားတားရဂိုးများပေါင်းလဒ်ပေါ်အခြေခံ၍ အနိုင်ရသူကို ဆုံးဖြတ်မည်။
(vii) ကွာတား လောင်းခြင်း
(A) အလောင်းအစားများကို ဟန်းဒီးကပ်အပါအဝင် ကွာတာတစ်ခုစီအပြီးတွင်ရရှိသည့် ဂိုးရလဒ်ပေါ် အခြေခံ၍ အနိုင်ရသူကို ဆုံးဖြတ်မည်။
(B) ကွာတား 4 လောင်းခြင်းအတွက် အနိုင်ရသူကိုသတ်မှတ်ရာတွင် အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်တွင် ရရှိသည့် ပွိုင့်များကို ထည့်မတွက်ပါ။
 
(b) ပွဲချိန်တွင်း ("တိုက်ရိုက်") လောင်းခြင်း
(i) အာရှဟန်းဒီးကပ်
 
(c) အမှတ်တွက်စနစ်
ပုံစံ B အမှတ်တွက်စနစ် သုံးသည်။

 

48. WEIGHTLIFTING  ဝိတ်မခြင်း

48.1 အောက်ပါတို့မှာ ဝိတ်မခြင်းအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများသည် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်၏ ပွဲစဥ်အတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

49. WINTER SPORTS  ဆောင်းရာသီအားကစား

49.1 စင်မြင့်ပေါ်၌ တင်ဆက်သည့်အချိန်ဖြင့် ရလဒ်ကို ရေတွက်သည်။ တင်ဆက်သည့်အခမ်းအနားမရှိပါက ပွဲအပြီးတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော တရားဝင်ရလဒ်နှင့်အညီ ရလဒ်များကို နောက်ဆက်တွဲအယူခံဝင်မှု၊ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှုမပါဝင်ဘဲ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

49.2 ပွဲစဉ်တစ်ခုအား ဆိုင်းငံ့ထား သို့မဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းထားကာ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော စတင်ချိန်မှ 48 နာရီအတွင်း ပြန်လည်မစတင်ပါက၊ လောင်းကစားအားလုံးကို ပျက်ပြယ်ပြီး ပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

49.3 ပွဲတစ်ခု၏အခြေအနေများ (ကျင်းပမည့်နေရာပြောင်းလဲခြင်းအပါအဝင် အကန့်အသတ်မရှိ၊ ပွဲတစ်ခုရှိ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် အဝိုင်းများအတိုချုံ့ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်ပွဲ၏တရားဝင်အကွာအဝေးကို ပြောင်းလဲခြင်း) သည် တရားဝင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ မူလစာရင်းသွင်းထားသည့်အရာများမှ ပြောင်းလဲသွားပါက လောင်းကြေးများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပွဲများနှင့် Biathlon ပွဲစဉ်များအတွက်၊ တရားဝင် (စာရင်းသွင်းထားသော) အကွာအဝေးကို ပြောင်းလဲပါက အလောင်းအစားများ ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် အကွာအဝေး ကွာခြားပါက အသက်ဝင်မည်။ နှင်းလျှောစီးပွဲများအတွက် တစ်ကျော့ပြည့်အောင် ပြီးဆုံးပါက ရလဒ်များသည် စျေးကွက်အတွက် ရပ်တည်ပေးမည်။

49.4 အောက်ပါတို့မှာ ဆောင်းရာသီအားကစားအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများတွင် အလောင်းအစားများ အသက်ဝင်ရန် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များ ပွဲကို စတင်ရမည။
(B) ထိပ်တိုက်စျေးကွက်များသည် ပြိုင်ပွဲဝင်၏ ပွဲစဥ်အတွင်း အကောင်းဆုံးနေရာမှ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(C) ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးအနက်မှ တစ်ဦးသည် ပြိုင်ပွဲစတင်ပြီးနောက် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါက သို့မဟုတ် နုတ်ထွက်ပါက အခြားပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ရသူအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
(D) အကယ်၍ ပထမအချီမပြီးခင် သို့မဟုတ် ကစားသမားနှစ်ဦးလုံး နောက်တစ်ချီအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးချိန် တွဲထားသည့် ကစားသမားနှစ်ဦးမှ တစ်ဦးက အရည်အချင်းမပြည့်မီခြင်း သို့မဟုတ် နှုတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက အခြားပြိုင်ပွဲဝင်အား အနိုင်ရသူဟုသတ်မှတ်မည်။
(E) အကယ်၍ တွဲထားသည့်ပြိုင်ဘက်နှစ်ဦးလုံးသည် မတူညီသောအချီများတွင် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါက ပိုမြင့်သည့်အချီရောက်ခဲ့သူအား အနိုင်ဟု သတ်မှတ်မည်။
(F) Curling – ပွဲမပြီးပါက လောင်းကစားအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ 10th end ပြီးနောက် ရမှတ်တူညီနေပါက ကစားထားသည့် အပို end ကို စျေးကွက်များအားလုံးအတွက် ထည့်တွက်မည်။
(G) အလောင်းအစားများ အသက်ဝင်ရန် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် ပွဲစဥ်၏ 1st နှင့် 2nd အပိုင်းများကို စတင်ရမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

50. WRESTLING  နဘန်းသတ်ခြင်း

50.1 အောက်ပါတို့မှာ နဘန်းသတ်ခြင်းအတွက် ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစားများဖြစ်သည်။

(a) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အလောင်းအစားများ
(i) ထိပ်တိုက်
(A) အလောင်းအစားများ အသက်ဝင်ရန် တွဲထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးလုံး စတင်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို ပြီးဆုံးရမည်။
(B) ပြိုင်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးမှ မပါဝင်ပါက ထိပ်တိုက်အလောင်းအစားများအား ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လောင်းကြေးများကို ပြန်အမ်းပါမည်။
(ii) အတိအကျခန့်မှန်း

 

 

မှတ်ချက်

အော်ပရေတာသည် အထွေထွေ စည်းမျဥ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဤစည်းမျဉ်းများကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။