ဂျိုကာငွေကျ

ပါဝင်မည်

မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

 1. နေ့စဥ်ဆုကျဆတိုးကိန်းတွင် လောင်းကြေး၏ အဆ 1,500 အထိ ကံထူးနိင်ပါသည်။

 2. ပရိုမိုးရှင်းကာလ အတွင်း " ဂျိုကာ၏ ဂိမ်းများတွင် ကစားခြင်းဖြင့် “နေ့စဥ်ငွေကျဆတိုးကိန်း" ရရှိ နိုင်သည့် အခွင့်ရေးရရှိ မည်ဖြစ်သည်။
   
 3. ဂျိုကာငွေကျ ဆုကြေးဇယား

  အနိုင်ရသူများ ဆုလဒ်များ
  1 x1,500
  1 x1,000
  2 x750
  3 x175
  4 x125
  5 x110
  7 x85
  12 x35
  15 x25
  150 x15
  300 x9
  700 x7
  1,300 x5
  4,000 x3
  43,500 x1

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြေအနေများ

 1. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် Rp, CN¥,RM, THB(฿), MMK, Euro (€) and HKD အကောင့်ငွေကြေးကိုင်ဆောင်သူများအတွက် အကျုံးဝင်သည်။
 2.  
 3. ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း မည်သည့် ဂျိုကာဂိမ်းတွင် မဆိုကစားပါ။
 4.  
 5. ဆုငွေကို သင့်၏ SBOTOP အကောင့်တွင်းသို့ တိုက်ရိုက် ဖြည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။
 6.  
 7. အထွေထွေ ပရိုမိုးရှင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အကျုံးဝင်သည်။
 8.  
 9. အထွေထွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အကျုံးဝင်သည်။

View in other languages: