တာဝန်သိသော လောင်းကစားခြင်း

တာဝန်သိသော လောင်းကစားခြင်း မူဝါဒ

တာဝန်သိသော လောင်းကစားခြင်း မူဝါဒ  အော်ပရေတာ (SBOTOP)သည် အသုံးပြုသူအား တာဝန်ယူမှုရှိသောလောင်းကစားနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ပေးရန်ဟူသည့် အချက်ကိုအခိုင်အမာထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ လောင်းကစားခြင်းကိုအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာ ကစားသင့်... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

Clicky