ငွေသွင်း/ငွေထုတ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိစေရန် မည်သို့လေ့လာရမည်နည်း။

သင်၏ SBOTOP အကောင့်မှ ငွေသွင်းခြင်း/ငွေထုတ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သော သင့်မေးခွန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဖြေများကိုရှာဖတ်ပါ။

SBOTOP မှ ပံ့ပိုးပေးထားသော ပေးချေမှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး သင်၏ SBOTOP အကောင့်ထဲသို့ ငွေမည်သို့မည်ပုံ သွင်းရမည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံလေ့လာပါ။ သင်၏ SBOTOP အကောင့်မှငွေထုတ်ဖို့အတွက် ငွေထုတ်ဖို့ လျောက်လွှမည်သို့ တင်သွင်းရမည်ဆို တာကို လေ့လာပါ။