အထွေထွေပရိုမိုးရှင်း စည်းမျဥ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

ပရိုမိုးရှင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများ

 

 1. အောက်တွင် SBOTOP (“ဝက်ဘ်ဆိုကဒ်”) မှ ပြုလုပ်သည့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ပရိုမိုးရှင်းများအားလုံး (“ပရိုမိုးရှင်း သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများ”) ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အခြေအနေများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အထွေထွေ သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများ ပါအချက်အလက်များနှင့် ပရိုမိုးရှင်း သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများ ပါအချက်အလက်များကြား ကွဲလွဲမှုရှိပါက အထွေထွေ သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများပါ အချက်အလက်ကို အတည်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
 2. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် အထွေထွေ သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများ ၏ စာပိုဒ် ၃.၄ တွင်ပါသည့် နိုင်ငံများ နှင့် လက်ဗီးယား၊ နိုက်ဂျီးရီးယား နှင့် ဆိုလိုဗက်ကီးယား နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သည့် စားသုံးသူများအတွက် မဟုတ်ပါ။
 3. အထူး ပရိုမိုးရှင်း သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများတွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ပရိုမိုးရှင်းသည် တစ်ယောက်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရနိုင်ပါသည်။ စားသုံးသူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို အမည်၊ စာပို့လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ အကြွေး/ငွေထုတ် ကဒ်ပြားနံပါတ်၊ ငွေပေးအကောင့် အိုင်ဒီ၊ ကွန်ပြူတာ နှင့်/သို့မဟုတ် လိုအပ်နိုင်သော အခြားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည့်ပုံစံများ ကဲ့သို့သော အချက်အလက်များအား စုပေါင်းစဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ပါမည်။
 4. စားသုံးသူတစ်ယောက်သည် တစ်ကြိမ်တွင် ပရိုမိုးရှင်း တစ်ခုတွင်သာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ စားသုံးသူတစ်ယောက်သည် ပရိုမိုးရှင်းအသစ်တစ်ခုတွင် မပါဝင်မီ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော သို့မဟုတ် လက်ရှိ ပါဝင်နေသည့် ပရိုမိုးရှင်းကို ဦးစွာ အဆုံးသတ်ရန် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
 5. ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ပါဝင်သူသည် SBOTOP နှင့် ၎င်း၏ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်နွှယ်ပတ်သက်နေသူများ၊ လက်အောက်ခံများ၊ အေဂျင်စီများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့် အေးဂျင့်များအား ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဆုတစ်ခုခုကို လက်ခံရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်လာနိုင်သည့် မည်သည့်ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကိုမဆို ခွင့်လွတ်ရန်၊ အရေးမယူရန် နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို မပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။
 6. ရရှိသော ဘောနပ်စ် နှင့် ဆုကြေးများကို အခြားအကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းပေးလို့မရပါ။
 7. ဘောနပ်စ် နှင့် ပရိုမိုးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် SBOTOP ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးသည် နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး စောဒကတက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုခွင့်မရှိပါ။
 8. SBOTOP သည် ဘောနပ်စ်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် ဘောနပ်စ်လိမ်လည်မှုများအတွက် လုံးဝလက်မခံသည့်အပြင် ဤရပ်တည်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ 
 9. (အထွေထွေ သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်) “ပုံမှန်မဟုတ်သည့် လောင်းကစားခြင်းများ” ရှိနေကြောင်း သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်း သို့မဟုတ် ဘောနပ်စ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုခုကို ဖောက်ဖျက်ထားကြောင်း သက်သေ သို့မဟုတ် သံသယရှိခံရပါက SBOTOP က ယင်းကဲ့သို့ စီစဉ်ပေးမှု၏ ဘောနပ်စ်ဆုကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခွင့်ရှိပြီး လောင်းကြေးကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အခမဲ့လောင်းကစားခြင်းကို ကန့်သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးထားသည့် ဘောနပ်စ်ဖြင့် လောင်းကစားခြင်းကို ပယ်ဖျက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 10. အခြားတစ်ယောက်ယောက်အား ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပွဲတစ်ခုထဲတွင် ရွေးချယ်မှု အမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ နည်းပညာအသုံးပြုပြီး ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ စနစ်ကို လှည့်ဖျားခြင်း စသည့် ဘောနပ်စ်စနစ်အား မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် တလွဲအသုံးပြုသော ကစားသမားများတွေ့ရှိရပါက သို့မဟုတ် ဘော့နပ်စ်ရရန်အတွက် မမှန်မကန်သည့်နည်းလမ်းနှင့် အပြုအမူများကို ပြုလုပ်ပါက ပြုလုပ်သူများ၏ ဘောနပ်စ်အားလုံး နှင့်/သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အနိုင်ရရှိမှုအားလုံးကို SBOTOP က ပြစ်ဒဏ်အနေဖြင့် သိမ်းဆည်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 11. SBOTOP ၏ ပရိုမိုးရှင်းအားလုံးသည် အပျော်ကစားသည့် လောင်းကစားသူများအတွက်သာဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ခွင့်ကို SBOTOP ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကန့်သတ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 12. ဘောနပ်စ် နှင့် ပရိုမိုးရှင်း နှင့်သက်ဆိုင်သော စီစဉ်ထားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး စားသုံးသူမှ ပယ်ဖျက်မှုများ၊ ငွေစောစောထုတ်ခြင်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် စားသုံးသူ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော တောင်းဆိုမှုများကို ဖြည့်ဆီးပေးခြင်းများအတွက် SBOTOP က စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်ကို စားသုံးသူထံမှ ကောက်ခံနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ SBOTOP သည် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်ခြင်းများအပါအဝင် ပရိုမိုးရှင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 13. SBOTOP သည် ဘောနပ်စ်ကို ထုတ်မပေးမီ မည်သူမည်ဝါမှန်းသိရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စာရွက်စာတမ်း (ဥပမာ။ နိုင်ငံကူးလက်မှန် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ကဒ်)ကို တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 14. SBOTOP သည် စားသုံးသူတစ်ဦးကို အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြခြင်းမပြုဘဲ ဤပရိုမိုးရှင်းမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း ပြောင်းလဲခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဘောနပ်စ် သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်းပမာဏကို ထုတ်ယူခြင်းများကို ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 15. ကစားသမားများသည် အပိုဆုကြေးကမ်းလှမ်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ အခမဲ့လှည့်ကစားခြင်းများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အသုံးချခြင်း၊ မပြီးမြောက်ရန် တမင်တကာလုပ်ဆောင်ထားခြင်းကို တွေ့ရှိပါက SBOTOP သည် အပိုဆုနှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအနိုင်ရရှိမှု နှစ်ခုစလုံးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးစေရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။
 16. အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ထုတ်ဝေထားသည့် ပရိုမိုးရှင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများသည်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေထားမှုများသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ မှန်ကန်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ် ဗားရှင်း နှင့် ဘာသာပြန် ဗားရှင်းအကြားကွဲလွဲမှုများရှိပါက အင်္ဂလိပ် ဗားရှင်းသည်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
 17. အထက်ဖော်ပြချက်တွင် မပါသည့် သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများသည် SBOTOP ၏ အထွေထွေ သတ်မှတ်ချက် နှင့် အခြေအနေများ အတိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။