Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Quà Tặng Sinh Nhật

Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Quà Tặng Sinh Nhật

Điều kiện:

  1. Chương trình quà tặng nhân dịp sinh nhật chỉ có giá trị khi bạn nhận được lời mời. Chương trình này không áp dụng cho tất cả các thành viên.

  2. Điềukhoản và Điều kiện Khuyến mãi Chung  được ápdụng.

Xem bằng ngôn ngữ khác: