ข้อกำหนดในการรู้จักตัวตนของลูกค้าคืออะไร?

การรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer- KYC) เป็นข้อกำหนดที่เข้มงวด เพื่อเป็นการทำให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการรับพนันเกมส์รู้จักตัวตนของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยที่ข้อมูลที่ลูกค้าให้ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ได้จริง สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สม่ำเสมอ

It is a licensing requirement that satisfactorily evidence of identity and residential address must be provided by the player:

  • For accounts registered under the Isle of Man and the Irish licences:
    • On the first occasion that a player requests a withdrawal of funds which exceeds €3,000 (or currency equivalent); or
    • If the aggregate amount of a withdrawal taken together with all other payments to a player within the 30 days immediately preceding the date on which the payment is to be made, exceeds €3,000 (or currency equivalent).
  • For accounts that are not registered under our Isle of Man or Irish licences:

ตามข้อเรียกร้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นนี้ หากเกิดเหตุการณ์กรณีดังกล่าว ทาง SBOTOP ต้องขอให้ท่านสแกนเอกสารระบุตัวตนของท่านพร้อมทั้งเอกสารยืนยันทะเบียนบ้าน (เช่น รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือบัตรเครดิต ใบแจ้งค่าใช้บริการต่างๆ รวมทั้ง ใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์มือถือ) ที่ได้รับการอนุญาตภายใน 90 วันย้อนหลัง กรุณาแฟกซ์เอกสารดังกล่าวมาที่ +44 1624 721966 หรืออีเมลมาที่ support@sbotop.com

อนึ่ง หากในอดีตท่านเคยส่งเอกสารดังกล่าวมาให้ทาง SBOTOP แล้ว ขอให้ท่านเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในการอ้างอิงในโอกาสต่อไป เพราะ SBOTOP ไม่สามารถให้ท่านดำเนินการถอนต่อไปได้ จนกระทั่งเราได้รับเอกสารที่ถูกต้องจากท่าน