Điều kiện và Điều khoản Phiếu thưởng SBOTOP

Phiếu thưởng SBOTOP

Tham Gia Ngay!

Các loại phiếu thưởng SBOTOP:

 1. Phiếu thưởng Thể Thao.

 2. Phiếu thưởng Casino

 3. Phiếu thưởng Trò Chơi.

 4. Phiếu thưởng Thể Thao Ảo (Virtual Sports).

Điều kiện:

1. Phiếu thưởng Thể thao được dùng để đặt cược vào các thị trường Thể Thao ngoại trừ Cược chung cuộc và Cược hỗn hợp.

2. Phiếu thưởng Thể Thao chỉ có thể đặt với tỉ lệ cược sau:

  • Tỷ lệ cược Châu Âu: bằng hoặc trên 1.50.
  • Tỷ lệ cược Hong Kong: bằng hoặc trên 0.50
  • Tỷ lệ cược Mã Lai: tỷ lệ cược âm (-), bằng hoặc trên 0.5
   • Không trả lại tiền cược từ phiếu thưởng đối với tỉ lệ cược âm
  • Tỷ lệ cược Indo: bằng hoặc trên 1.00
   • Tỷ lệ cược âm không được áp dụng.

3. Để sử dụng phiếu thưởng Thể Thao và phiếu thưởng Thể Thao Ảo (Virtual Sports), tích vào ô “Nhận phiếu thưởng” trên vé cược khi đặt cược.

4. Phiếu thưởng  có thể sử dụng một lần cho mỗi vòng cược. 
 
5. Tiền cược từ phiếu thưởng không được trả lại với tiền thắng cược.
 
6. Tất cả các loại phiếu thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt.
 
7. Phiếu thưởng phải được sử dụng trong Thời hạn sử dụng được ghi trong “Phiếu thưởng của tôi - Hết hạn”.
 
8. Điều kiện và Điều khoản khuyến mãi chung được áp dụng.

9. Điều kiện và Điều khoản khuyến mãi được áp dụng.

View in other languages :