Cách tính số tiền thanh toán tối đa mỗi cược khi tôi đặt vào tỷ lệ cược Mã Lai âm?

Tỷ lệ cược Mã Lai âm cho biết bạn cần đặt cược bao nhiêu để thắng một đơn vị, không biểu thj số tiền bạn có thể thắng là bao nhiêu.

Negative Malay Odds

Ví dụ: nếu bạn chọn
 tỷ lệ cược Mã Lai -0.95, và bạn nhập số tiền $10 trên phiếu đặt cược, số tiền này là tiền thắng cược tiềm năng chứ không phải tiền đặt cược của bạn. Để thắng được $10, bạn sẽ phải trả hoặc đặt cược $9.5. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây:

Tỷ lệ cược Mã Lai âm -0.95
Số tiền trên phiếu đặt cược (tiền có thể thắng) $10
Bạn phải trả $9.5 =($10*0.95)
Thanh Toán Tối Đa $19.5 (=$10+$9.5)
Trong trường hợp này, nếu cược của bạn là cược thắng, bạn sẽ nhận được $19.5, bao gồm tiền thắng cược và tiền đặt cược. Mặt khác, nếu cược thua, bạn sẽ phải trả $9.5 as xem như tiền thua cược.

Để biết thêm các loại tỷ lệ cược, vui lòng tham khảo Các loại tỷ lệ cược được sử dụng trong SBOTOP Sports là gì?