SBOTOP ၏လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံက အဘယ်ကြောင့် တားမြစ်ထားသနည်း။

SBOTOPသည် ကော်မရှင်မှ အွန်လိုင်း လောင်းကစားခြင်း အတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ လောင်းကစားခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ မတူညီနိုင်သဖြင့်၊ အချို့သောနိုင်ငံများ၏ ဥပဒေများအရ အွန်လိုင်း လောင်းကစားခြင်းသည် တရားမဝင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ထိုနိုင်ငံများမှ customer များအား SBOTOP တွင် လောင်းကစားခြင်းအား လက်မခံနိုင်ပါ။