အကောင့်ဝင်ခြင်း(Login) ပြဿနာများ

မိမိ အကောင့်သို့ ဝင်မရသောအခါ မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

သင့်အကောင့်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်သောအခါ အောက်ပါ လျင်မြန်တိကျသော အဆင့်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။ သင့်အကောင့် သို့မဝင်မီ သင်၏အကောင့် အား အောင်မြင်စွာ သက်ဝင်အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပြီး/မပြီး သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ သင့်အကောင့်သို့ဝင်ရန် ရေးသွင်းခဲ့သော... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

မိမိအကောင့်အား အခြားတစ်ယောက်ယောက်မှ အခွင့်မရှိပဲ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနေသည်ဟု သံသယရှိပါက မည်သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သနည်း။

သင့်အကောင့်ကို အသုံးပြုပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော အပြုအမူ(သို့) လှုပ်ရှားမှုမျိုးအား တွေ့ရှိခဲ့ပါက SBOTOP Support Team သို့ ချက်ခြင်းဆက်သွယ်ပါ။... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

မိမိ၏ အကောင့်(Login) အမည် (သို့) လျို့ဝှက်နံပါတ် ကို မေ့နေခဲ့ပါက မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။

သင်၏ လော့ဂ်အင်အမည် (သို့မဟုတ်) လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို မေ့လျော့နေခဲ့ပါက သင်၏ လော့ဂ်အင်အမည်ကို ပြန်ပေးရန်နှင့် သင့်အတွက် လျှို့ဝှက်နံပါတ် အသစ်ပြန်လုပ်ရန်တို့ကို အကောင့်အကူ မှ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏ လော့ဂ်အင်အမည်ကို မေ့လျော့နေခဲ့ပါက အောက်ပါအဆင့်များကို... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

Clicky