Chương trình Giới thiệu bạn bè

Chương trình Giới thiệu bạn bè

 

Hãy giới thiệu bạn bè cùng tham gia niềm vui tại SBOTOP và nhận ngay phiếu cược trị giá VND 300,000 cho mỗi người bạn.

 

Cách tham gia?

1. Gửi email đến địa chỉ  promotion@sbotop.com  cung cấp những thông tin sau để nhận đường link giới thiệu bạn bè.

  • Mã tài khoản SBOTOP.  

2. Gửi đường link giới thiệu bạn bè đến người bạn giới thiệu để đăng ký.

3. Khi người được bạn giới thiệu hoàn tất yêu cầu, bạn sẽ nhận được phiếu cược trong tài khoản SBOTOP của bạn.

 

Điều kiện:

1. Chương trình Giới thiệu bạn bè dành cho:

  • Tài khoản đăng ký bằng tiền VND.
  • Tài khoản SBOBET giới thiệu phải đang hoạt động (căn cứ vào tình trạng tài khoản trong hệ thống SBOBET).
  • đã đặt ít nhất một cược được thanh toán.

2. Khách hàng đủ tiêu chuẩn phải giới thiệu bạn bè đăng ký thành công tài khoản SBOBET trong thời gian chương trình.

3. Mỗi người giới thiệu có thể mời tối đa 5 người bạn trong thời gian chương trình.

4. Các đối tác liên kết (affiliate) của SBOBET không được tham gia chương trình khuyến mãi này.

5. Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình này, người được giới thiệu phải:

  • Là người chơi mới và chưa đăng ký bất kỳ tài khoản SBOBET nào.
  • Mở tài khoản SBOBET bằng tiền tệ VND.
  • Nạp tiền lần đầu tối thiểu VND 1,000,000 trong vòng 30 ngày từ khi mở tài khoản.

6.  Điều kiện và điều khoản rút tiền được áp dụng.

7.  Điều kiện và Điều khoản Phiếu thưởng SBOTOP  được áp dụng.

8. Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi chung  được áp dụng.

     

View in other languages :